Nazwa chemiczna:

Eter nonylofenylowy kopolimeru tlenku etylenu, tlenku propylenu

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne, surfaktanty, niejonowe

Branże i aplikacje:

czyszczenie i mycie przemysłowe, garbarstwo, przemysł metalurgiczny, obróbka, włókiennictwo i tekstylia

Funkcja:

demulgatory, dyspergatory, emulgatory

Budowa:

alkoksylowane nonylofenole

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

37251-69-7

Opis

ROKAfenol N8P7 to niejonowy środek powierzchniowo czynny z grupy alkoksylowanych nonylofenoli. Ma postać opalizującej, mętnej lub klarownej, oleistej cieczy o barwie słomkowej lub jasnożółtej. Produkt handlowy zawiera około 100% substancji aktywnej i krzepnie w temperaturze poniżej -20°C.

Produkt wykazuje dobrą rozpuszczalność w wodzie, ale tylko do temperatury 31°C, ponieważ po podgrzaniu mętnieje. Powodem tego jest jego niski punkt zmętnienia, który wynosi 31-33°C.

ROKAfenol N8P7 jest składnikiem do otrzymywania środków myjących, piorących i czyszczących. Pełni rolę emulgatora i środka dyspergującego, poprawiając tym samym właściwości detergencyjne. Produkt charakteryzuje się niskimi zdolnościami pianotwórczymi. W niektórych formulacjach stosowany jest jako antypieniacz. Jego parametry użytkowe nie ulegają pogorszeniu w niskiej temperaturze, ponie­waż jest on aktywny w wodzie zimnej, a także w wodzie twardej, w kąpielach zarówno kwaśnych, obojętnych, jak i alkalicznych.

Posiada właściwości zwilżające i detergencyjne, których działanie jest efektywne przy wysokich stężeniach elektrolitów oraz w środowisku czynników utleniających i redukujących. ROKAfenol N8P7 może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami po­mocniczymi oraz razem ze środkami anionowymi i katio­nowymi.

W przemyśle metalurgicznym wykazuje znaczną skuteczność w mieszaninach z kwasami mineralnymi i inhibitorami korozji wykorzystywanymi do czyszczenia, odtłuszczania i wytrawiania wyrobów metalowych. Ponadto wykazuje działanie zwilżające i przyspiesza proces czyszczenia.

Przepisy Unii Europejskiej – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów – ograniczają jego stosowanie do przemysłowego czyszczenia, obróbki tekstyliów i skór oraz obróbki metali z zastosowaniem obiegów zamkniętych, gdzie płyn roboczy jest zawracany lub spalany.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

  • produkt niskopienny,
  • bardzo dobry detergent, zwilżacz, emulgator i odtłuszczacz,
  • odporność na kwasy i alkalia,
  • niski punkt zmętnienia,
  • aktywny w wodzie zimniej i twardej,
  • możliwość stosowania z innymi niejonowymi, anionowymi i kationowymi surfaktantami.

Zastosowanie:

  • czyszczenie przemysłowe w obiegu zamkniętym,
  • włókiennictwo,
  • garbarstwo,
  • obróbka metali.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
Etoksylowany i propoksylowany nonynofenol; NPE (Ukryj)

Tagi:

emulgator środek dyspergujący dyspergator alkoksylowany nonylofenol obróbka metalu niejonowe surfaktanty niejon
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADR


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .