PRODUCENT
chemii specjalistycznej

Rokopol® RF55

Produkt gotowy
Producent
PCC Rokita SA / Kompleks Polioli
Nazwa chemiczna
Oksyalkilenowany alkohol wielowodorotlenowy.
Numer CAS
52625-13-5
ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001 Produkt bezpieczny Produkt bezpieczny Produkt uniwersalny Produkt uniwersalny
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Ograniczona dostępność - zapytaj o produkt

Rokopol® RF55 jest poliolem polieterowym sorbitolowym. stosowanym do produkcji pianki poliuretanowej (PUR) sztywnej oraz półsztywnej w reakcji z izocyjanianem. Występuje w postaci bezbarwnej do jasnożółtej cieczy. Zawiera antyutleniacze (bez BHT). Charakteryzuje się lepkością dynamiczną ~9200 mPas w temperaturze 25°C przy względnie wysokiej funkcyjności f~4,7. Zapewnia rozlewność w trakcie procesu spieniania pianki sztywnej.

Czytaj dalej
Właściwości i zastosowanie
  • stosowany z innymi poliolami modyfikuje właściwości systemu PUR,
  • wykorzystywany w piankach zamknięto-komórkowych służących do izolacji,
  • używany w systemach pianek natryskowych 2K oraz piankach samogasnących,
  • dedykowany do wytwarzania systemów PUR.
Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł budowlany / Izolacja przewodów i kabli, Izolacja rurociągów, Panele warstwowe, Płyty izolacyjne
Przemysł chłodniczy i sprzęt AGD / Chłodnie przemysłowe, Lodówki, Podgrzewacze wody
Surowce i półprodukty chemiczne

Funkcja
Pianki sztywne / Blokowe, Natryskowe, Zalewowe

Budowa
Poliole polieterowe / Sorbitolowe

Segment
Poliuretany / Poliole polieterowe

Nazwy alternatywne
Oksyalkilenowany alkohol wielowodorotlenowy., Sorbitol, poliol na bazie sorbitolu, sorbit, poliol cukrowy, (2S, 3R, 4R, 5R)-heksano-1, 2, 3, 4, 5, 6-heksol, glucidol, eter polioksypropylenowy, propoksylowany sorbitol, alkoksylowany sorbitol.
O producencie