แคตตาล็อกสินค้า

Alkoxylated เอไมด์

ค้นหาสินค้า
ตลาดและแอพพลิเคชั่น
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
การทำงาน
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
องค์ประกอบ Alkoxylated เอไมด์
เลือก 1 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
เซ็กเมนต์
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
ผู้ผลิต
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
เปลี่ยนเกณฑ์
1 - 4 ของ 4 ผลิตภัณฑ์

AMIDE ALKOXYLATES – โครงสร้างและการผลิต

ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้เป็นสารออกฤทธิ์ที่พื้นผิวที่ไม่มีไอออน (สารลดแรงตึงผิว) ที่อยู่ในกลุ่มอัลคาโนลาไมด์อีทอกซีเลต

หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม