Nazwa chemiczna:

Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe, produkty konsumenckie i opakowania

Branże i aplikacje:

CASE, kleje i spoiwa, kleje, sport i rekreacja, nawierzchnie na place zabaw, nawierzchnie sportowe

Funkcja:

CASE, kleje

Budowa:

prepolimery

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

26447-40-5

Opis

Active Play AS H 8005 jest piątym z kolei prepolimerowym klejem jednoskładnikowym bazującym na diizocyjanianie difenylometanu (MDI). Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wersji kleju, jest on utworzony z izocyjanianów aromatycznych, z tego też względu nie jest odporny na oddziaływanie promieniowania UV. Dlatego wytworzona z jego udziałem warstwa nawierzchni, m.in. sportowej, powinna być zabezpieczona dodatkową warstwą produktu odpornego na UV. Światło słoneczne może spowodować degradację koloru, szczególnie w przypadku zastosowania jaśniejszych kolorów granulatu, np. EPDM lub SBR. Warto podkreślić, że klej w takiej wersji ma wydłużony nawet do 12 godzin czas otwarcia (po zastosowaniu mgiełki wody z atomizera). Podobnie jak poprzednie wersje kleju, może być stosowany do wytwarzania elementów z granulatów gumowych SBR lub EPDM, formowanych zarówno na zimno, jak i na gorąco. 

Należy mieć na uwadze, że zastosowanie kleju powinno być poprzedzone tzw. zwilżaniem granulatu gumowego. Zwilżania dokonujemy z udziałem prepolimeru. Przed zastosowaniem granulaty gumowe należy dokładnie zmieszać́ z klejem w odpowiednim mieszalniku. Następnie tak zwilżony granulat należy umieścić w formie w taki sposób, aby w czasie nacisku prasy, zarówno pod wpływem temperatury, jak i wilgoci, zaszła reakcja utwardzania. Właściwości formowanego elementu są zależne od: uziarnienia granulatu gumowego, składu oraz zastosowanej ilości kleju Active Play AS H 8005. W przypadku formowania również̇ od stopnia kompresji podczas utwardzania.

Wyróżnieniem dla tego produktu jest możliwość wytworzenia bardzo elastycznej spoiny. Należy mieć na uwadze, że proces utwardzania kleju prowadzony jest najczęściej na gorąco – przy wyższych temperaturach tj. od 70 do 150°C. Dobór temperatury zależy od zastosowanej technologii. Podwyższona temperatura oraz wilgoć odpowiednio skracają całkowity czas utwardzania. Zbyt wysoka temperatura może spowodować przegrzanie kleju, na skutek czego utworzony element jest kruchy. Aby uzyskać stabilniejszy i trwalszy kolor należy zastosować technologię utwardzania z niższą temperaturą i przy wyższej zawartości wilgoci. Można to uzyskać dodając do granulatu odpowiednią ilość wody jeszcze na etapie mieszania go z klejem. Całkowity czas formowania zależy od kilku parametrów, m.in. od temperatury, grubości warstwy i wilgotności. Proces utwardzania można przyspieszyć, stosując przykładowo wodę, katalizator lub roztwór składający się z obu tych składników.

Jednoskładnikowy klej Active Play AS H 8005 jest produktem całkowicie bezpiecznym dla środowiska naturalnego, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Łatwy aplikacyjnie klej do łączenia z granulatem gumowym w celu wytworzenia nawierzchni o podwyższonej elastyczności
 • Szeroki zakres aplikacyjny kleju, dzięki możliwości przetwarzania kleju, zarówno w procesach na gorąco, jak i na zimno
 • Wysoka wytrzymałość temperaturowa – w produkcji elementów formowalnych możliwe jest stosowanie temperatur w zakresie od 70°C do 150°C
 • Podwyższona wilgotność umożliwia skrócenie procesu utwardzania nawierzchni lub elementu
 • Stabilność koloru możliwa do uzyskania przy niższej temperaturze i wyższej wilgotności
 • Możliwa redukcja kosztów – formowanie elementów bez grzania prasy

Właściwości techniczne produktu:

 • Zużycie kleju: 5-17 % w zależności od ilości granulatu i frakcji
 • Czas otwarty (ustalony z zastosowaniem mgiełki wody z atomizera) to 8-12 godzin
 • Gęstość w temp. 25°C: 1,09 – 1,11 g/ml
 • Lepkość dynamiczna w temp. 25°C: 1500 – 3750 mPa⋅s
 • Zawartość grup NCO: 9,0 – 11,0 % (m/m)
 • Cechy w temp. 25°C: klarowna (czasem mleczna) ciecz, bezbarwna do żółtej
Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zastosowanie:

 • Elastyczne płyty nawierzchniowe pod place zabaw, sale fitness, siłownie itp.
 • Płytowe nawierzchnie sportowe (zewnętrzne i wewnętrzne)
 • Płytowe nawierzchnie pod place zabaw dla dzieci

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
Poliuretan; System poliuretanowy; PU; PUR (Ukryj)

Tagi:

klej poliuretanowy nawierzchnie sportowe granulaty gumowe tensilpur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .