แคตตาล็อกสินค้า

PP

ค้นหาสินค้า
ตลาดและแอพพลิเคชั่น
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
การทำงาน
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
องค์ประกอบ PP
เลือก 1 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
เซ็กเมนต์
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
ผู้ผลิต
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
เปลี่ยนเกณฑ์
1 - 5 ของ 5 ผลิตภัณฑ์

PP – โครงสร้างและการผลิต

โพรพิลีนเป็นพอลิเมอร์จากกลุ่มโพลิโอเลฟิน ผลิตโดยวิธีการโพลิเมอไรเซชันแรงดันต่ำของโพรพีน เป็นพลาสติกที่ใช้กันมากที่สุดชนิดหนึ่ง ซึ่งมักแสดงด้วยสัญลักษณ์ PP ที่มีลักษณะเฉพาะ

หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม