Nazwa chemiczna:

4-Nonylofenol, rozgałęziony, etoksylowany

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne, surfaktanty, niejonowe

Branże i aplikacje:

czyszczenie i mycie przemysłowe, garbarstwo, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł metalurgiczny, obróbka

Funkcja:

dyspergatory, emulgatory

Budowa:

alkoksylowane nonylofenole

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

127087-87-0

INCI:

Nonoxynol-22

Opis

ROKAfenol N22/30 to niejonowy środek powierzchniowo czynny, który należy do grupy etoksylowanych nonylofenoli o nazwie INCI: Nonoxynol-22. Stosowany jest jako składnik środków myjących, piorących i czyszczących oraz jako emulgator i dyspergator. 

Produkt ma postać bezbarwnej lub lekko żółtej cieczy osiągającej barwę max. 100 w skali Hazena. Postać handlowa ROKAfenolu N22/30 zawiera około 30% substancji aktywnej. W temperaturze około 5°C produkt ulega krzepnięciu i posiada wysoki punkt zmętnienia w zakresie temperatur 71÷76°C w roztworze NaCl 100 g/L. ROKAfenol N22/30 dobrze rozpuszcza się w wodzie bez konieczności podgrzewania.

ROKAfenol N22/30 charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami detergencyjnymi wobec różnych włókien. Dzięki doskonałym właściwościom dyspergującym i emulgującym efektywnie wspomaga procesy prania. Produkt bardzo dobrze zwilża, jednocześnie podwyższając hydrofilowość traktowanych włókien. ROKAfenol N22/30 jest odporny na podwyższoną temperaturę i wysokie stężenie elektrolitów. Dzięki temu może być sto­sowany w agresywnych warunkach użytkowania, np. przy praniu w wysokich temperaturach oraz jako składnik smarów do wlewków i matryc dla przemysłu metalo­wego.

Dobra rozpuszczalność w wodzie, odporność na czynniki utleniające i reduku­jące oraz stabilność w kwasach i ługach powodują, że produkt ten jest doskonałym detergentem, emulgatorem i dyspergatorem. Z uwagi na niejonowy charakter, ROKAfenol N22/30 tworzy kompatybilne układy z innymi niejonowymi środkami po­mocniczymi oraz z surfaktantami anionowymi i katio­nowymi. To pozwala na tworzenie szerokiej gamy nowych produktów o bogatym spektrum aplikacyjnym.

Przy wysokim stężeniu elektrolitów produkt może znaleźć zastosowanie w procesie alkalicznego czyszczenia metali. ROKAfenol N22/30 skuteczny jest także w procesach metalurgicznych w roli środka zwilżającego w kompozycjach z inhibitorami korozji, w kwaśnych kąpielach trawiących oraz jako emulgator w operacjach oczyszczania emulsjami. W galwanotechnice stosowany jest jako nośnik połysku.

Wyrób może być wykorzystywany w procesie polimeryzacji emulsyjnej jako uniwersalny emulgator niejonowy. W układach ze środkami anionowymi ROKAfenol N22/30 zapewnia doskonałą kontrolę nad rozmiarem cząstek powstającej dyspersji polimerowej. Ponadto znacząco polepsza stabilność dyspersji oraz jej odporność na obecność zewnętrznych mediów, takich jak elektrolity czy rozpuszczalniki organiczne. ROKAfenol N22/30 rekomendowany jest do szerokiego zakresu dyspersji akrylowych, styrenowo-akrylowych, homo- i kopolimerów octanu winylu, a także lateksów styren-butadien. Zalecane stężenie wynosi 0,5-3% na całość dyspersji.

Przepisy Unii Europejskiej (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów) ograniczają jego stosowanie do przemysłowego czyszczenia, obróbki tekstyliów i skór oraz obróbki metali z zastosowaniem obiegów zamkniętych, gdzie płyn roboczy jest zawracany lub spalany. W przypadku procesu polimeryzacji produkt nie może być stosowany w wyrobach wolnych od etoksylowanych nonylofenoli.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

 • doskonały dyspergator i emulgator,
 • bardzo dobre działanie detergencyjne,
 • odporność na temperaturę i wysokie stężenie elektrolitów,
 • stabilność w kwasach i alkaliach,
 • uniwersalny emulgator niejonowy w polimeryzacji emulsyjnej,
 • poprawia stabilność dyspersji polimerowej,
 • zwiększa odporność na elektrolity i rozpuszczalniki organiczne dyspersji polimerowej,
 • zdolność tworzenia mieszanin z niejonowymi, anionowymi i katio­nowymi środkami.

Zastosowanie:

 • garbarstwo,
 • obróbka metali,
 • przemysł celulozowo-papierniczy,
 • polimeryzacja emulsyjna,
 • czyszczenie przemysłowe.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
NPE; Nonoxynol-22; (Ukryj)

Tagi:

emulgator środek dyspergujący dyspergator alkoksylowany nonylofenol polimeryzacja emulsyjna obróbka metalu niejonowe surfaktanty niejon
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
ADR


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .