PRODUCENT
chemii specjalistycznej

Roksol MOST

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Producent
PCC Exol SA
Nazwa chemiczna
Mieszanina
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży

Roksol MOST to preparat stosowany do utwardzania powierzchniowego hałd, zwałów i składowisk pyłów, np. do stabilizacji przed pyleniem składowisk pyłów kominowych powstających w kopalniach i elektrowniach. Roksol MOST jest również stosowany do prewencji przeciwpyłowej na składowiskach odpadów poflotacyjnych.

Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł budowlany / Budownictwo drogowe
Przemysł energetyczny
Przemysł wydobywczy / Wydobycie metali, Wydobycie węgla

Funkcja
Środki utwardzające
Środki zwilżające

Budowa
Mieszaniny

Segment
Produkty specjalistyczne / Formulacje chemiczne

Nazwy alternatywne
Mieszanina,
O producencie