ผู้ผลิต
ชื่อทางเคมี
หมายเลข CAS
Chemal CSA-25
Chemal CSA-25
Chemal CSA-25
สอบถามรายบุคคล
ดูสินค้ารุ่นอื่นๆ
มีจำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกา

แนะนำให้ใช้ Chemal CSA-25 สำหรับการประเมินในสารซักฟอกและการใช้อิมัลชัน

ชื่ออื่น
POE(25) แอลกอฮอล์ Cetyl-Stearyl

ผู้ผลิต: PCC Chemax Inc.

PCC Chemax Inc. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสารลดแรงตึงผิวและสารเคมีพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ สิ่งทอ โรงกลั่นและเหมืองแร่ และพลาสติก

พีซีซี กรุ๊ป

สินค้าที่ดูล่าสุด

หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม