Nazwa chemiczna:

Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe, produkty konsumenckie i opakowania

Branże i aplikacje:

CASE, kleje i spoiwa, sport i rekreacja, nawierzchnie na place zabaw, nawierzchnie sportowe

Funkcja:

CASE, kleje

Budowa:

prepolimery

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

26447-40-5

Opis

Active Play AS H 8006 jest kolejnym - szóstym - prepolimerowym klejem jednoskładnikowym bazującym na diizocyjanianie difenylometanu (MDI). Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wersji kleju, jego technologia opiera się na izocyjanianach aromatycznych. Istotny jest fakt, iż klej, mimo że jest produktem gotowym do użycia, nie jest odporny na oddziaływanie promieniowania UV. Dlatego sugeruje się, aby wytworzona z jego udziałem warstwa nawierzchni została dokładnie zabezpieczona, przykładowo dodatkową warstwą produktu odpornego na UV. Najczęściej to właśnie światło słoneczne powoduje degradację koloru, szczególnie w przypadku zastosowania jaśniejszych kolorów granulatu. Warto podkreślić, że klej w takiej wersji ma rozszerzony zakres pod czas otwarcia, który wynosi od 6 do 12 godzin (czas mierzony po zastosowaniu mgiełki wody z atomizera). Podobnie jak poprzednie wersje, klej może być stosowany do wytwarzania elementów z granulatów gumowych na bazie SBR oraz EPDM, formowanych zarówno na zimno, jak i na gorąco.

Należy pamiętać, że zastosowanie kleju powinno być poprzedzone ‘zwilżaniem’ granulatu gumowego, do którego jest stosowany prepolimer. Przed zastosowaniem granulaty gumowe należy dokładnie wymieszać z klejem Active Play AS H 8006, w odpowiednim do tego celu mieszalniku. Następnie w taki sposób zwilżony granulat należy umieścić w formie, aby w czasie nacisku prasy pod wpływem temperatury i wilgoci (również z powietrza) zaszła reakcja utwardzania. Właściwości formowanego elementu są uzależnione od uziarnienia granulatu gumowego, składu oraz zastosowanej ilości kleju Active Play AS H 8006. W przypadku formowania reakcja utwardzania zależy również̇ od stopnia kompresji podczas utwardzania.

Wyróżnieniem dla tego produktu jest możliwość wytworzenia elastycznej spoiny. Ponadto należy mieć na uwadze, że proces utwardzania kleju prowadzony jest najczęściej przy dość wysokich temperaturach tj. od 80 do 150°C. Dobór temperatury zależy od zastosowanej technologii. Podwyższona temperatura oraz wilgoć odpowiednio skracają całkowity czas utwardzania. Jednak zbyt wysoka temperatura może spowodować przegrzanie kleju, tym samym obniżenia jakości ze względu na zwiększoną kruchość danego elementu. Aby uzyskać stabilniejszy i trwalszy kolor należy zastosować technologię utwardzania z niższą temperaturą i przy wyższej zawartości wilgoci. Można to uzyskać, dodając do granulatu odpowiednią ilość wody, jeszcze na etapie mieszania granulatu z klejem. Całkowity czas formowania zależy m.in. od temperatury, grubości warstwy i wilgotności. Proces utwardzania można przyspieszyć, stosując przykładowo wodę, katalizator lub roztwór składający się z obu tych składników.

Jednoskładnikowy klej Active Play AS H 8006 jest produktem bezpiecznym dla środowiska naturalnego, ponieważ nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników organicznych.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Łatwy aplikacyjnie klej do łączenia z granulatem gumowym w celu wytworzenia nawierzchni o podwyższonej elastyczności
 • Szeroki zakres aplikacyjny kleju, dzięki możliwości przetwarzania kleju zarówno w procesach na gorąco, jak i na zimno
 • Wysoka wytrzymałość temperaturowa – w produkcji elementów formowalnych możliwe jest stosowanie temperatur w zakresie od 80°C do 150°C
 • Podwyższona wilgotność umożliwia skrócenie procesu utwardzania nawierzchni lub elementu
 • Stabilność koloru możliwa do uzyskania przy niższej temperaturze i wyższej wilgotności
 • Możliwa redukcja kosztów – formowanie elementów bez grzania prasy

Właściwości techniczne produktu:

 • Zużycie kleju: 5-17 % w zależności od ilości granulatu i frakcji
 • Czas otwarty (ustalony z zastosowaniem mgiełki wody z atomizera) to 6-12 godzin
 • Gęstość w temp. 25°C: 1,10 – 1,12 g/ml
 • Lepkość dynamiczna w temp. 25°C: 1500 – 4000 mPa⋅s
 • Zawartość grup NCO: 8,0 – 10,5 % (m/m)
 • Cechy w temp. 25°C: ciecz, klarowna (czasem mleczna), żółta do pomarańczowej
Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zastosowanie:

 • Elastyczne płyty gumowe
 • Płyty do nawierzchni pod place zabaw, sale fitness, siłownie (zewnętrzne i wewnętrzne) itp.
 • Nawierzchnie sportowe (m.in. pod boiska do piłki, tenisa)
 • Gumowe nawierzchnie pod bezpieczne place zabaw dla dzieci

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
Poliuretan; System poliuretanowy; PU; PUR (Ukryj)

Tagi:

klej poliuretanowy nawierzchnie sportowe granulaty gumowe tensilpur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)Produkt uniwersalny


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .