Nazwa chemiczna:

Kwas monochlorooctowy

Segment:

chloroalkalia, surowce i półprodukty

Branże i aplikacje:

agrochemikalia, środki ochrony roślin i nawozy, detergenty, farby i lakiery, kosmetyki i środki higieny osobistej, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł farmaceutyczny, przemysł wydobywczy, wydobycie ropy i gazu, surowce i półprodukty chemiczne, tworzywa sztuczne, dodatki do tworzyw sztucznych

Funkcja:

surowce i półprodukty chemiczne

Budowa:

chloropochodne

Producent:

PCC MCAA Sp. z o.o.

Nr CAS:

79-11-8

Opis

Kwas monochlorooctowy 100% H-P (100% MCAA H-P, łuska) to produkt o wysokiej czystości charakteryzujący się niskim poziomem zanieczyszczeń (DCAA <500ppm).

Kwas chlorooctowy 100% H-P wykazuje dużą reaktywność i jest stosowany jako surowiec do otrzymywania wielu ważnych związków organicznych. Ma przenikliwy zapach, jest łatwo rozpuszczalny w wodzie, etanolu, metanolu, acetonie, benzenie, chloroformie, dwumetylosulfotlenku, dwumetyloformamidzie. Słabo rozpuszcza się w węglowodorach i ich chlorowcopochodnych.

Kwas monochlorooctowy jest wytwarzany w sposób ciągły. Pierwszy etap stanowi chlorowanie kwasu octowego. Drugi etap procesu to uwodornienie, w którym usuwa się większą część kwasu dichlorooctowego (DCAA). Trzecim etapem, w którym MCAA przyjmuje pożądaną postać łuski, jest proces solidyfikacji.

Kwas monochlorooctowy jest jednym z najważniejszych półproduktów w przemyśle chemicznym, znajduje szerokie zastosowanie w bardzo wielu procesach syntezy organicznej. Jest to wynikiem jego wysokiej reaktywności. Zarówno chlor w pozycji α, jak i grupa karboksylowa, wykazują reaktywność w szeregu reakcji organicznych, łatwo tworząc estry i amidy oraz ulegając wielu możliwym podstawieniom atomu chloru.

Dzięki swoim właściwościom, a głównie reaktywności wiązania C-Cl, kwas monochlorooctowy znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu m.in. do produkcji agrochemikaliów, środków ochrony roślin, nawozów, tworzyw sztucznych, detergentów, farb i lakierów, kosmetyków i środków higieny osobistej, w przemyśle celulozowo-papierniczym, farmaceutycznym, spożywczym i wydobywczym. Największe zużycie MCAA przypada na produkcję karboksymetylocelulozy (CMC).

W przemyśle farmaceutycznym MCAA stosowany jest do produkcji ibuprofenu, soli sodowej diklofenaku, kofeiny, witamin (np. witaminy B6), glicyny, malonianów. Chlorek kwasu monochlorooctowego, czyli pochodna kwasu monochlorooctowego, jest prekursorem adrenaliny (epinefryny).

Kwas monochlorooctowy jest związkiem pośrednim do wytwarzania środków ochrony roślin, takich jak kwas 2,4-dwuchlorofenoksyoctowy (2,4-D), estry kwasu tiofosforowego (np. dimetoat), chlorek chloroacetylu (CAC), chlorek trichloroacetylu (TCAC), kwas 2,4,5- trichlorofenoksyoctowy (2,4,5-T), kwas 2-metylo-4-fenoksyoctowy (MCPA), fosfonianów (np. glifosat). Znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym jako półprodukt w syntezie barwników indygo oraz przetwórstwie poli(chlorku winylu) jako stabilizator. Kwas monochlorooctowy stosuje się w przemyśle kosmetycznym do wytwarzania środków powierzchniowo czynnych (betainy) wchodzących w skład szamponów do włosów i kwasu tioglikolowego (preparaty do stylizacji włosów). Ponadto MCAA jest stosowany do wytwarzania szerokiej gamy innych przydatnych związków chemicznych, np. kumaryny, kwasu malonowego, kwasu merkaptooctowego, kwasu aminooctowego, kwasu cyjanooctowego, chloroacetamidów.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • wysoka reaktywność;
 • niska zawartość zanieczyszczeń (DCAA<500ppm);
 • surowiec i półprodukt w wielu procesach syntezy organicznej;
 • podstawowe zastosowanie to produkcja karboksymetylocelulozy (CMC);
 • produkcja substancji czynnych dla przemysłu farmaceutycznego (ibuprofenu, soli sodowej diklofenaku, kofeiny, witamin (np. witaminy B6), glicyny, malonianów);
 • związek pośredni do wytwarzania środków ochrony roślin, takich jak kwas 2,4-dwuchlorofenoksyoctowy (2,4-D), estry kwasu tiofosforowego (np. dimetoat), chlorek chloroacetylu (CAC), chlorek trichloroacetylu (TCAC), kwas 2,4,5- trichlorofenoksyoctowy (2,4,5-T), kwas 2-metylo-4-fenoksyoctowy (MCPA), fosfonianów (np. glifosat);
 • produkcja betain oraz kwasu tioglikolowego (przemysł kosmetyczny);
 • półprodukt w syntezie barwników indygo;
 • stabilizator w przetwórstwie poli(chlorku winylu);
 • produkcja tworzyw sztucznych, detergentów, farb;
 • surowiec w przemyśle celulozowo-papierniczym, spożywczym i wydobywczym;
 • produkcja kumaryny, kwasu malonowego, kwasu merkaptooctowego, kwasu aminooctowego, kwasu cyjanooctowego, chloroacetamidów;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
MCAA; MCAA 100%; MCA; kwas monochlorooctowy; kwas chlorooctowy, łuska; kwas chlorooctowy, płatki (Ukryj)

Tagi:

MCAA MCAA 100% MCA MCAA 100% kwas monochlorooctowy kwas chlorooctowy kwas monochlorooctowy płatki
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
ADRHigh pureNowość


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .