Solubilizatory

Wyszukaj produkt zaznaczając wybrane filtry.
Wybrane produkty
Chemfac PD-600 (Nr CAS: 52019-36-0)
Chemfac PD-600 to ester fosforowy odporny na działanie sody kaustycznej. Odporność...
Budowa
Fosforany
Chemfac PF-623 (Nr CAS: 68130-47-2)
Estry fosforowe wykazują różnorodne właściwości emulgujące, czyszczące i zwilżające....
Budowa
Fosforany
Chemfac PN-322 (Nr CAS: 72283-31-9)
Chemfac PN-322 Posiada bardzo dobre zdolności pianotwórcze co wykorzystywane jest...
Budowa
Fosforany
Chemquat 508/40 (Nr CAS: 959-55-7)
Chemquat 508/40 to krótkołańcuchowy czwartorzędowy środek powierzchniowoczynny zapewniający...
Budowa
Związki czwartorzędowe
Hydromax 101
Hydromax 101 stosowany jest jako solubilizator substancji niejonowych w roztworach...
Budowa
Sole metaloorganiczne
Hydromax 300 (Nr CAS: 959-55-7)
Hydromax 300 stosowany jest jako solubilizator substancji niejonowych w roztworach...
Budowa
Związki czwartorzędowe
POLIkol 1000PF (PEG 1000) (Nr CAS: 25322-68-3)
POLIkol 1000PF należy do grupy polioksyetylenoglikoli. Występuje w postaci białego...
Budowa
Glikole polietylenowe
POLIkol 1500PF (PEG 1500) (Nr CAS: 25322-68-3)
POLIkol 1500PF należy do grupy polioksyetylenoglikoli, charakteryzujących się szerokim...
Budowa
Glikole polietylenowe
POLIkol 300PF (PEG 300) (Nr CAS: 25322-68-3)
POLIkol 300PF należy do grupy polioksyetylenoglikoli. Produkt ten spełnia restrykcyjne...
Budowa
Glikole polietylenowe
POLIkol 3350PF (PEG 3350) (Nr CAS: 25322-68-3)
POLIkol 3350PF należy do grupy polioksyetylenoglikoli. Produkt spełnia restrykcyjne...
Budowa
Glikole polietylenowe
Pokaż na stronie: Pokaż wszystkie

SOLUBILIZATORY

Solubilizatory, zwane inaczej pośrednikami rozpuszczania, są związkami zwiększającymi rozpuszczalność innych substancji.