ROKwinol 20PF (Polysorbate 20)

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
                
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Inventory status Ogólne warunki sprzedaży
Zakupy detaliczne
Certyfikaty
Dobra praktyka produkcyjna EFfCI Dobra praktyka produkcyjna EFfCI ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001
Zobacz inne warianty tego produktu

ROKwinol 20PF to monolaurynian sorbitanu etoksylowany 20 molami tlenku etylenu. Parametry fizykochemiczne ROKwinolu 20PF są w pełni zgodne z aktualną monografią dla Polysorbate 20 opisaną w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei. Ponadto produkt spełnia restrykcyjne wymagania dla niskich zawartości tlenku etylenu i 1,4 – dioksanu oraz metali ciężkich.

ROKwinol 20PF występuje w formie oleistej, klarownej lub lekko opalizującej cieczy o zabarwieniu jasnożółtym do jasnobrązowego. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie oraz rozpuszczalnikach polarnych, tj. etanol, octan etylu, metanol. Jest praktycznie nierozpuszczalny w olejach i ciekłej parafinie.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

 • spełnia restrykcyjne wymagania jakościowe określone w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei,
 • wyróżnia się niską zawartością tlenku etylenu, 1,4-dioksanu oraz metali ciężkich,
 • posiada bardzo dobre właściwości emulgujące, dyspergujące i stabilizujące,
 • odpowiednik chemiczny substancji Polysorbate 20 dopuszczonej przez FDA jako nieaktywnego składnika leków.

Zastosowanie

 • krople do oczu/uszu,
 • tabletki,
 • kapsułki,
 • zawiesiny,
 • maści,
 • czopki,
 • aerozole.
Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł farmaceutyczny / Excipients (substancje pomocnicze do formulacji leków)

Funkcja
Dyspergatory
Emulgatory

Budowa
Estry sorbitanu

Segment
Produkty specjalistyczne / Dodatki specjalistyczne
Surfaktanty / Niejonowe

Nazwy alternatywne
Monolaurynian sorbitanu, etoksylowany, Sorbitan, monododecanoate, poly(oxy-1, 2-ethanediyl) derivs., Polyoxyethylene sorbitanmonolaurate, Ethoxylated sorbitan monolaurate (Ph. Eur.), POLYSORBATE 20, Sorbitan, monododekanian, pochodne poli (oksy-1, 2-etanodiylu), Monolaurynian polioksyetylenosorbitanu, Etoksylowany monolaurynian sorbitanu (Ph. Eur.), POLISORBAT 20.
Regulatory status
ROKwinol 20PF spełnia wymagania zdefiniowane przez Europejską Farmakopeę (wersja 9.0) zdefiniowane w Monografii dla Polysorbate 20

Producent: PCC Exol SA

PCC EXOL SA należy do grupy najważniejszych producentów surfaktantów i formulacji chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje związki powierzchniowo czynne (surfaktanty), dodatki specjalistyczne oraz formulacje chemiczne dla wielu branż.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty