Nazwa chemiczna:

Estry fosforowe oksyetylenowanego nonylofenolu

Segment:

chloroalkalia, surowce i półprodukty, surfaktanty, anionowe

Branże i aplikacje:

czyszczenie i mycie przemysłowe, detergenty, garbarstwo, przemysł metalurgiczny, obróbka, surowce i półprodukty chemiczne, włókiennictwo i tekstylia

Funkcja:

emulgatory, surowce i półprodukty chemiczne, środki antyelektrostatyczne, środki czyszczące

Budowa:

alkoksylowane nonylofenole

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

68412-53-3

Opis

ROKAfenol PN 7K to specjalistyczny, anionowy dodatek do zastosowań przemysłowych. Produkt ten jest estrem fosforowym oksyetylenowanego nonylofenolu o charakterze kwaśnym. Ma postać jednorodnej cieczy o barwie od bezbarwnej do jasnobrązowej. Liczba kwasowa tego produktu zawiera się w zakresie 90-130 mgKOH/g. Temperatura krzepnięcia oscyluje blisko 0°C.

ROKAfenol PN 7K wykazuje w wodzie słabą rozpuszczalność, tworząc mętne roztwory. Przy stężeniu 1% produktu w wodzie powstaje emulsja o pH w zakresie 2-3. ROKAfenol PN 7K pełni funkcję składnika do otrzymywania środków myjących, piorących i czyszczących oraz jako emulgatora. Działa w wodnych i niewodnych systemach, za­wierających inne środki powierzchniowo czynne, oleje mineralne, roślinne i rozpuszczalniki organiczne. Jest środkiem aktywnym, który zachowuje zdolności czyszczące w zimnej oraz twardej wodzie. ROKAfenol PN 7K jest odporny na podwyższoną temperaturę i wysokie stężenie elektrolitów. Wykazuje doskonałą odporność na czynniki utleniające i reduku­jące, a także jest stabilny w kwasach i ługach.

Produkt polecany jest do prania i odtłusz­czania czesanki, przędzy, dzianin wełnianych bez dodatku alkaliów oraz jako penetrator i egalizator przy barwieniu, odklejaniu i wykańczaniu włók­na. Jest składnikiem kompozycji antyelektrostatycznych. Sprawdza się również jako emulga­tor olejów, rozpuszczalników, smarów silikonowych, w celu przygotowania preparacji pro­cesowych do przędzenia, zgrzeblenia i innych operacji, dla wszystkich rodzajów włókien roślinnych, zwierzęcych, chemicznych i mieszanych.

Zdolność ROKAfenolu PN 7K do rozpuszczania w oleju oraz właściwości przeciwzatarciowe typu EP (ang. Extreme Pressure) sprawdzają się dobrze w lubrykantach i płynach do obróbki metali. W wodorozcieńczalnych płynach do obróbki metali wyrób jest stosowany w formie zneutralizowanej. Sól trójetanoloaminowa zapewnia optymalną ochronę przed korozją zarówno w systemach wodnych, jak i olejowych. Produkt może mieć zastosowanie w płynach do cięcia i szlifowania, jak również w wodnych płynach hydraulicznych. Ze względu na właściwości smarne może być używany do produkcji np. smarów do taśm łańcuchowych i olejów przekładniowych.

Przepisy Unii Europejskiej (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów) ograniczają jego stosowanie do przemysłowego czyszczenia, obróbki tekstyliów i skór oraz obróbki metali z zastosowaniem obiegów zamkniętych, gdzie płyn roboczy jest zawracany lub spalany.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

  • skuteczny emulgator olejów,
  • właściwości antyelektrostatyczne,
  • właściwości smarne i przeciwzatarciowe,
  • właściwości penetrujące i egalizujące.

Zastosowanie:

  • włókiennictwo,
  • garbarstwo,
  • dodatek przeciwzatarciowy typu EP (ang. Extreme Pressure),
  • czyszczenie przemysłowe,
  • obróbka metali.

Tagi:

surowiec środek Antyelektrostatyczny emulgator surfaktant detergent
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
ADR


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .