Ekoprodur 3640Z ระบบโพลียูรีเทน

พร้อมใช้ มีตัวอย่าง
มีตัวอย่าง ส่งคำถาม
                
สอบถามรายบุคคล
ดาวน์โหลด
MSDS เงื่อนไขการขายทั่วไป
ดูสินค้ารุ่นอื่นๆ
Ekoprodur 3640Z ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0329 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 2032B3/G ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 0945 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PIR2037B3 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 2232W ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0310 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 0612B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0310/E ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 1331B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 1112B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur RB2 (กาวโพลียูรีเทน)
Ekoprodur S0540 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 1814W ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur OP2/S ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PM2032 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PM4032 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 3050W2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur CP4090
Ekoprodur® 4540W ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0540 D ระบบยูรีเทน
Ekoprodur PM3032F ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur 3080B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PM3039 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 3530B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur FC H003 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur FC H004 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur FC H004-S ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PIR4535E ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur 3050 W B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur IP 1829O ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur DCP2008 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur WH1627 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur DCP2004 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0340FL ระบบโพลียูรีเทน
อีโคโพรดูร์ Ekoprodur

EKOPRODUR 3640Z เป็นระบบสององค์ประกอบสำหรับการผลิตโฟมโพลียูรีเทนที่ออกแบบมาสำหรับฉนวนกันความร้อนของหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น และถังตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถผลิตได้ทั้งระบบโดยใช้เครื่องฉีดโฟมแรงดันต่ำและแรงดันสูง ความหนาแน่นของโฟมในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่ควรน้อยกว่า 48 กก./ลบ.ม.

อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติและการใช้งาน
 • การผลิตส่วนประกอบฉนวนกันความร้อนจากโฟมโพลียูรีเทนแข็งในด้านการใช้งานต่างๆ
 • การประมวลผลที่ง่าย
 • ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ดี
หมวดหมู่

ตลาดและแอพพลิเคชั่น
การก่อสร้างอาคาร / ฉนวนท่อในท่อ, ฝาครอบท่อ, แอปพลิเคชั่นอื่นๆ
การขนส่ง

การทำงาน
โฟมแข็ง / หล่อโฟม

องค์ประกอบ
อื่น
Polyether โพลิออล

เซ็กเมนต์
โพลียูรีเทน / ระบบโพลิยูรีเทน

ชื่ออื่น
ระบบยูรีเทนสององค์ประกอบ, โพลียูรีเทน, PU, PUR, โฟมโพลียูรีเทนแข็ง, โฟม PU, โฟมเซลล์ปิด, โฟมแข็งความหนาแน่นสูง, โฟมความแข็งแรงสูง, โฟมที่มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม, ฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ, สเปรย์ฉนวนกันความร้อนยูรีเทน, ฉนวนกันความร้อนยูรีเทน, มีเสถียรภาพ วัสดุฉนวน, ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนแบบสเปรย์พร้อมคุณสมบัติการติดไฟที่ดีขึ้น, ฉนวนโพลียูรีเทนแบบไม่มีรอยต่อ, ฉนวนโพลียูรีเทนสำหรับน้ำท่วม, ฉนวนโพลียูรีเทน, ระบบโพลียูรีเทนสำหรับการเติม, โฟมแข็งที่มีคุณสมบัติในการดับเพลิงได้เอง, ระบบโพลียูรีเทนสำหรับการผลิตเครื่องทำน้ำอุ่น, โฟมโพลียูรีเทนชนิดแข็งสำหรับ การผลิตหม้อไอน้ำ, วัสดุฉนวนที่มีการกระจายความหนาแน่นสม่ำเสมอ, โฟมโพลียูรีเทนแข็งพร้อมการใช้งานที่หลากหลาย, ระบบโพลียูรีเทนสากล, โฟม PU สำหรับอุด, โฟมฉนวนที่มีความลื่นไหลสูง, โฟมแข็งสำหรับองค์ประกอบการก่อสร้างในการใช้งานต่างๆ
พีซีซี กรุ๊ป

สินค้าที่ดูล่าสุด

สินค้าที่คล้ายกัน

ประเมินประโยชน์ของข้อมูล
4 (5)
คะแนนของคุณ

แบ่งปัน
หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม