Wyniki wyszukiwania

Wyniki od 1 do 10 z 116
ROKAnol® LP200 (Nr CAS: 68439-30-5)
ROKAnol LP200 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
ROKAnol® D3W (Deceth-3) (Nr CAS: 26183-52-8)
ROKAnol® D3W to niejonowy środek powierzchniowo czynny, należący do grupy etoksylowanych...
Budowa
Alkoksylowane alkohole, Etoksylowane alkohole
EXOcon GPD (Nr CAS: 68610-66-2)
EXOcon GPD to specjalistyczny surfaktant o anionowym charakterze dedykowany do produkcji...
Budowa
Alkiloeterosiarczany
ROKwinol 60 (Polysorbate 60) (Nr CAS: 9005-67-8)
ROKwinol 60 to niejonowy surfaktant oparty na surowcu naturalnym. Jest etoksylowaną...
Budowa
Estry sorbitanu
ROKAmid R2
ROKAmid R2 to niejonowy środek powierzchniowo czynny, należący do grupy polioksyalkilenoamidów...
Budowa
Alkoksylowane amidy
Tensamin CH11
Tensamin CH11 jest preparatem do specjalistycznego zastosowania w przemyśle energetycznym....
Budowa
Mieszaniny
Tensamin EC
Tensamin EC jest to specjalistyczny produkt stosowany w energetyce, będący odpowiednio...
Budowa
Mieszaniny
Roksol WET
Roksol WET to roztwór wodny mieszaniny niejonowych i anionowych środków powierzchniowo...
Budowa
Mieszaniny
ROKAnol GA4 (Nr CAS: 160875-66-1)
ROKAnol GA4 należy do niejonowych surfaktantów z rodzaju etoksylowanych alkoholi...
Budowa
Alkoksylowane alkohole, Etoksylowane alkohole
ROKAnol® GA9 (Nr CAS: 160875-66-1)
ROKAnol® GA9 to niejonowy środek powierzchniowo czynny należący do grupy etoksylowanych...
Budowa
Alkoksylowane alkohole, Etoksylowane alkohole
0 Schowek