Wyniki wyszukiwania

Wyniki od 1 do 10 z 142
ROKAnol LP200 (Nr CAS: 68439-30-5)
ROKAnol LP200 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
EXOcon GPD (Nr CAS: 68610-66-2)
EXOcon GPD to specjalistyczny surfaktant o anionowym charakterze dedykowany do produkcji...
Budowa
Alkiloeterosiarczany
ROKAnol® D3W (Deceth-3) (Nr CAS: 26183-52-8)
ROKAnol® D3W to niejonowy środek powierzchniowo czynny, należący do grupy etoksylowanych...
Budowa
Alkoksylowane alkohole, Etoksylowane alkohole
Roksol WET
Roksol WET to roztwór wodny mieszaniny niejonowych i anionowych środków powierzchniowo...
Budowa
Mieszaniny
ROKAnol GA4 (Nr CAS: 160875-66-1)
ROKAnol GA4 należy do niejonowych surfaktantów z rodzaju etoksylowanych alkoholi...
Budowa
Alkoksylowane alkohole, Etoksylowane alkohole
Tensamin CH11
Tensamin CH11 jest preparatem do specjalistycznego zastosowania w przemyśle energetycznym....
Budowa
Mieszaniny
Tensamin EC
Tensamin EC jest to specjalistyczny produkt stosowany w energetyce, będący odpowiednio...
Budowa
Mieszaniny
ROKAnol IT5 (Isotrideceth-5) (Nr CAS: 69011-36-5)
ROKAnol IT5 to niejonowy surfaktant z grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
ROKAnol IT13 (Isotrideceth-13) (Nr CAS: 69011-36-5)
ROKAnol IT13 należy do niejonowych surfaktantów z grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych...
Budowa
Alkoksylowane alkohole, Etoksylowane alkohole
ROKAcet HR40PF (Nr CAS: 61788-85-0)
ROKAcet HR40PF to etoksylowany olej rycynowy. Produkt handlowy zawiera 99% substancji...
Budowa
Alkoksylowane kwasy tłuszczowe
0 Schowek