Ekoprodur PM4032 ระบบโพลียูรีเทน

พร้อมใช้ มีตัวอย่าง
มีตัวอย่าง ส่งคำถาม
                
สอบถามรายบุคคล
ดาวน์โหลด
MSDS เงื่อนไขการขายทั่วไป
ใบรับรอง
ISO 9001 ISO 9001
ดูสินค้ารุ่นอื่นๆ
Ekoprodur PM4032 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0329 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 2032B3/G ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 0945 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PIR2037B3 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 2232W ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0310 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 0612B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0310/E ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 1331B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 1112B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur RB2 (กาวโพลียูรีเทน)
Ekoprodur S0540 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 1814W ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur OP2/S ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PM2032 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 3050W2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur CP4090
Ekoprodur® 4540W ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0540 D ระบบยูรีเทน
Ekoprodur PM3032F ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur 3080B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PM3039 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur 3530B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur 3640Z ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur FC H003 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur FC H004 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur FC H004-S ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PIR4535E ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur 3050 W B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur IP 1829O ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur DCP2008 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur WH1627 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur DCP2004 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0340FL ระบบโพลียูรีเทน
อีโคโพรดูร์ Ekoprodur

EKOPRODUR PM4032 เป็นระบบโพลียูรีเทน (PUR) ที่ประกอบด้วยสองส่วนประกอบ อย่างแรก (องค์ประกอบ A) คือส่วนผสมของโพลิออลในรูปของของเหลวมันที่มีหลอดจนถึงสีเหลือง โดยไม่มีสารแขวนลอย องค์ประกอบที่สอง (องค์ประกอบ B) เป็นส่วนผสมของอะโรมาติกโพลิไอโซไซยาเนต ส่วนประกอบนี้เป็นของเหลวสีน้ำตาลไม่มีสารแขวนลอย มีความไวต่อความชื้นที่โดดเด่นซึ่งทำให้เกิดการตกผลึกอย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติและการใช้งาน
 • ผลผลิตสูงให้วัสดุฉนวนที่ทนทานพร้อมพารามิเตอร์ที่มีความเสถียรของเวลา
 • การผลิตโฟมโพลียูรีเทน (PUR) ของโครงสร้างเซลล์ปิดแบบแข็งซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตแผ่นฉนวนและแผงขนาดใหญ่
 • การผลิตวัสดุฉนวนโดยใช้วิธีการหล่อด้วยเวลาปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้น
 • การผลิตโฟมโพลียูรีเทน เช่น การเติมถังทุ่นลอยน้ำในเรือ
หมวดหมู่

ตลาดและแอพพลิเคชั่น
การก่อสร้างอาคาร / ฉนวนท่อในท่อ, แผ่นฉนวน, ฝาครอบท่อ

การทำงาน
ฉนวนกันความร้อน
โฟมแข็ง / หล่อโฟม

องค์ประกอบ
ส่วนผสม

เซ็กเมนต์
โพลียูรีเทน / ระบบโพลิยูรีเทน

ชื่ออื่น
สูตรผสมของโพลิออลและไอโซไซยาเนต, Polyurethane, PU, PUR, ระบบยูรีเทนสององค์ประกอบ, ระบบฉนวนสององค์ประกอบ, โฟมฉนวนแข็ง, ฉนวนโพลียูรีเทน, ฉนวนกันความร้อน, โฟมที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดีมาก, ฉนวนสำหรับอุปกรณ์ทำความเย็น, โฟมแข็งสำหรับการผลิตแผงและแผ่นฉนวน, ระบบโพลียูรีเทนโฟมความหนาแน่นปานกลาง, ฉนวนโฟมที่มีคุณสมบัติการไหลที่ดี, ฉนวนที่ทนต่ออุณหภูมิสูง, ฉนวนกันความร้อนที่หุ้มฉนวน, ฉนวนกันความเย็นที่หุ้มฉนวน, โฟมแข็งสำหรับอุดแม่พิมพ์และรูปทรง, โฟมฉนวนแข็ง, เติมห้องทุ่นลอยน้ำในเรือ
พีซีซี กรุ๊ป

สินค้าที่ดูล่าสุด

สินค้าที่คล้ายกัน

หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม