หมายเลข CAS 67711-84-6

ชื่อทางเคมี

ออกซิเรน, เมทิล-, โพลีเมอร์ที่มีออกซิเรน, ฟอสเฟต, เกลือโพแทสเซียม

ออกซิเรน เมทิล- โพลีเมอร์ที่มีออกซิเรน ฟอสเฟต และเกลือโพแทสเซียมรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลข CAS ต่อไปนี้: 67711-84-6

คุณสามารถค้นหาได้ในพอร์ตโฟลิโอ PCC Group

สูตรโครงสร้าง

สูตรโครงสร้าง 67711-84-6
ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลข CAS 67711-84-6 ในข้อเสนอของ PCC Group
1 - 1 ของ 1 ผลิตภัณฑ์ รายการในหน้า: 20 40 60
หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม