ผู้ผลิต
หมายเลข CAS
Chemfac PN-322
Chemfac PN-322
Chemfac PN-322
สอบถามรายบุคคล
มีจำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกา

Chemfac PN-322 แสดงคุณสมบัติการมีเพศสัมพันธ์ในการทำความสะอาดสูตรที่เป็นด่าง ผลิตโฟมที่มีความเสถียรซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งาน I&I หลายอย่าง

หมวดหมู่
ชื่ออื่น
อินทรีย์ฟอสเฟตเอสเทอร์, เกลือ

ผู้ผลิต: PCC Chemax Inc.

PCC Chemax Inc. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสารลดแรงตึงผิวและสารเคมีพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ สิ่งทอ โรงกลั่นและเหมืองแร่ และพลาสติก

พีซีซี กรุ๊ป

สินค้าที่ดูล่าสุด

หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม