หมายเลข CAS 9003-11-6

ชื่อทางเคมี

บล็อกโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์

ส่วนผสมหลักของสารเคมีที่มีหมายเลข CAS ต่อไปนี้: 9003-11-6 คือ Block copolymer ของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของตลาดแบบไดนามิก

สูตรโครงสร้าง

สูตรโครงสร้าง 9003-11-6
ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลข CAS 9003-11-6 ในข้อเสนอของ PCC Group
หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม