Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-14

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-14
Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-14
Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-14
Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-14
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Inventory status Ogólne warunki sprzedaży
Certyfikaty
ISO 14001 ISO 14001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001
Zobacz inne warianty tego produktu
Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-14
Dostępny wkrótce

Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-14 należy do grupy niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Powstaje w wyniku reakcji alkoholu tłuszczowego z tlenkiem propylenu. Alkohol laurylowy C12-C14 będący podstawowym składnikiem produktu stanowi pochodną oleju palmowego (surowca pochodzenia naturalnego). Produkt jest rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych. Jego gęstość w temperaturze  250C waha się w przedziale 0,94 – 0,96 g/cm3. Istotnym parametrem chemicznym Propoksylowanego alkoholu C12-14 jest jego lepkość. W temperaturze 400C wynosi ona od 37 – 45 mm2/s.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu :

  •  doskonałe właściwości zwilżające,
  •  doskonały detergent : bardzo dobre właściwości myjące, czyszczące i piorące,
  •  produkt uniwersalny o wielu zastosowaniach przemysłowych,
  •  produkt nieklasyfikowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS],
  •  produkt bezpieczny (brak klasyfikacji ADR).

 Zastosowania:

  • przemysł paliwowy – składnik dodatków do paliw,
  • produkcja środków myjących, czyszczących oraz detergentów stosowanych do prania w warunkach domowych i instytucjonalnych,
  • dodatek do lubrykantów, płynów funkcyjnych i środków smarnych w przemyśle.
Kategorie

Branże i aplikacje
Czyszczenie i mycie przemysłowe
Detergenty
Przemysł paliwowy
Środki smarowe i płyny obróbcze, oleje bazowe, dodatki

Funkcja
Detergenty
Płyny funkcyjne
Surowce i półprodukty chemiczne
Środki myjące
Środki piorące
Środki zwilżające

Budowa
Alkoksylowane alkohole / Propoksylowane alkohole tłuszczowe

Segment
Produkty specjalistyczne / Dodatki specjalistyczne
Surfaktanty / Niejonowe

Nazwy alternatywne
Alkohol C12-14, propoksylowany, Alkohole propoksylowane C12-14, Eter polioksypropylenowy alkoholu tłuszczowego, Alkohol dodecylo-tetradecylowy propoksylowany, C12 - alkohol tłuszczowy, propoksylowany, średni PO 2 mol, C12 - alkohol tłuszczowy, propoksylowany, średni PO 10 mol, Alcohols, C12-14, propoxylated, Fatty alcohol polyoxypropylene ether, Dodecyl tetradecyl alcohol, propoxylated, C12--Fettalkohol, propoxiliert, mittlere PO 2 mol, C12--Fettalkohol, propoxiliert, mittlerer PO 10 mol.

Producent: PCC Synteza S.A.

PCC Synteza S.A. produkuje wyroby na bazie fenolu. Są to produkty ciężkiej syntezy organicznej przeznaczone do dalszego przetwarzania w przemyśle chemicznym. Należą do nich m.in. surowce do produkcji dodatków uszlachetniających do paliw.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty