หมายเลข CAS 9038-95-3

ชื่อทางเคมี

โพลีอัลคิลีนไกลคอล (PAG)

ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลข CAS ต่อไปนี้: 9038-95-3 เป็นผลิตภัณฑ์ Polyalkylene glycol (PAG) ระดับมืออาชีพจาก PCC Group

สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ

สูตรโครงสร้าง

สูตรโครงสร้าง 9038-95-3
ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลข CAS 9038-95-3 ในข้อเสนอของ PCC Group
1 - 17 ของ 17 ผลิตภัณฑ์
หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม