ขี้เถ้า

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย PCC Group ซึ่งมีป้ายกำกับว่า "ไร้ขี้เถ้า" สร้างขึ้นด้วยน้ำมันที่ใช้ในระหว่างการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมเป็นหลัก สารเคมีประเภท "ขี้เถ้า" ที่เติมลงในน้ำมันอุตสาหกรรมช่วยป้องกันการสร้างตะกอนและมลภาวะที่ไม่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วยฉลาก "ไร้ขี้เถ้า" ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยยืดเวลาการใช้งาน

1 - 7 ของ 7 ผลิตภัณฑ์
หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม