Oznaczenia graficzne produktów Grupy PCC

Klasyfikacja produktów według cech i funkcji, aspektów środowiskowych, zielonych technologii, zdrowia, kultury i stylu życia ludzi.

Cechy i funkcje produktów

Ultra Pure
Izolacja akustyczna
Low treat rate
Long service life
Lekka izolacja poliuretanowa
Bardzo wysoka skuteczność działania
Produkt uniwersalny
Nowość
Nanotechnologia
Jakość farmaceutyczna
High pure
Izolacja termiczna
Hydroizolacyjność
Innowacja
Dezynfekcja natryskowa
ADR

Aspekty środowiskowe i zielone technologie

Nietestowany na zwierzętach
SVHC free
Produkty PCC Greenline®
Produkt ekologiczny
Na bazie składników naturalnych
Naturalny detergent
Nietestowany na zwierzętach

Produkty wytwarzane na instalacjach Grupy PCC nie są testowane na zwierzętach. Nowoczesne metody badawcze pozwalają ekspertom weryfikować właściwości produktów i potwierdzać ich działanie oraz jakość bez konieczności prowadzenia tego typu testów. Obecnie żadna firma na terenie Unii Europejskiej nie testuje kosmetyków ani surowców do ich produkcji na zwierzętach, ponieważ jest to niedozwolone. Grupa PCC sprzedaje swoje produkty również poza terytorium UE. W niektórych krajach nie obowiązuje zakaz testowania produktów na zwierzętach, a w innych regionach wręcz się tego wymaga. Grupa PCC oznaczając swoje produkty piktogramem „Nietestowany na zwierzętach” komunikuje odbiorcom podejście do kwestii wykorzystania zwierząt na potrzeby badań i testowania substancji chemicznych.

100% biodegradowalny
Produkt biodegradowalny
Budownictwo ekologiczne
Budownictwo pasywne
Energooszczędna technologia produkcji
Ślad węglowy
Niska emisja CO2
Niska emisja lotnych związków organicznych
Niesklasyfikowany według Rozporządzenia CLP/GHS
Halogen free
Formaldehyde free
Low triphenyl phosphate
Produkcja bezrozpuszczalnikowa
Paraben free
GMO free
Bio raw materials
Product of natural origin
Technologie światłowodowe

Zdrowie, kultura i styl życia

Przebadany dermatologicznie