Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polioli i dodatków pomocniczych oraz polimerycznego diizocyjanianu metylenodifenylu

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe, produkty konsumenckie i opakowania

Branże i aplikacje:

CASE, kleje i spoiwa, uszczelniacze, kleje, przemysł budowlany, kleje i spoiwa budowlane, wiercenie i tunelowanie, przemysł wydobywczy, wydobycie metali, wydobycie węgla

Funkcja:

CASE, kleje, uszczelniacze poliuretanowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Opis

PROMOPUR Un to produkt z grupy dwuskładnikowych klejów poliuretanowych, przeznaczonych do stosowania w wyrobiskach podziemnych, kopalniach i budownictwie. W wersji ‘Un’ jest klejem dość uniwersalnym, który również umożliwia dokładne uszczelnianie spękanego górotworu. Jednocześnie wzmacnia suche i mokre konstrukcje oraz rozluźnione skały, pokłady węgla czy osuwiska. Dodatkowo PROMOPUR Un może być wykorzystywany przy uszczelnianiu oraz zabezpieczaniu różnego typu konstrukcji budowlanych oraz tuneli.

PROMOPUR Un to produkt, który jest gotowy do zastosowania od momentu dokładnego wymieszaniu dwóch składników. Stosunek obu składników jest ściśle określony przez producenta. W skład kleju PROMOPUR Un wchodzi recepturowa mieszanina poliolowa, stanowiąca składnik A, oraz izocyjanianowy utwardzacz, będący składnikiem B. Każdy ze składników jest lepką cieczą o różnych parametrach fizykochemicznych, które są istotne w procesie przetwarzania kleju. Składnik A ma barwę słomkową do żółtej, a składnik B brunatną. Wrażliwy na wilgoć składnik B, wywołuje polimeryzację kleju bez potrzeby dodawania innego czynnika zewnętrznego.

Uniwersalny klej PROMOPUR Un wyróżnia obniżona emisja lotnych związków organicznych (LZO lub z ang. volatile organic compounds, VOCs), ponieważ nie zawiera środków spieniających, które w istotny sposób zubożają warstwę ozonową – zgodnie z przepisami Unii Europejskiej rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r.

Klej PROMOPUR Un jest uniwersalnym, dwuskładnikowym klejem poliuretanowym. Posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza brak negatywnego wpływu na zdrowie i na środowisko naturalne przy ścisłym stosowaniu się do zaleceń producenta. Dodatkowo uniwersalność, wysoką jakość i skuteczność kleju PROMOPUR Un potwierdzają badania wraz z pozytywną oceną, wykonane w Laboratorium badawczym LABOREx. Pozytywna ocena umożliwiła dopuszczenie kleju PROMOPUR Un przez Wyższy Urząd Górniczy do zastosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Potwierdza to certyfikat zgodności OBAC.

Uniwersalny klej PROMOPUR Un przeznaczony jest do stosowania w górnictwie oraz w budownictwie. Skutecznie uszczelnia spękane górotwory, wzmacnia zarówno suche, jak i mokre konstrukcje, luźne skały oraz pokłady węgla. Klej może być również stosowany przy drążeniu tuneli, do uszczelniania i wypełniania pojawiających się rys, spękań i przecieków w zbrojeniu. 

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • uniwersalny klej poliuretanowy o specjalnie dobranych parametrach do profesjonalnego stosowania,
 • uniwersalny klej do uszczelniania spękanego górotworu,
 • uniwersalny klej wzmacniający strukturę skalną w wyrobiskach,
 • klej o doskonałej przyczepności do różnego typu podłoży, niezależnie od surowości otoczenia.

Właściwości mechaniczne kleju PROMOPUR Un:

  • Charakterystyka produktu:Czas startu reakcji: 40 – 120 s
  • Czas końca reakcji (żel.): 70 – 240 s
  • Czas pełnego utwardzenia: 20 – 30 min
  • Stopień wzrostu: 1,0 – 2,0 v/v
  • Test palności kleju:Czas palenia i żarzenia: < 5 s
  • Wytrzymałość na ściskanie: 95 (1 v/v) – 71 MPa
  • Wytrzymałość na zginanie: 51 (1 v/v) – 35 MPa
  • Ocena rozładowania: < 60 nC
  • Certyfikat: OBAC/0284/CB/14
Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • przemysł wydobywczy – uszczelnianie i łączenie silnych spękań górotworów
 • przemysł wydobywczy – uszczelnianie i łączenie silnie rozluźnionych skał i pokładów węgla
 • przemysł wydobywczy, kopalnie – wzmacnianie suchych i mokrych konstrukcji
 • przemysł budowlany – uszczelnianie wewnętrznych części wyrobiska niezależnie od panujących warunków
 • przemysł budowlany – uszczelnianie i wypełnienie konstrukcji budowlanych
 • drążenie tuneli podziemnych – uszczelnianie i wypełnianie rys, spękań i przecieków w zbrojeniu

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
Poliuretan; PU; PUR (Ukryj)

Tagi:

klej klej poliuretanowy uszczelniacz uszczelnianie górotworów uszczelnianie spękanych skał promopur un
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)InnowacjaNiska emisja lotnych zwiazkow organicznych


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .