Oznaczenia graficzne produktów Grupy PCC

Klasyfikacja produktów według cech i funkcji, aspektów środowiskowych, zielonych technologii, zdrowia, kultury i stylu życia ludzi.

Cechy i funkcje produktów

Wzrost uniepalnienia piany
Nanotechnologia
Dezynfekcja natryskowa
Innowacja
Hydroizolacyjność
Izolacja termiczna
Wzrost uniepalnienia piany
Jednym ze sposo­bów obniżania palności tworzyw sztucznych jest ich modyfikacja poprzez wprowadzanie specjalnych dodatków chemicznych nazywanych uniepalniaczami. Zawierają one w swojej strukturze atomy takich pierwiastków jak chlor, brom, fosfor, azot, bor lub glin, które powodują zwiększenie odporności materiału na ogień. Grupa PCC posiada w swojej ofercie szerokie portfolio uniepalniaczy, które mogą być stosowane między innymi do uniepalniania pian poliuretanowych. Zostały one oznaczone piktogramem  Wzrost uniepalnienia piany„.
High pure
Jakość farmaceutyczna
Nowość
Wysoka hydrofobowość
Produkt uniwersalny
Bardzo wysoka skuteczność działania
Lekka izolacja poliuretanowa
Long service life
Low treat rate
Izolacja akustyczna
Ultra Pure
ADR

Aspekty środowiskowe i zielone technologie

Produkty PCC Greenline®
Na bazie składników naturalnych
Naturalny detergent
100% biodegradowalny
Produkt biodegradowalny
Budownictwo ekologiczne
Produkty PCC Greenline®

W obliczu wyzwań związanych ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją, jednym z priorytetów Grupy PCC związanych z rozwojem portfolio produktowego jest budowanie oferty produktów wpisujących się w trend zielonej chemii. W dobie rosnącej świadomości i odpowiedzialności przemysłu za środowisko i zmiany klimatyczne, szczególny nacisk na „zieloną”, ekologiczną produkcję,  staje się ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Grupa PCC uczestnicząc w zielonej transformacji światowego przemysłu chemicznego proponuje swoim klientom nowy segment produktów o nazwie PCC Greenline®.  Produkty te odpowiedzią na potrzeby wielu firm operujących w różnych branżach przemysłowych, gdzie Grupa PCC jest jednym z ogniw łańcucha dostaw.

Budownictwo pasywne
Niska emisja lotnych związków organicznych
Niesklasyfikowany według Rozporządzenia CLP/GHS
Halogen free
Formaldehyde free
Low triphenyl phosphate
Produkcja bezrozpuszczalnikowa
Paraben free
GMO free
Bio raw materials
Product of natural origin
Technologie światłowodowe
SVHC free
Nietestowany na zwierzętach
Produkcja bezodpadowa
Produkcja wyrobów porecyklingowych
Technologia z udziałem katalizatora DMC
Wytworzono z surowców z recyklingu