Nazwa chemiczna:

Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe, produkty konsumenckie i opakowania

Branże i aplikacje:

CASE, kleje i spoiwa, kleje, sport i rekreacja, nawierzchnie na place zabaw, nawierzchnie sportowe

Funkcja:

CASE, kleje

Budowa:

prepolimery

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

26447-40-5

Opis

Active Play AS H 8011 jest kolejnym jednoskładnikowym klejem poliuretanowym, który bazuje na diizocyjanianie difenylometanu (MDI). Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wersji kleju, technologia opiera się na izocyjanianach aromatycznych. Klej Active Play w wersji AS H 8011 jest produktem gotowym do użycia, nieodpornym na degradujące działanie promieniowania UV. Z tego względu zaleca się, aby elementy klejone klejem Active Play AS H 8011 były dokładnie zabezpieczane dodatkową warstwą lub powłoką odporną na promienie UV. Światło słoneczne powoduje degradację koloru, szczególnie jest ona widoczna w przypadku zastosowania jaśniejszych kolorów granulatu SBR oraz EPDM. Poliuretanowy klej jednoskładnikowy może być stosowany do wytwarzania elementów z granulatów gumowych, m.in. SBR i EPDM, formowanych na zimno i na gorąco.

Zastosowanie kleju powinno być poprzedzone tzw. zwilżaniem stosowanego granulatu gumowego. Do zwilżania jest stosowany prepolimer. Przed zastosowaniem dany granulat należy dokładnie wymieszać z klejem Active Play AS H 8011 w odpowiednim do tego celu mieszalniku. Następnie tak zwilżony granulat należy umieścić w formie, aby w czasie nacisku prasy pod wpływem temperatury i wilgoci, również tej z powietrza, zaszła reakcja utwardzania. Właściwości formowanego elementu są uzależnione od: uziarnienia granulatu gumowego, składu oraz zastosowanej ilości kleju Active Play AS H 8011. W czasie formowania elementu reakcja utwardzania uzależniona jest również̇ od stopnia kompresji.

Stosunkowo często proces utwardzania kleju jest prowadzony przy dość wysokich temperaturach tj. od 90 do 150°C. Dobór temperatury zależy od zastosowanej technologii. Podwyższona temperatura oraz wilgoć odpowiednio skracają całkowity czas utwardzania. Należy mieć na uwadze, że zbyt wysoka temperatura może spowodować przegrzanie kleju, a co za tym idzie obniżenia jakości produktu finalnego ze względu na zwiększoną jego kruchość. Celem uzyskania lepszej stabilności koloru należy zastosować́ technologię utwardzania o niższej temperaturze i wyższej zawartości wilgoci. Można to osiągnąć poprzez dodanie odpowiedniej ilości wody do granulatu gumowego, jeszcze na etapie mieszania granulatu z klejem jednoskładnikowy. Całkowity czas formowania zależy m.in. od temperatury, grubości warstwy i wilgotności. Proces utwardzania można przyspieszyć stosując przykładowo wodę, katalizator lub roztwór składający się z obu tych składników.

Jednoskładnikowy klej Active Play AS H 8011 jest produktem bezpiecznym dla środowiska naturalnego. Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników organicznych.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Łatwy aplikacyjnie klej do łączenia z różnymi granulatami gumowymi
 • Szeroki zakres aplikacyjny kleju, dzięki możliwości przetwarzania kleju, zarówno w procesach na gorąco, jak i na zimno
 • Wysoka wytrzymałość temperaturowa – w produkcji elementów formowalnych możliwe jest stosowanie temperatur w zakresie od 90°C do 150°C
 • Podwyższona wilgotność umożliwia skrócenie procesu utwardzania nawierzchni lub elementu
 • Stabilność koloru możliwa do uzyskania przy niższej temperaturze i wyższej wilgotności

Właściwości techniczne produktu:

 • Zużycie kleju: 5-17 % w zależności od ilości granulatu i frakcji
 • Gęstość w temp. 25°C: 1,15 – 1,17 g/ml
 • Lepkość dynamiczna w temp. 25°C: 700 – 1500 mPa⋅s
 • Zawartość grup NCO: 8,0 – 10,0 % (m/m)
 • Cechy w temp. 25°C: klarowna ciecz o barwie ciemno bursztynowej
Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zastosowanie:

 • Produkcja obciążników na bazie granulatów gumowych
 • Akcesoria sportowe wytworzone z granulatów gumowych SBR i EPDM

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
Poliuretan; System poliuretanowy; PU; PUR (Ukryj)

Tagi:

klej poliuretanowy nawierzchnie sportowe granulaty gumowe tensilpur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)Produkt uniwersalny


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .