ผู้ผลิต
หมายเลข CAS
Chemax PEG-600
Chemax PEG-600
Chemax PEG-600
Chemax PEG-600
สอบถามรายบุคคล
มีจำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกา

Chemax พอลิเอทิลีนไกลคอลมีจำหน่ายในน้ำหนักโมเลกุลหลายขนาด ซึ่งมีประโยชน์ใช้สอยเป็นน้ำมันหล่อลื่น สารเคมีตัวกลาง และสารถ่ายเทความร้อน

ชื่ออื่น
โพลีเอทิลีนไกลคอล

ผู้ผลิต: PCC Chemax Inc.

PCC Chemax Inc. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสารลดแรงตึงผิวและสารเคมีพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ สิ่งทอ โรงกลั่นและเหมืองแร่ และพลาสติก

พีซีซี กรุ๊ป

สินค้าที่ดูล่าสุด

หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม