Wyniki wyszukiwania

Wyniki od 1 do 10 z 154
ROKAnol® LP700
ROKAnol LP700 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
ROKAnol® LP27 (Nr CAS: 68439-51-0)
ROKAnol LP27 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
ROKAnol® LP2024 (Nr CAS: 37251-67-5)
ROKAnol LP2024 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
Nonylofenol LV (Nr CAS: 84852-15-3)
Nonylofenol LV jest bezbarwną, lepką cieczą o charakterystycznym zapachu. Jest to...
Budowa
Alkilofenole
ROKAnol® LP200 (Nr CAS: 68439-30-5)
ROKAnol LP200 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
Tlenochlorek fosforu (Nr CAS: 10025-87-3)
Tlenochlorek fosforu jest bezbarwną cieczą o ostrym, bardzo charakterystycznym zapachu....
Budowa
Nieorganiczne związki fosforu
ROKAnol® LP400 (Nr CAS: 102782-43-4)
ROKAnol LP400 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
ROKAnol® LP600 (Nr CAS: 130454-91-0)
ROKAnol® LP600 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
ROKAnol® L80/50W (Nr CAS: 68439-51-0)
ROKAnol® L80/50W należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
Rokolub® 220 (Nr CAS: 56449-05-9)
Rokolub® 220 jest polialkilenoglikolem otrzymywanym poprzez propoksylowanie startera....
Budowa
PAG, Nierozpuszczalne w wodzie
0 Schowek