High Efficiency

Skuteczność działania produktu chemicznego to jeden z aspektów, który najbardziej interesuje odbiorców podczas podejmowania decyzji zakupowych. Grupa PCC dysponuje szeroką gamą chemikaliów zaklasyfikowanych do grupy oznaczonej piktogramem „Bardzo wysoka skuteczność działania”. Znajdziemy tu szereg wysokiej jakości produktów chemicznych o najlepszych parametrach użytkowych, gwarantujących najwyższą skuteczność działania i efektywność ekonomiczną.