แคตตาล็อกสินค้า

โฟมแข็ง - สเปรย์โฟม

ค้นหาสินค้า
ตลาดและแอพพลิเคชั่น
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
การทำงาน เลือก 2 แล้ว
เลือก 2 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
องค์ประกอบ
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
เซ็กเมนต์
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
ผู้ผลิต
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
เปลี่ยนเกณฑ์
1 - 20 ของ 40 ผลิตภัณฑ์ แสดงสินค้าทั้งหมด รายการในหน้า: 20 40 60

สเปรย์โฟม

สเปรย์โฟมมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ (ʎ ≤ 0.021 W/m·K) และการยึดเกาะพื้นผิวที่ดีมาก 

หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม