Ekoprodur S0540 D Polyuretansystem

Redo att använda Prover tillgängliga
Prover tillgängliga Skicka förfrågan
                
Individuella förfrågningar
Ladda ner
MSDS Allmänna försäljningsvillkor
Certifikat
ISO 9001 ISO 9001

EKOPRODUR S0540 D är ett polyuretansystem som består av en polyoldel (POLY-komponent) och en isocyanatdel (ISO-komponent). Polyolblandningen är en oljig vätska utan suspensioner, med en färg från ljusröd till mörkbrun. ISO-komponenten är en blandning av aromatiska brunfärgade polyisocyanater. Dessutom kännetecknas systemet av minskat utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC), eftersom det inte innehåller skummande ämnen, som avsevärt bryter ned ozonskiktet – enligt EU:s förordningar (EG) nr. 1005/2009 daterad 16 september 2009.

Läs mer
Egenskaper och applikationer
 • produktion av högkvalitativt styvt skum med ökad densitet och styrka;
 • tillverkning av polyuretanskum med slutna celler (PUR), brandklass E;
 • produktion av effektiv värmeisolering med hjälp av modern och praktisk spray-on teknik;
 • produktion av isoleringsmaterial med stabila parametrar och utmärkt vidhäftning till olika byggnadsytor;
 • permanent isolering av platta tak, lutande tak och flerfastak i byggnader utan några förluster eller övertjocklekar.
Kategorier

Marknader och applikationer
Byggnadskonstruktion / Termiska och akustiska spraysystem

Fungera
Isolering
Styva skum / Sprayskum

Sammansättning
Polyesterpolyoler
Polyeterpolyoler

Segmentet
Polyuretaner / Poliuretansystem

Alternativa namn
Formulerad blandning av polyoler och isocyanater, Tvåkomponents polyuretansystem, PU, PUR, styvt skum med slutna celler, sprayvärmeisolering, styvt högdensitetsskum, styvt höghållfast polyuretanskum, styvt polyuretanskum med utmärkt vidhäftning, polyuretanskum med brandfarlighetsklass E, sprayvärmeisolering med förbättrade brännbarhetsegenskaper, sömlös värmeisolering av ytterväggar av byggnader, extern värmeisolering av lagerlokaler, värmeisolering för kommersiella byggnader, extern värmeisolering för byggnader, polyuretanvärmeisolering för golv och golv, spraypolyuretanvärmeisolering för väggar, polyuretanbaserad termisk isolering i dusr isolering för att säkra simbassänger och rutschbanor, Vattentätning, värmeisolering med hög motståndskraft mot fukt och vind, värmeisolering resistent mot mögel och mögel, värmeisolering för platta tak, värmeisolering för sluttande tak, värmeisolering för stora tak.
PCC-gruppen

Nyligen visade produkter

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan