Gdzie kupić sodę kaustyczną?
Czym jest wodorotlenek sodu?

Soda kaustyczna jest związkiem chemicznym, wykorzystywanym w różnorodnych gałęziach przemysłu. Tak szerokie spektrum zastosowań uzyskała dzięki swoim właściwościom.

Na świecie odnotowuje się coraz większy popyt na sodę kaustyczną. Na przełomie marca i kwietnia 2020 roku wzrosły również jej ceny, co przerwało dwuletni trend spadkowy.

Zastanówmy się więc jak jest produkowana, jaka jest jej charakterystyka oraz w jakich codziennych czynnościach nam towarzyszy

Soda kaustyczna – charakterystyka i użytkowanie

Soda kaustyczna, znana także jako wodorotlenek sodu, to nieorganiczna biała substancja o krystalicznej budowie. Wykazuje ona właściwości silnie higroskopijne, a w połączeniu z zawartym w powietrzu dwutlenkiem węgla w łatwy sposób tworzy węglan sodu. Aby uniknąć pochłaniania wilgoci z otoczenia, soda kaustyczna musi być przechowywana w szczelnie zamkniętych naczyniach lub specjalnych workach. Wodorotlenek sodu charakteryzuje się niezwykle dobrą rozpuszczalnością w wodzie, z którą reaguje wytwarzając duże ilości ciepła i tworząc w ten sposób bardzo silnie żrący ług sodowy. Roztwór wodny sody kaustycznej jest niepalny i nie posiada zapachu, a także wykazuje wysoką korozyjność w stosunku do metali, szczególnie w obecności wilgoci. Wodorotlenek sodu jest niezwykle niebezpieczną substancją i kupując go należy pamiętać o zachowaniu wysokiej ostrożności w jego obecności. Opary ługu sodowego powodują ból i łzawienie oczu, a także podrażniają błonę śluzową nosa i gardła, wywołując silne uczucie pieczenia. Kontakt sody kaustycznej ze skórą powoduje oparzenia chemiczne, które po dłuższej ekspozycji mogą powodować nawet martwicę komórek. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony kluczowe jest zatem stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistych, takich jak rękawice lateksowe, maski oraz specjalna odzież i obuwie. Jeśli zastanawiasz się nad tym, gdzie kupić sodę kaustyczną i jak ją użytkować, powinieneś wziąć pod uwagę wszystkie wyżej wymienione aspekty.

 


Dystrybutorzy i ceny sody kaustycznej – garść informacji

Na podstawie danych udostępnionych przez firmę GVR (Grand View Research) dostawcy sody kaustycznej wyprodukowali w 2015 roku łącznie ponad 74 milionów ton. Prognozuje się, że liczba ta może wzrosnąć nawet do 99 milionów ton w 2024 roku, co daje średni przyrost wynoszący około 3,2% rocznie. Jeśli chodzi o finansową stronę rynku, to szacuje się, że jego wartość osiągnie nawet 46,31 miliarda dolarów do 2024 roku. Tak duże zapotrzebowanie na wodorotlenek sodu spowodowane jest jego wzrastającym zużyciem w wielu gałęziach gospodarki, np. w przemyśle celulozowo-papierniczym czy też tekstylnym. Z tego faktu zadowoleni mogą być producenci i dystrybutorzy wodorotlenku sodu, których zyski ze sprzedaży hurtowej z pewnością będą rosły. Dodatkowo, obecnie obserwuje się coraz większy popyt na zastosowanie PVC w budownictwie. Bezpośrednio przekłada się to na wzrost zapotrzebowania NaOH na rynku, a co za tym idzie również na cenę sody kaustycznej. Jest ona bowiem wykorzystywana do produkcji wielu materiałów budowlanych, takich jak np. żywice epoksydowe, poliwęglany, czy też wspomniany już wcześniej polichlorek winylu.

Zapytaj o ofertę sody kaustycznej od Grupy PCC

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym informacji handlowych dotyczących tej spółki oraz Grupy Kapitałowej PCC kierowanych do mnie za pomocą poczty elektronicznej.

Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .

Dystrybutorzy sody kaustycznej w formie płatków lub perełek obserwują największe zapotrzebowanie w regionie Azji i Pacyfiku – na tym obszarze zużywane jest około 55% całkowitej produkcji tej substancji. Spowodowane jest to przede wszystkim dynamicznie rozwijającą się branżą włókienniczą oraz przemysłem celulozowo-papierniczym, szczególnie w takich krajach jak Indie i Chiny. Natomiast w Europie na podstawie raportu przygotowanego przez firmę GVR, roczny wzrost zapotrzebowania na sodę kaustyczną będzie stabilny na poziomie 2,8% w okresie od 2016 do 2024 roku. Jeśli zastanawiasz się, gdzie kupić wodorotlenek sodu, to jednym z największych producentów tego wyrobu w Polsce jest firma PCC Rokita SA.  Oprócz ługu sodowego, Grupa PCC jako jedyny producent w Polsce zajmuje się także produkcją sody kaustycznej płatkowanej, która jest sprzedawana na około 80 rynków po cenach hurtowych. Najważniejszymi odbiorcami tego surowca są Włochy, Brazylia, Algieria oraz Chiny. Szacuje się, że cena sody kaustycznej będzie stale rosnąć przez kilka następnych lat. Spowodowane jest to głównie ograniczoną liczbą producentów tej substancji przy stale wzrastającym zapotrzebowaniu. Może to doprowadzić do sytuacji, w której coraz więcej przedsiębiorstw i firm zadawać będzie sobie pytanie – gdzie kupić wodorotlenek sodu?

Produkcja wodorotlenku sodu metodą membranową

Produkcja sody kaustycznej metodą membranowąWodorotlenek sodu może być produkowany różnymi metodami. Najpopularniejszymi z nich są: proces rtęciowy, przeponowy i membranowy. Ostatnia z tych technologii jest najbardziej obiecującą i najszybciej rozwijającą się techniką produkcji ługu sodowego, która z uwagi m.in. na obniżenie kosztu produkcji wodorotlenku sodu bez wątpienia zastąpi z czasem dwa pozostałe procesy. Elektroliza membranowa jest stosunkowo nowoczesną metodą, opierającą się na zastosowaniu membran jonowymiennych, które zostały opracowane na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Ich wynalezienie pozwoliło na zbudowanie w 1975 roku w Japonii pierwszej przemysłowej instalacji membranowej.

Istotny wpływ na odejście od stosowania technologii rtęciowej przez europejskich producentów w przemyśle chloro-alkalicznym było wprowadzenie w 2013r. dyrektywy unijnej. Zgodnie z jej treścią, stosowanie metody wytwarzania chloru z wykorzystaniem elektrolizerów amalgamatowych było możliwe tylko do końca 2017 roku. Decyzja o ograniczeniu wykorzystania rtęci w instalacjach produkujących alkalia jest związana przede wszystkim z jej wysoką toksycznością dla ludzi i środowiska. Wprowadzenie takich regulacji prawnych przyczyniło się do zmian na rynku sody. Ze względu na konieczność zamknięcia instalacji rtęciowych, spadła dostępność sody kaustycznej w Unii Europejskiej, co automatycznie spowodowało wahania cen tego produktu.

Zdecydowana większość instalacji chloro-alkalicznych wybudowanych po 1987 roku wykorzystuje właśnie proces membranowy. Jest to spowodowane licznymi zaletami elektrolizerów membranowych w porównaniu do rtęciowych i przeponowych. Można wśród nich wymienić przede wszystkim następujące cechy:

  • działanie przy niższym napięciu zaciskowym niż elektrolizery rtęciowe,
  • mniejsze zagrożenie dla środowiska w porównaniu z konkurencyjnymi procesami,
  • mniejsze zużycie energii elektrycznej niż w metodzie rtęciowej i przeponowej,
  • wyższa czystość ługu sodowego w porównaniu do procesu przeponowego.

W procesie membranowym anoda i katoda oddzielone są od siebie za pomocą jonowymiennej membrany, która nie przepuszcza wody. Przez przestrzeń anodową przepływa solanka, w której znajdują się jony chlorkowe. Są one utleniane do chloru gazowego. Z kolei uwodnione jony sodu migrują przez membranę do przestrzeni katodowej. Do procesu wprowadzana jest także woda demineralizowana, dzięki której powstaje gazowy wodór oraz jony wodorotlenkowe. W następnym etapie jony sodu wraz z jonami wodorotlenowymi tworzą ług sodowy, który jest zatężany do około 35% poprzez stosowanie recyklu roztworu solanki przed jego odprowadzeniem z elektrolizera. Sama membrana zapobiega w tym czasie migracji jonów z przestrzeni anodowej do katodowej. Dzięki temu, otrzymany roztwór wodorotlenku sodu nie zawiera soli, co ma miejsce w procesie przeponowym. Pozostały roztwór wodorotlenku sodu (solanka) odprowadzany jest z przestrzeni anodowej i ponownie nasycany solą.

Charakterystyka elektrolizerów i membran wykorzystywanych w produkcji ługu sodowego

Katody w elektrolizerach membranowych wykonane są zazwyczaj ze stali lub niklu. Dodatkowo są one pokrywane tzw. powłoką aktywną (jest to katalizator procesu wydzielania wodoru), która wykazuje się większą stabilnością od podłoża i obniża potencjał procesu wydzielania wodoru. Funkcję powłoki aktywnej zazwyczaj pełnią takie materiały, jak Ni-S, Ni-Al, Ni-NiO oraz wszelkie mieszanki glinu i metali z grupy platynowców. Materiałami najczęściej stosowanymi jako anody są natomiast elektrody tytanowe z powłoką typu Ru02-TiO2 lub jej różnymi pochodnymi.

Membrany wykorzystywane w przemyśle chloro-alkalicznym zazwyczaj są wykonane z polimerów perfluorowanych, które składają się z jednej do trzech warstw. Przede wszystkim muszą one charakteryzować się wysoką trwałością i stabilnością. Uwarunkowane jest to tym, że z jednej strony są narażone na działanie chloru, natomiast z drugiej – stężonego roztworu ługu. W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, membrany są wzmacnianie włóknami wykonanymi np. z PTFE. W zależności od parametrów elektrolizerów, membrany jonowymienne w przemyśle chloro-alkalicznym mogą być wykorzystywane od 2 do nawet 5 lat. Tajniki produkcji membran jonowymiennych są ściśle strzeżone przez ich producentów, a o stopniu skomplikowania ich technologii wytwarzania może świadczyć fakt, że tylko kilka firm produkuje membrany przeznaczone do elektrolizy chlorków metali alkalicznych.

Zastosowanie sody kaustyczne i rynki zbytu

Zastosowanie sody kaustycznej w przemyśle jest praktycznie nieograniczone. Dostawcy wodorotlenku sodu z powodzeniem dostarczają produkt do ogromnej ilości gałęzi przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, włókienniczy, celulozowo-papierniczy, kosmetyczny, farmaceutyczny, petrochemiczny, metalurgiczny, budowlany i w wielu innych.

Wodorotlenek sodu znajduje zastosowanie jako jeden z podstawowych surowców chemicznych. W przemyśle farmaceutycznym soda kaustyczna w formie płatków lub perełek wykorzystywana jest m.in. do produkcji polopiryny, kwasu salicylowego oraz sulfaniloamidów. Z kolei w branży kosmetycznej wodorotlenek sodu stosowany jest do produkcji mydeł twardych oraz środków higieny osobistej, takich jak np. maseczki złuszczające (peeling) i aseptyczne. Soda kaustyczna ma także szerokie zastosowanie w przemyśle petrochemicznym. Stosowana jest do rafinacji ropy naftowej, olejów mineralnych, paków i asfaltów, a także podczas wydobycia gazów z łupków. Natomiast w rafineriach i koksowniach soda kaustyczna może być z powodzeniem stosowana do modyfikacji produktów pochodzących z procesu koksowania węgla. W przemyśle metalurgicznym wodorotlenek sodu bierze udział w procesie otrzymywania aluminium z przerobu rud boksytowych.

Niezwykle istotnym rynkiem zbytu dla producentów i dostawców sody kaustycznej jest przemysł papierniczo-celulozowy. Substancja ta wykorzystywana jest na przemysłową skalę i kupowana hurtowo przez firmy produkujące pulpę drzewną, która służy do wytwarzania papieru. Dodatkowo, wodorotlenek sodu wraz z siarczanem sodu pełnią rolę kluczowych składników w procesach oddzielania ligniny od włókien celulozowych w procesie Krafta. Soda kaustyczna pełni również istotną rolę w procesach wymagających silnie alkalicznego środowiska, takich jak np. delignifikacja lub ekstrakcja oksydacyjna. W przemyśle włókienniczym wodorotlenek sodu stosowany jest do przygotowywania roztworów wiskozy, które stanowią reagent nie tylko w procesie powstawania podstawowego włókna wiskozowego, ale także podczas merceryzacji.

Jeśli jesteś związany z przemysłem budowlanym i regularnie kupujesz wodorotlenek sodu, to z pewnością wiesz, że stosowany jest jako dodatek w plastyfikatorach mieszanek betonowych. Dzięki jego zastosowaniu łatwiej dochodzi do homogenizacji mieszanki cementowej, co zapobiega segregacji piasku i cementu. Soda kaustyczna jest także niezwykle ważnym surowcem w procesie produkcji pigmentów i barwników do farb, np. bieli tytanowej. Może ona również służyć do produkcji szkła wodnego, które ma zastosowanie w impregnacji przeciwogniowej tkanin oraz produkcji farb ognioochronnych. Wodorotlenek sodu jest także niezwykle istotnym składnikiem w wytwarzaniu środków powierzchniowo czynnych, proszków i płynów piorących, odtłuszczających i zmiękczających.

instalacja do produkcji sody kaustycznejSoda kaustyczna posiada również szerokie zastosowanie w gospodarstwach rolniczych. Dzięki jej oczyszczającym właściwościom doskonale sprawdza się jako środek dezynfekujący przeznaczony do czyszczenia stajni, obór, chlewni i kurników. Soda kaustyczna jest także niezwykle popularna wśród pszczelarzy. Kilkuprocentowy roztwór ługu sodowego aplikowany za pomocą pędzla pozwala na dokładne oczyszczenie powierzchni ula. Z kolei w sadownictwie wodorotlenek sodu stosowany jest do zwalczania chorób drzew owocowych oraz w ochronie winorośli. W piwowarstwie ług sodowy stosowany jest do czyszczenia fermentatorów, przez które przepływa piwo. Zapewnia to nie tylko doskonałe odkażenie powierzchni, ale dodatkowo pozwala na szybkie usunięcie resztek zabrudzeń z różnych narzędzi i zbiorników stosowanych w browarach. Ponadto, w roztworze sody kaustycznej namaczane są oliwki w celu ich zakonserwowania.

Łatwo można zauważyć, że soda kaustyczna jest niezwykle uniwersalnym produktem. Można ją kupić bezpośrednio od producentów jako surowiec do otrzymywania wielu innych produktów (np. polopiryny), jak również od dystrybutorów w postaci produktu gotowego (np. w postaci roztworu, czyli ługu sodowego) szeroko stosowanego np. w dezynfekcji. Gdzie mogę kupić sodę kaustyczną? Tylko w PCC!

Wodorotlenek sodu, ze względu na swoje niebezpieczne właściwości, powinien być kupowany tylko w wyspecjalizowanych sklepach, punktach dystrybucji lub też bezpośrednio u producentów. Zakup sody kaustycznej od zaufanego producenta lub dystrybutora daje nam gwarancję, że produkt ten posiada najwyższą jakość. Takim zaufanym producentem jest Grupa PCC, która jako jedyna w Polce wytwarza sodę kaustyczną w formie płatkowanej. Produkowana jest ona nowoczesną metodą elektrolizy membranowej, która pozwala na obniżenie kosztów produkcji wodorotlenku sodu. Ponadto otrzymana w ten sposób soda kaustyczna charakteryzuje się niezwykle wysoką jakością i czystością, dzięki czemu spełnia wymagania najnowszego wydania Farmakopei Europejskiej (European Pharmacopea). Dokument ten określa podstawowe wymagania jakościowe oraz metody badania surowców farmaceutycznych. W odróżnieniu od innych dystrybutorów sody kaustycznej, produkt oferowany przez Grupę PCC wyróżnia się niezwykle niską zawartością chlorków (<200ppm) oraz żelaza (<15ppm). Ponadto, dzięki zastosowanym w procesie produkcji surowcom, oferowana soda kaustyczna spełnia także wymagania Kosher. W Grupie PCC oferujemy wodorotlenek sodu w cenach hurtowych – wyślij do nas zapytania i sprawdź swoją cenę.

Dla dobra środowiska

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest zanieczyszczone środowisko naturalne. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym nastąpiło pogorszenie się stanu powietrza, wód oraz gleb, co znacząco wpływa na zdrowie człowieka, jak i pozostałych organizmów żywych. Z tego powodu, coraz większy nacisk kładzie się na zmniejszanie negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko naturalne.

Grupa PCC w trosce o ekosystem ciągle podnosi standardy związane z ochroną środowiska, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ważnym aspektem tych działań jest wprowadzenie do portfolio produktowego segmentu artykułów z serii GREENLINETM. Jednym z produktów nowej linii jest soda kaustyczna płatkowana GREENLINETM. Co ją wyróżnia? Produkowana jest wyłącznie przy użyciu odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu do atmosfery uwalniane są znacznie mniejsze ilości CO2. Z tego względu wykorzystywana jest w procesach produkcyjnych klientów, dla których kluczowym aspektem jest redukcja śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące sody kaustycznej można znaleźć na Portalu Produktowym Grupy PCC, gdzie istnieje możliwość złożenia zapytania o produkt, jego dostępność, cenę za kg oraz warunki dostawy.

Zastanawiasz się, gdzie kupić sodę kaustyczną w hurtowych cenach? Sprawdź tutaj.

Przeczytaj również o cenie podchlorynu sodu oraz dowiedz się więcej o izolacjach natryskowych


FAQ – pytania i odpowiedzi

Wodorotlenek sodu – gdzie kupić?

Wodorotlenek sodu możemy zakupić w specjalistycznych sklepach chemicznych lub bezpośrednio od renomowanych producentów chemii specjalistycznej. Ofertę wysokiej jakości wodorotlenku sodu znajdziemy także na Portalu Produktowym Grupy PCC.

Czy wodorotlenek sodu jest żrący?

Wodorotlenek sodu jest substancją żrącą. Mimo to jest on w bezpieczny sposób wykorzystywany w wielu branżach przemysłowych, ale także np. przy domowej produkcji mydła. Należy jednak zachować szczególne środki ostrożności w bezpośrednim kontakcie z tą substancją.

Czy wodorotlenek sodu jest elektrolitem?

Wodorotlenek sodu jest elektrolitem. Jest to substancja chemiczna, która ulega dysocjacji elektrolitycznej, natomiast jej wodny roztwór przewodzi prąd elektryczny.

Co to jest wodorotlenek sodu?

Wodorotlenek sodu jest to nieorganiczny związek chemiczny. Należy on do grupy wodorotlenków, charakteryzujących się odczynem zasadowym. Jest jednym z podstawowych surowców chemicznych wykorzystywanych w różnych branżach. Wodorotlenek sodu występuje w postaci stałej jako soda kaustyczna, ale także w postaci roztworu jako ług sodowy.

Czy wodorotlenek sodu jest szkodliwy?

Wodorotlenek sodu jest niebezpieczny w kontakcie bezpośrednim. Jest to substancja żrąca, która może wywoływać poparzenia chemiczne, zaczerwienienia i ból w zetknięciu ze skórą. Opary wodorotlenku mogą powodować także ból oraz łzawienie oczu, kaszel, uczucie duszności czy też ból i łzawienie oczu. Bezpośrednie skażenie oczu może skutkować oparzeniem gałki ocznej. W przypadku połknięcia może doprowadzić do oparzenia błony śluzowej w jamie ustnej oraz gardła czy też przewodu pokarmowego. Możliwe jest także ryzyko wywołania wstrząsu, krwotoku, a nawet zgonu.

Czy wodorotlenek sodu przewodzi prąd?

Wodorotlenek sodu nie przewodzi prądu. Jednakże wodny roztwór tej substancji może przewodzić prąd.

Do czego służy soda kaustyczna?

Soda kaustyczna to wodorotlenek sodu w formie stałej, który znajduje wiele zastosowań. Wykorzystywana jest między innymi w przemyśle kosmetycznym do produkcji mydła, środków myjących czy też niektórych maseczek złuszczających. W petrochemii może być zastosowana min. do rafinacji olejów mineralnych, ropy czy też wydobycia gazów z łupków. Soda kaustyczna stosowana jest także w produkcji pulpy drzewnej, niezbędnej do wytwarzania papieru. Świetnie sprawdzi się także w niektórych zastosowaniach rolniczych, przy produkcji detergentów oraz w produktach dedykowanych budownictwu, a także dla wielu innych branż.

Jak używać sody kaustycznej?

Soda kaustyczna należy do substancji niebezpiecznych przy bezpośrednim kontakcie. Dlatego też używając jej należy zachować odpowiednie środki ostrożności i stosować się do ostrzeżeń znajdujących się na opakowaniu bądź w karcie charakterystyki.