Surfaktanty: Anionowe

Wyszukaj produkt zaznaczając wybrane filtry.

Surfaktanty - związki powierzchniowo czynne

Dynamiczny rozwój branży surfaktantów jest możliwy dzięki ukierunkowaniu producentów na projektowanie i rozwój innowacyjnych produktów wykorzystywanych zarówno w produkcji dóbr konsumpcyjnych jak i w samych procesach technologicznych. Grupa PCC jako organizacja zorientowana na  innowacje, rozwija swoją ofertę o nowoczesne surfaktanty i formulacje chemiczne znajdujące zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Wybrane produkty
Kwas ABS/1 (Dodecylobenzene Sulfonic Acid) (Nr CAS: 85536-14-7)
Kwas ABS/1 to produkt z grupy alkilobenzosulfonianów, należący do grupy anionowych...
Budowa
Alkilobenzenosulfoniany
ROKAfenol PN7K (Nr CAS: 68412-53-3)
ROKAfenol PN 7K to specjalistyczny, anionowy dodatek do zastosowań przemysłowych....
Budowa
Alkoksylowane nonylofenole
ROKAnol® PL10
ROKAnol PL10 to anionowy związek powierzchniowo czynnym z grupy estrów fosforowych...
Budowa
Alkoksylowane alkohole, Fosforany
ROKAtend GL
ROKAtend GL to anionowy środek powierzchniowo czynny z grupy surfaktantów aminokwasowych...
Budowa
Surfaktanty aminokwasowe
ROSULfanTM A (Ammonium Lauryl Sulfate) (Nr CAS: 90583-11-2)
ROSULfan A jest anionowym surfaktantem z grupy alkilosiarczanów o nazwie INCI: Ammonium...
Budowa
Alkilosiarczany
ROSULfanTM D (Sodium Decyl Sulfate) (Nr CAS: 142-87-0)
ROSULfan D jest anionowym surfaktantem z grupy alkilosiarczanów. Wyrób jest solą...
Budowa
Alkilosiarczany
ROSULfanTM D911 (Nr CAS: 84501-49-5)
ROSULfan D911 jest anionowym surfaktantem z grupy alkilosiarczanów. Wyrób jest solą...
Budowa
Alkilosiarczany
ROSULfanTM L (Sodium Lauryl Sulfate) (Nr CAS: 85586-07-8)
ROSULfan L to alkilosiarczan należący do grupy surfaktantów anionowych o nazwie INCI:...
Budowa
Alkilosiarczany
ROSULfanTM L/PH (Sodium Lauryl Sulfate) (Nr CAS: 85586-07-8)
ROSULfan L/PH to alkilosiarczan należący do grupy surfaktantów anionowych o nazwie...
Budowa
Alkilosiarczany
SULFOBURSZTYNIAN DOSS70GP (Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate) (Nr CAS: 577-11-7)
SULFOBURSZTYNIAN DOSS70GP to anionowy środek powierzchniowo czynny o skoncentrowanej...
Budowa
Sulfobursztyniany
Pokaż na stronie: Pokaż wszystkie