PRODUCENT
chemii specjalistycznej

Ekoprodur PS3030P

Produkt gotowy Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Producent
PCC Prodex Sp. z o.o.
Nazwa chemiczna
Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH) Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH) Energooszczędna technologia produkcji Energooszczędna technologia produkcji Lekka izolacja poliuretanowa Lekka izolacja poliuretanowa Niska emisja lotnych zwiazkow organicznych Niska emisja lotnych zwiazkow organicznych Izolacja termiczna Izolacja termiczna
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Pobierz broszurę Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Dostępny na rynku amerykańskim

EKOPRODUR PS3030P jest systemem poliuretanowym, który wykorzystuje cyklopentan jako czynnik spieniający (porofor). Dzięki temu system wyróżnia się znacznie zwiększoną stabilnością temperaturową. W skład tego systemu wchodzą dwa składniki. Składnikiem A jest recepturowa mieszanina poliolowa w postaci bardzo lepkiej (około 2200 mPa·s) i oleistej cieczy o jasnej barwie (słomkowa do żółtej). Składnikiem B jest mieszanina aromatycznych poliizocyjanianów. Jest to gęsta i dość ciemna ciecz o barwie brunatnej. Oba składniki są bez zawiesin. Składnik B stosunkowo łatwo absorbuje wilgoć z otoczenia, ulegając krystalizacji. Dlatego zaleca się trzymanie go w szczelnie zamkniętym zbiorniku w suchym pomieszczeniu.

Czytaj dalej
Właściwości i zastosowanie
  • produkcja ciepłochronnych otulin izolacyjnych;
  • dobra lejność systemu umożliwia otrzymywanie izolacji o jednolitej strukturze;
  • produkcja trwałego materiału izolacyjnego o niezmiennych w czasie parametrach i szerokim zakresie aplikacyjnym;
  • produkcja otulin izolacyjnych o podwyższonej odporności termicznej skierowanych do różnych sektorów przemysłowych m.in. do przemysłu spożywczego i chemicznego;
  • produkcja otulin izolacyjnych o różnej grubości pod rury o różnej średnicy i długości;
Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł budowlany / Izolacja rurociągów, Otuliny

Funkcja
Izolacje
Pianki sztywne / Zalewowe

Budowa
Mieszaniny

Segment
Poliuretany / Systemy poliuretanowe

Nazwy alternatywne
Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów, poliuretan, PU, PUR
O producencie