Nazwa chemiczna:

Nonylofenol, etoksylowany

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne, surfaktanty, niejonowe

Branże i aplikacje:

czyszczenie i mycie przemysłowe, garbarstwo, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł metalurgiczny, obróbka, włókiennictwo i tekstylia

Funkcja:

dyspergatory, emulgatory

Budowa:

alkoksylowane nonylofenole

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

127087-87-0

INCI:

Nonoxynol-14

Opis

ROKAfenol N14 to niejonowy środek powierzchniowo czynny, który należy do grupy etoksylowanych nonylofenoli o nazwie INCI: Nonoxynol-14. Stosowany jest jako składnik do otrzymywania środków myjących, piorących i czyszczących oraz jako emulgator.

Produkt posiada postać półpłynnej pasty o barwie maks. 70 w skali Hazena w temperaturze 40°C. Produkt handlowy zawiera około 100% substancji aktywnej, a w temperaturze około 20°C ulega krzepnięciu. Punkt zmętnienia mieści się w zakresie temperatur 60-65°C. Rozpuszczalność w wodzie ROKAfenolu N14 jest dobra i zachodzi przez stadium żelowania.

ROKAfenol N14 posiada bardzo dobre cechy detergencyjne wobec różnych włókien, zarówno wełny i bawełny, jak i włókien chemicznych, a także włosia oraz skór. Dzięki doskonałym właściwościom dyspergującym i emulgującym efektywnie wspomaga procesy prania. Co więcej, produkt bardzo dobrze zwilża, także w niskim temperaturach, jednocześnie podwyższając hydrofilowość traktowanych włókien. 

ROKAfenol N14 jest odporny na podwyższoną temperaturę i wysokie stężenie elektrolitów. Dlatego może być sto­sowany w trudnych warunkach użytkowania, np. przy praniu wełny i obgotowywa­niu bawełny, a także jako składniki smarów do wlewków i matryc dla przemysłu metalo­wego. Dobra rozpuszczalność w wodzie, odporność na czynniki utleniające i reduku­jące, stabilność w kwasach i ługach, zdolność zapobiegania wytrącania się soli wapnio­wych powoduje, że produkt ten jest doskonałym detergentem i emulgatorem dla włókien­nictwa, przemysłu skórzanego i celulozowo-papierniczego.

ROKAfenol N14 użyteczny jest jako penetrator w kąpielach bielących, przy karbonizacji, spilśnieniu i wykańczaniu w przemyśle włókienniczym. Z uwagi na niejonowy charakter, ROKAfenol N14 tworzy kompatybilne układy z innymi niejonowymi środkami po­mocniczymi oraz z surfaktantami anionowymi i katio­nowymi. To pozwala na tworzenie szerokiej gamy nowych produktów o bogatym spektrum aplikacyjnym.

Przy dużym stężeniu elektrolitów produkt może znaleźć zastosowanie do alkalicznego czyszczenia metali. ROKAfenol N14 skuteczny jest także w procesach metalurgicznych jako środek zwilżający w kompozycjach z inhibitorami korozji, w kwaśnych kąpielach trawiących oraz jako emulgator w operacjach oczyszczania emulsjami. Jest bardzo dobrym emulgatorem żywic silikonowych i znajduje zastosowanie jako składnik emulsji odpornych na wysokie temperatury używanych w hutnictwie szkła do smarowania form.

Produkt może być stosowany także w roli stabilizatora emulsji kauczuku, syntetycznych lateksów, wosków naturalnych i syntetycznych, środków polerskich i apretur otrzymanych na ich bazie oraz jako dyspergator do wyrobu emulsji lakierniczych na podstawie lateksu kauczukowego, również przy wysokim stężeniu wapnia w lakierach emulsyjnych.

Przepisy Unii Europejskiej (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów) ograniczają jego stosowanie do przemysłowego czyszczenia, obróbki tekstyliów i skór oraz obróbki metali z zastosowaniem obiegów zamkniętych, gdzie płyn roboczy jest zawracany lub spalany.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

 • bardzo dobre efekty prania, odtłusz­czania i oczyszczania,
 • odporność na temperaturę i wysokie stężenie elektrolitów,
 • stabilność w kwasach i alkaliach,
 • doskonały detergent, dyspergator i emulgator,
 • zdolność tworzenia mieszanin z niejonowymi, anionowymi i katio­nowymi środkami.

Zastosowanie:

 • włókiennictwo,
 • garbarstwo,
 • obróbka metali,
 • czyszczenie przemysłowe w obiegu zamkniętym,
 • przemysł celulozowo-papierniczy,
 • czyszczenie przemysłowe.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
NPE; Nonoxynol-14; (Ukryj)

Tagi:

emulgator środek dyspergujący dyspergator alkoksylowany nonylofenol obróbka metalu niejonowe surfaktanty niejon
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADR


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .