แคตตาล็อกสินค้า

หมึกพิมพ์

หมึกพิมพ์ไม่เหมือนกับสีและสารเคลือบวานิช ถูกนำไปใช้กับพื้นผิวในรูปแบบของชั้นที่บางมาก ซึ่งอาจมีความหนา 2 ถึง 30 ไมโครเมตร ขึ้นอยู่กับกระบวนการพิมพ์

ค้นหาสินค้า
ตลาดและแอพพลิเคชั่น หมึกพิมพ์
เลือก 1 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
การทำงาน
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
องค์ประกอบ
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
เซ็กเมนต์
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
ผู้ผลิต PCC Synteza S.A.
เลือก 1 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
เปลี่ยนเกณฑ์
1 - 1 ของ 1 ผลิตภัณฑ์
หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม