Technologia z użyciem katalizatora DMC

Znakiem „technologia z użyciem katalizatora DMC” oznaczone zostały produkty, do wytwarzania których używany jest specjalny katalizator dimetalocyjankowy. Technologia produkcji wykorzystująca katalizator DMC jest procesem czystym i praktycznie bezodpadowym eliminującym powstawanie niepożądanych soli jako produktów ubocznych. Niweluje to problemy związane z utylizacją odpadów. Wysokocząsteczkowe poliole DMC w aplikacji tworzyw sztucznych pozwalają znacznie zredukować zużycie izocyjanianów lub też ich praktyczną eliminację.

1 - 3 z 3 produktów