CASE

Produkty dedykowane tej branży obejmują jedno- i dwukomponentowe systemy poliuretanowe, modyfikatory procesowe, utwardzacze, monomery akrylowe, dodatki specjalne i wiele innych.

Oferta Grupy PCC dla branży CASE (C – coatings, A – adhesives, S – sealants, E – elastomers) zawiera zarówno specjalistyczne dodatki do chemikaliów, jak i w pełni opracowane, gotowe do użycia produkty. Dodatkowo Grupa PCC jest najważniejszym w Europie Wschodniej i jedynym w Polsce producentem polioli polieterowych. Stanowią one surowiec wyjściowy do produkcji pian poliuretanowych (elastycznych i sztywnych), jak również pianek do zastosowań typu CASE.

Opublikowano: 29-08-2018

Techniki powlekania, klejenia i uszczelniania stosowane są od wielu tysięcy lat. Przez dominującą część tego okresu wykorzystywane były w tym celu produkty pochodzenia naturalnego, takie jak żywice, oleje i tłuszcze. Stosunkowo niedawno, bo na początku XX wieku, rozpoczął się rozwój nowej grupy związków, a mianowicie żywic syntetycznych. Umożliwiło to produkcję klejów i powłok o znacznie lepszych parametrach niż tych opartych na naturalnych składnikach. Dopiero około 40 lat temu stwierdzono, że poliuretany mają również ogromny potencjał w tej grupie produktowej i mogą być z powodzeniem stosowane do wytwarzania powłok renowacyjnych. Podobna historia dotyczy klejów poliuretanowych. Początkowo stosowane były tylko przy produkcji samochodów, a z czasem zyskały także na znaczeniu w wytwarzaniu folii laminowanych i elementów wielowarstwowych, między innymi paneli. Następnie do klei i powłok poliuretanowych dołączyły jednoskładnikowe reaktywne uszczelniacze. Obserwując dynamiczny rozwój poliuretanów można być pewnym, że spektrum ich zastosowań będzie się nadal rozszerzać poza obecne obszary przemysłu.

Powłoki

Powłoka to warstwa materiału wytworzona w sposób naturalny lub sztuczny, która ma za zadanie nadawać powierzchni odpowiednie właściwości techniczne lub dekoracyjne. Powłoki sztuczne otrzymuje się najczęściej za pomocą powlekania. Proces ten polega na nanoszeniu jednego materiału na drugi, który stanowi tak zwane podłoże nośne. Może ono być wykonane z różnych materiałów, np. ze stali, tworzyw sztucznych, tkaniny, papieru.

Biorąc pod uwagę funkcje pełnione przez powłoki, wyróżnia się kilka ich typów:

  1. Ochronne – mają one na celu zabezpieczenie powierzchni materiału przez szkodliwymi czynnikami mechanicznymi lub środowiskowymi. Wyróżnia się wiele rodzajów powłok ochronnych, np. powłoki do ochrony czasowej (zabezpieczają materiał podczas transportu, magazynowania lub podczas różnych operacji technologicznych), czy też powłoki do ochrony trwałej. Te ostatnie chronią materiał przed korozją również w fazie eksploatacji produktu,
  2. Dekoracyjne – nadają materiałowi estetyczną barwę, połysk, fakturę i inne cechy uatrakcyjniające wygląd,
  3. Techniczne – mają na celu nadanie materiałowi określonych własności fizycznych, takich jak odporność na ścieranie, zabezpieczanie przed dyfuzją, poprawa przewodności elektrycznej i wiele innych.

Grupa PCC posiada w swojej ofercie szereg dodatków do różnego rodzaju powłok. Produkty serii Roflam (F5, B7, P) należą do grupy estrów fosforanowych i dzięki temu zalecane są do stosowania w nanoszeniu powłok epoksydowych. Modyfikatory z serii Roflam nadają materiałom wysoki poziom ognioodporności. Mogą być one wykorzystywane w pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej, a także w przemyśle petrochemicznym, energetycznym, naftowym i gazowym. Drugą grupą produktową dedykowaną branży CASE jest seria stabilizatorów procesowych Rostabil. Produkty te eliminują efekty zażółcenia tworzyw podczas procesów przetwórczych oraz zapewniają dokładną kontrolę ich koloru. Produkty serii Rostabil rekomendowane są między innymi do stosowania przy malowaniu proszkowym.

Kleje

Kleje można zdefiniować jako substancje, które po wprowadzeniu między dwie przylegające do siebie powierzchnie spajają je razem, zapewniając ich trwałe połączenie. W ich skład wchodzą głównie naturalne lub syntetyczne polimery w postaci koloidalnej zawiesiny w odpowiednim rozpuszczalniku. Kleje mogą również tworzyć taką zawiesinę dopiero w wyniku wymieszania z utwardzaczem, plastyfikatorem lub innymi dodatkami modyfikującymi.

Ważną grupą surowców stosowanych w produkcji substancji klejących są produkty serii Rokopol®. W jej skład wchodzą poliole polieterowe, które mogą być wykorzystywane jako bazowe składniki do produkcji klejów dwukomponentowych, montażowych oraz pianoklejów. Rokopole® mogą być też stosowane jako dodatki do produkcji pian sztywnych i uszczelniaczy poliuretanowych. Dzięki swoim bardzo dobrym parametrom fizykochemicznym Rokopole® zapewniają bardzo wysoką jakość produktu finalnego.

Grupa PCC posiada w swojej ofercie także gotowe produkty klejące. Seria Ekoprodur to grupa jedno- i dwuskładnikowych klejów poliuretanowych dedykowanych głównie producentom płyt warstwowych, pracujących na liniach ciągłych. Kleje poliuretanowe Ekoprodur służą między innymi do klejenia arkuszy blachy lakierowanej z płytami oraz blokami o różnych rdzeniach, np. styropianowych, poliuretanowych, a także wykonanych z wełny mineralnej.

Uszczelniacze

Uszczelniacze to substancje stosowane do tworzenia fizycznej bariery blokującej przepływ płynów przez powierzchnie różnych materiałów. Mogą one zapewniać także izolację termiczną, akustyczną, pyłową, a nawet barierę ogniową. Dobry uszczelniacz powinien posiadać trzy podstawowe funkcje: wypełniać lukę między dwoma lub większą ilością podłoży, tworzyć fizyczną nieprzepuszczalną barierę oraz zachowywać swoje właściwości uszczelniające przez odpowiednio długi okres czasu. Istotne jest także, aby uszczelniacze były nierozpuszczalne, odporne na korozję oraz wykazywały dobrą adhezję do podłoża. Podstawową różnicą tych tworzyw w porównaniu do klejów jest ich niższa wytrzymałość oraz większa podatność na rozciąganie.

Uszczelniacze zawierają zazwyczaj obojętny materiał wypełniający i formułowane są z elastomerami w celu uzyskania jak najlepszej elastyczności. W budownictwie służą one do uszczelniania pęknięć, szczelin dylatacyjnych, a także wypełniania szczelin w betonie. Do wypełniania wszelkich ubytków doskonale nadają się dwuskładnikowe kleje poliuretanowe serii Promopur. Są one przeznaczone do stosowania jako uszczelniacze silnych spękań górotworów, konstrukcji betonowych oraz wewnętrznych części wyrobisk. Mogą także pełnić funkcje wzmacniające przy budowie tuneli. Seria Promopur to wyroby gotowe do użycia od momentu dokładnego wymieszania obu składników.

Elastomery

Elastomery to naturalne lub sztuczne tworzywa polimerowe, których najbardziej charakterystyczną cechą jest zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych bez przerwania ciągłości ich struktury. Oznacza to więc, że są one wysoce odporne na naprężenia powstające podczas rozciągania, ściskania oraz zginania. Elastomery poliuretanowe to materiały podobne do gumy, z których można wytwarzać elementy o dowolnym kształcie, posiadające szeroką gamę różnych właściwości. Ich zdolności wynikają z usieciowanej amorficznej budowy oraz niskiej temperatury zeszklenia.

Elastomery znajdują ogromne zastosowanie w branży chemicznej oraz w przemyśle maszynowym, włókienniczym i transportowym. W ostatnim z nich wykorzystywane są do produkcji elementów narażonych na duże siły trące. Przykładowo z elastomerów poliuretanowych produkuje się podkładki, dętki i różne uszczelnienia. Są one wykorzystywane także do produkcji części zamiennych maszyn i urządzeń narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Składnikami takich tworzyw mogą być produkty serii Rokopol®. Pozwalają one na tworzenie niezwykle lekkich elementów, jednocześnie odpornych na działanie czynników mechanicznych, chemicznych i skrajnych temperatur.

Szeroko stosowane są także elastomery silikonowe, które grupie charakteryzują się praktycznie całkowitą niepalnością. Z tego powodu znajdują one zastosowanie w przemyśle budowlanym jako elementy izolujące i łączące. Wykorzystywane są także do wytwarzania różnego rodzaju form silikonowych.

Coraz szersza popularność elastomerów w procesach zabezpieczania i izolacji różnych powierzchni może spowodować, że w przyszłości wyprą one tradycyjne materiały izolacyjne takie jak np. guma, styropian, czy też wełna mineralna. Elastomery to niezwykle interesująca grupa produktowa o rosnącym z roku na rok zainteresowaniu różnych gałęzi przemysłu.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena