[en -> sv] ROKAmer®PP2000 (Polypropylene glycol)

Prover tillgängliga
Prover tillgängliga Skicka förfrågan
                
Individuella förfrågningar
Ladda ner
Inventory status Allmänna försäljningsvillkor
Certifikat
God tillverkningspraxis EFfCI God tillverkningspraxis EFfCI ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001

ROKAmer PP2000 är en polyol (polyoxipropylendiol) med en genomsnittlig molmassa på cirka 2000 g/mol. INCI Namn: PEG-34. Produkten är en polymer med en dubbelverkande struktur, som orsakas av närvaron av två hydrofila grupper i molekylen. Detta skiljer ROKAmers PP från andra nonjoniska ytaktiva ämnen och bestämmer deras egenskaper. ROKAmer PP2000 kan därför klassificeras som en produkt med skumdämpande egenskaper, främst avsedd för industriella processer.

Läs mer
Egenskaper och applikationer

Fördelar med produkten:

 • skumdämpande egenskaper,
 • hög koncentration av den aktiva substansen,
 • löslighet i kallt vatten,
 • låg fryspunkt,
 • produkt inte klassificerad som farlig,
 • biologiskt nedbrytbar produkt.

Applikationer:

 • pappersindustrin,
 • livsmedelsindustrin,
 • tryckeribranschen,
 • tillverkning av smörjmedel.
Kategorier

Marknader och applikationer
I&I Städning
Livsmedelsindustrin / Rengöringsprodukter för installationer inom livsmedelsindustrin
Massa & papper
Rengöring och skötsel av fordon
Skrivarbläck
Smörjmedel och metallbearbetningsvätskor, basoljor, tillsatser / Industriella smörjmedel

Fungera
Antiskummedel
Antistater i reaktorn
Mjukgörare
Skumdämpare
Smörjmedel
Smörjmedel och vätskor

Sammansättning
Alkoxylerade alkoholer
Polyeterpolyoler / Diols

Segmentet
Specialprodukter / Specialtillsatser
Ytaktiva ämnen / Nonjoniska ytaktiva ämnen

Alternativa namn
Polyoxipropylendiol, PEG-34, Poly[oxi(metyl-1, 2-etandiyl)], a-hydro-o-hydroxi-, Polypropylenglykol, Propylenoxid, propylenglykolpolymer, Poly[oxi(metyl-1, 2-etandiyl)], alfa-hydroomega-hydroxi-, a-hydro-co-hydroxipoly(oxipropylen), poly(oxipropylen), poly(propenoxid), poly(propylenoxid) (PPO), polymetyloxiran, polyoxipropylen, polypropylenglykol, poly[oxi(metan-1, 2-etandiyl)]a-Hydro-co-hydroxipoly-[oxi(metan-1, 2-etandiyl)], propylenglykolpolyol, poly(1, 2-epoxipropan), polypropylenoxidpolyoler, POpolyoler, Laprol 702, Polypropylenglykol 150
PCC-gruppen

Nyligen visade produkter

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan