เทคโนโลยีกับตัวเร่งปฏิกิริยา DMC

เครื่องหมาย " เทคโนโลยีที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา DMC " ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไดเมทัลไซยาไนด์พิเศษ เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา DMC นั้น สะอาดและแทบไม่สูญเปล่า และกำจัดการก่อตัวของผลพลอยได้ที่ไม่พึงประสงค์ในรูปของเกลือ ซึ่งช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสีย โพลิออล DMC โมเลกุลสูงในการใช้งานพลาสติก ช่วยลดหรือขจัดการใช้ไอโซไซยาเนต ได้อย่างมีนัยสำคัญ

1 - 3 ของ 3 ผลิตภัณฑ์
หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม