Nazwa chemiczna:

Eter nonylofenylowy kopolimeru tlenku etylenu, tlenku propylenu

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne, surfaktanty, niejonowe

Branże i aplikacje:

czyszczenie i mycie przemysłowe, garbarstwo, przemysł metalurgiczny, obróbka, włókiennictwo i tekstylia

Funkcja:

demulgatory, dyspergatory, emulgatory

Budowa:

alkoksylowane nonylofenole

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

37251-69-7

Opis

ROKAfenol N6P6 to niejonowy związek powierzchniowo czynny, należący do grupy alkoksylowanych nonylofenoli. Ma postać oleistej cieczy, która krzepnie w temperaturze poniżej 0°C. Zawartość substancji aktywnej wynosi około 100%.

Produkt wykazuje dobrą rozpuszczalność w wodzie, ale tylko w temperaturze poniżej 18°C, ponieważ po podgrzaniu mętnieje. Powodem tego jest jego niski punkt zmętnienia wynoszący 18-21°C. Natomiast punkt zmętnienia tego produktu w roztworze butylodiglikol/woda mieści się w granicach temperatur 29-36°C.

ROKAfenol N6P6 jest składnikiem środków myjących, piorących i czyszczących. Pełni rolę emulgatora i środka dyspergującego, poprawiając tym samym właściwości detergencyjne. Charakteryzuje się niskimi zdolnościami pianotwórczymi. Dzięki temu, podczas użytkowania ROKAfenolu N6P6 w warunkach procesowych, uzyskuje się pewność, że nie powstanie niepożądana piana. W niektórych formulacjach stosowany jest jako antypieniacz.

Produkt tworzy emulsje w wodnych i niewodnych systemach za­wierających inne środki powierzchniowo czynne, oleje mineralne, roślinne i rozpuszczalniki organiczne.

Jest surfaktantem działającym powierzchniowo aktywnie w zimnej i twardej wodzie, utrzymując niezmienny poziom detergencji. ROKAfenol N6P6 może być funkcjonalny w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami po­mocniczymi oraz razem ze środkami anionowymi i katio­nowymi. Dobra odporność na czynniki utleniające i reduku­jące oraz stabilność w kwasach i rozcieńczonych alkaliach nadają szerokie możliwości zastosowania ROKAfenolu N6P6 w licznych aplikacjach.

Przepisy Unii Europejskiej – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów – ograniczają jego stosowanie do przemysłowego czyszczenia, obróbki tekstyliów i skór oraz obróbki metali z zastosowaniem obiegów zamkniętych, gdzie płyn roboczy jest zawracany lub spalany.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

  • niski punkt zmętnienia,
  • produkt o właściwościach niskopiennych,
  • aktywny w zimnej i twardej wodzie,
  • dobra odporność na elektrolity.

Zastosowanie:

  • czyszczenie przemysłowe w obiegu zamkniętym,
  • włókiennictwo,
  • garbarstwo,
  • obróbka metali.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
Etoksylowany i propoksylowany nonynofenol; NPE; (Ukryj)

Tagi:

emulgator środek dyspergujący dyspergator alkoksylowany nonylofenol obróbka metalu niejonowe surfaktanty niejon
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
ADR


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .