Gdzie kupić kwas solny?
Sprawdź ofertę producenta Grupy PCC.

Kwas solny (HCl), zwany inaczej kwasem chlorowodorowym, jest substancją znaną od wieków. Został odkryty przez alchemika Hayyana około 800 roku naszej ery. Od tego czasu właściwości kwasu solnego wykorzystywane są w bardzo wielu dziedzinach przemysłu. Co więcej, wciąż odkrywane są kolejne zastosowania tej substancji chemicznej.

Jak powstaje kwas solny?

Kwas solny może powstawać w różnych procesach. Jednym z nich jest bezpośrednia synteza z pierwiastków – reakcja spalania chloru w wodorze. Kolejnym jest reakcja kwasu siarkowego z chlorkiem sodu. W przemyśle najbardziej powszechną metodą powstawania kwasu solnego jest uzyskiwanie go jako produktu ubocznego, np. w procesie chlorowania związków organicznych.

W zależności od metody produkcji możliwe jest uzyskiwanie różnych gatunków kwasu solnego. W procesie syntezy powstaje ultra czysty kwas solny zwany syntetycznym, który pozyskiwany jest pierwszą lub drugą metodą. Natomiast kwas solny techniczny, który jest zanieczyszczony śladowymi ilościami związków organicznych, powstaje przy wykorzystaniu ostatniej z wymienionych metod.

W przemyśle produkcja kwasu solnego syntetycznego w wyniku bezpośredniej syntezy odbywa się etapowo. Pierwszy etap to spalanie chloru w nadmiarze wodoru. Kolejnym jest zatężanie kwasu solnego do maksymalnie 33-37% poprzez absorpcję HCl w rozcieńczonym roztworze kwasu solnego. Ostatnim etapem jest magazynowanie kwasu w zbiornikach. Kwas solny otrzymywany powyższą metodą charakteryzuje bardzo wysoka jakość ze względu na niską zawartość zanieczyszczeń. Reakcja otrzymywania kwasu solnego jest silne egzotermiczna, co oznacza że podczas jej przebiegu wydzielane są duże ilości energii cieplnej. Z tego względu konieczne jest chłodzenie instalacji i zachowanie restrykcyjnych środków ostrożności.

Umowny okres trwałości chlorowodoru to minimum 5 lat, ale w praktyce jest on nieograniczony. Dzieje się tak w przypadku, gdy produkt jest przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w dokumentacji.

Zapytaj o ofertę kwasu solnego od Grupy PCC

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym informacji handlowych dotyczących tej spółki oraz Grupy Kapitałowej PCC kierowanych do mnie za pomocą poczty elektronicznej.

Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .

Jakie właściwości ma kwas solny?

Kwas solny jest nieorganicznym związkiem chemicznym, który może występować w dwóch formach – w postaci bezbarwnego gazu jako chlorowodór lub w postaci roztworu wodnego gazowego chlorowodoru w kolorze od bezbarwnego do jasnożółtego. Gaz jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i z tego względu wydziela się w wilgotnym powietrzu, tworząc opary. Warto również dodać, że gazowy chlorowodór jest około 1,3 razy cięższy od powietrza. Właściwość ta powoduje gromadzenie się tuż nad ziemią oparów chlorowodoru. Najpopularniejszą formą kwasu solnego jest jednak wodny roztwór chlorowodoru. Dostawcy kwasu solnego sprzedają go i transportują w postaci ciekłej o stężeniu do 38%.

Kwas solny jest jednym z najprostszych kwasów beztlenowych. Należy do monoprotonowych kwasów mineralnych, jednak w tej grupie wyróżniają go wyjątkowe cechy. Posiada silnie żrące właściwości. Charakteryzuje się drażniącym, ostrym zapachem. Chlorowodór jest mocnym kwasem, ponieważ ulega całkowitej dysocjacji w wodzie. Posiada niskie pH, co informuje o jego kwaśnym odczynie chemicznym. Odczyn można sprawdzić za pomocą papierka uniwersalnego lub oranżu metylowego. Oba wskaźniki w obecności kwasu solnego zabarwią się na czerwono. Ponadto kwas solny jest niewymagający w przechowywaniu i stabilny w czasie. Dla zachowania jego jakości, stabilności oraz ze względów bezpieczeństwa należy go jednak magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w zacienionym, suchym miejscu, zgodnie z zaleceniami producenta.


Reakcje z kwasem solnym
Kwas solny w reakcji z zasadami zostaje zobojętniony, czego produktem są sole nieorganiczne oraz woda.
Reaguje również z metalami, co popularnie nazywane jest trawieniem. W reakcję z chlorowodorem wchodzą między innymi cynk, żelazo, magnez i glin, a podczas tego procesu wydziela się gazowy wodór.
Złoto i platyna nie reagują z kwasem solnym. Metale te można rozpuścić dopiero w wodzie królewskiej. Jest to mieszanina stężonych kwasów: solnego i azotowego (V) w stosunku objętościowym 3:1. Jej nazwa pochodzi od umiejętności rozpuszczania złota zwanego również „metalem królów”.
Ponadto gazowy chlorowodór reaguje z tlenkami aktywnych metali oraz węglanami, w wyniku czego tworzą się chlorki. Reakcje te zachodzą łatwo tylko w obecności wilgoci. Całkowicie suchy chlorowodór jest niereaktywny.

Jakie są zastosowania kwasu solnego?

Kwas solny wykorzystywany jest w wielu branżach przemysłowych i usługowych. Dostawcy kwasu solnego oferują ten produkt w dwóch odmianach: kwas solny techniczny oraz syntetyczny. Różnią się one między sobą sposobem produkcji, jakością oraz stężeniem, jednak właściwości i skład chemiczny tych produktów są niemal takie same. W wielu zastosowaniach czystość kwasu solnego nie ma kluczowego znaczenia i właśnie dla takich aplikacji dedykowany jest kwas solny techniczny.

Chlorowodór, zarówno w postaci ciekłej, jak i gazowej, znalazł zastosowanie między innymi w:

 • procesach obróbki skóry – niezbędny w przemyśle garbarskim. Podczas wstępnej obróbki skóry jest stosowany w procesie moczenia, wapnienia i piklowania. Bierze również udział w odtłuszczaniu powierzchni skóry.
 • przemyśle spożywczym – jako produkt wspomagający procesy produkcyjne, regulację pH oraz uzdatnianie wody produkcyjnej. Przedłuża trwałość wyrobów mlecznych, alkoholowych oraz cukierniczych. Po zakwaszeniu środowiska nadaje produktom stabilność mikrobiologiczną, dzięki czemu bakterie wolniej się namnażają. Ponadto klasyfikowany jest do substancji, które mają działanie hydrolizujące, koagulujące oraz zobojętniające. Kwas chlorowodorowy wykorzystuje się w procesie produkcji m.in. cukru, sztucznego miodu oraz przypraw do zup. Grupa PCC posiada w swojej ofercie kwas solny spożywczy.
 • analizach chemicznych, produkcji odczynników chemicznych – jako odczynnik do miareczkowania lub przygotowania próbki.
 • przemyśle tworzyw sztucznych – wykorzystywany do produkcji m.in. plastikowych butelek oraz polichlorku winylu (PCV), który również jest stosowany do wytwarzania tworzyw sztucznych.
 • przemyśle farmaceutycznym – branża farmaceutyczna wymaga zastosowania surowca o najwyższej czystości. Grupa PCC posiada na portalu produktowym kwas solny o jakości farmaceutycznej, zgodny z wymaganiami Farmakopei Europejskiej. Wodny roztwór chlorowodoru wykorzystywany jest do syntezy składników aktywnych w lekach. Stosuje się go również w produkcji kropel do oczu, gdzie odpowiada za regulację poziomu pH, nie dopuszczając do podrażnienia rogówki.
 • przemyśle kosmetycznym – jako składnik farb do włosów oraz rozjaśniaczy. Pełni funkcję regulatora pH wody, która wykorzystywana jest przy produkcji artykułów kosmetycznych.
 • produkcji chemii przemysłowej i gospodarczej – w środkach odkamieniających i dezynfekujących.
 • procesach produkcji chloroalkaliów – odpowiada za regenerację membran oraz obniża pH solanki na instalacjach elektrolizy membranowej.
 • procesach uzdatniania wody – umożliwia uzdatnianie wody na potrzeby komunalne (woda przeznaczona do spożycia) oraz przemysłowe. Dzięki temu procesowi, zanieczyszczona woda doprowadzana jest do odpowiedniego stanu czystości, co przynosi liczne korzyści. Przekroczenie dopuszczalnej zawartości związków chemicznych w wodzie pitnej wiążę się z negatywnym wpływem na zdrowie człowieka, a także możliwym rozwojem bakterii oraz innych drobnoustrojów chorobotwórczych. W przypadku oddziaływania takiej wody przez dłuższy czas niewykluczone jest osadzanie się kamienia na instalacjach oraz korozja materiałów sieci wodociągowej. Warto również zauważyć, korzystny wpływ procesu na ochronę środowiska. Dzięki niemu gospodarstwa domowe są w stanie wykorzystywać naturalne zasoby wody. W wyniku czego ograniczany jest zakup wody w plastikowych butelkach, które przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska naturalnego.
 • oczyszczaniu ścieków alkalicznych
 • procesach technologicznych – do regulowania kwasowości – pH.
 • energetyce – stosowany do płukania złoża w procesie regeneracji wymienników jonitowych. Regeneracja jonitu przywraca ich zdolności wymienne.
 • przemyśle wydobywczym – do ekstrakcji rud. Za pomocą wodnego roztworu chlorowodoru oraz metody ługowania możliwe jest pozyskanie wybranego surowca. Wykorzystywany również przy wydobyciu i obróbce metali.
 • procesach rafinacji – wykorzystywany do produkcji biopaliw (podczas hydrolizy celulozy), olejów i smarów.
 • przemyśle budowlanym – do czyszczenia płytek ceramicznych, kamiennych i klinkierowych z resztek zaprawy budowlanej.
 • rolnictwie – do produkcji pestycydów, nawozów mineralnych oraz innych produktach dedykowanych branży rolniczej.

Oferta Grupy PCC

Czy kwas solny jest bezpieczny?

Kwas solny jest silnie żrącą substancją. W postaci stężonego roztworu jest bardzo niebezpieczny, ponieważ tworzy kwaśne mgły, które podobnie jak sam roztwór powodują uszkodzenia tkanek ludzkich. Szczególnie narażone są narządy oddechowe, oczy oraz skóra. Ekspozycja na działanie 0,1% objętościowego gazowego chlorowodoru w atmosferze może spowodować śmierć w ciągu kilku minut. Kwas solny w kontakcie z ciałem człowieka powoduje poważne poparzenia. Z tego względu podczas stosowania tej substancji konieczne jest używanie rękawic kwasoodpornych, odzieży i obuwia odpornego na chemikalia oraz noszenie okularów lub gogli.

Należy również pamiętać, że kwas solny jest reaktywny i po zmieszaniu go z chemikaliami utleniającymi, takimi jak nadmanganian potasu czy podchloryn sodu, wytworzy się trujący gaz – chlor. Jest to istotne szczególnie podczas używania kwasu chlorowodorowego w gospodarstwach domowych w połączeniu z innymi środkami czyszczącymi. Uwalniający się wówczas chlor może dostać się do dróg oddechowych i spowodować podtrucie i utratę przytomności.

Kwas solny po połknięciu powoduje poparzenia jamy ustnej, gardła, przełyku i żołądka. Jak zatem wytłumaczyć to, że każdy z nas posiada w żołądku kwas solny i nie jest on dla nas szkodliwy, a wręcz konieczny do przeżycia? Otóż wynika to z mechanizmu wydzielania osobno jonów chlorkowych i wodorowych przez komórki błony śluzowej żołądka. Powstałe aniony i kationy następnie dostają się do światła żołądka. Sam narząd chroniony jest przed samostrawieniem grubą warstwą śluzu, który wyściela jego ścianki.

Kwas solny działa jak bariera przed bakteriami i innymi mikroorganizmami, chroniąc organizm przed infekcjami. Ponadto jest konieczny do obróbki pokarmu, który spożywamy. Trawienie rozpoczyna się od denaturacji białek, następującej z powodu bardzo niskiego pH środowiska wynoszącego około 1-2. Następnie tak zmodyfikowane białka są podatne na degradację przez enzymy trawienne. Pokarm przesuwa się w dalsze odcinki układu pokarmowego, a zawarty w nim kwas solny neutralizowany jest w dwunastnicy za pomocą wodorowęglanu sodu.

Kto jest dostawcą kwasu solnego?

Jednym z dostawców kwasu solnego jest Grupa PCC, oferująca kwas solny na sprzedaż w dwóch wariantach – syntetycznym i technicznym. Te dwa produkty różnią się między sobą czystością, a dokładniej zawartością śladowych ilości związków organicznych, jak również stężeniem. Kwas solny syntetyczny wytwarzany jest w procesie przemysłowym na instalacji syntezy. Stosowany sposób produkcji gwarantuje bardzo wysoką jakość i czystość produktu. Kwas solny techniczny wykorzystywany jest głównie w branżach mniej wymagających jakościowo, takich jak produkcja agrochemikaliów, regulacja pH wody w procesach uzdatniania wody przemysłowej czy też produkcja chemii przemysłowej. Wytwarzany jest jako produkt uboczny w procesach chlorowania produktów organicznych.

Grupa PCC posiada kilku konkurentów na europejskim rynku lokalnym. Pomimo tego, że inni producenci kwasu solnego wytwarzają go w bardzo zbliżonych stężeniach, to jednak kwas solny pochodzący z oferty dolnobrzeskiego producenta został uznany przez wymagających klientów za najlepszy pod względem jakości. Chcesz poznać ofertę kwasów chlorowodorowych Grupy PCC? Kliknij w ten link i sprawdź, gdzie kupić kwas solny


Jaka jest cena kwasu solnego?

Cena kwasu solnego jest ustalana indywidualnie z każdym klientem w oparciu o zastosowanie i wielkość zapotrzebowania klienta oraz rodzaj opakowania. Grupa PCC dysponuje szeroką gamą własnych opakowań od wysokotonażowych (cysterny kolejowe, autocysterny) aż po opakowania drobne, takie jak paletopojemniki, beczki, kanistry i butelki.  Dzięki temu w Grupie PCC istnieje możliwość dokonania zakupów hurtowych oraz detalicznych. Takie indywidualne podejście do potrzeb klienta oraz ceny jest gwarancją długiej i owocnej współpracy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, gdzie kupić kwas solny i jaka jest cena kwasu solnego, wystarczy, że wypełnisz krótki formularz, zadzwonisz lub napiszesz maila. Wówczas eksperci skontaktują się i przedstawią ofertę. Podczas rozmowy będziesz miał możliwość negocjacji ceny kwasu solnego oraz uzyskania informacji na temat innych potencjalnych aplikacji tego produktu.

Wybierz lidera w produkcji kwas solnego!  Grupę PCC – najwyższe standardy, najlepsza jakość!

Jaka jest sprzedaż kwasu solnego?

Na świecie sprzedaje się rocznie dziesiątki milionów ton tej substancji. Sprzedaż kwasu solnego odbywa się na skalę masową i jest głównie wynikową podaży, ponieważ większość kwasów solnych musi zostać przez producentów wyprodukowana (kwas solny techniczny stanowi produkt uboczny). Dla zbalansowania podaży z popytem producenci starają się zbilansować wewnętrzną produkcję oraz dopasować ilości oraz jakość produktów do potrzeb rynku. Dzieje się tak głównie w przypadku kwasu solnego syntetycznego. Cały czas poszukiwane są także nowe rozwiązania konsumpcyjne dla tej substancji chemicznej. Światowe koncerny prowadzą intensywne badania w kierunku innego zagospodarowania chlorowodoru i wdrażają nowe technologie, jak np. elektroliza HCl, produktem której są chlor i wodór. Jest to korzystne rozwiązanie, zwłaszcza dla producentów TDI/MDI, ponieważ pozwala na zamknięcie bilansu chlorowego i ponowne wykorzystanie wodoru oraz chloru do produkcji.

Sprzedaż kwasu solnego odbywa się głównie na rynku lokalnym. Wynika to przede wszystkim ze względów logistycznych, ponieważ koszty transportu są bardzo duże w stosunku do ceny kwasu solnego, będącego roztworem wodnym. Europejski rynek lokalny charakteryzuje się obecnie dużą podażą kwasu solnego, a w szczególności formy technicznej tego produktu. Na przestrzeni lat pojawiają się czasowe nadwyżki bądź niedobory tej substancji, jednak w ujęciu całościowym popyt i podaż są zbalansowane.

Sprawdź również jak aktualnie kształtuje się cena wodorotlenku sodu oraz cena podchlorynu sodu.


FAQ - pytania i odpowiedzi
Jaki jest wzór sumaryczny kwasu solnego?
Wzór sumaryczny wzór przedstawia liczbę atomów każdego pierwiastka w wybranej cząsteczce związku chemicznego. Dla kwasu solnego wzór sumaryczny to – HCl.
Jakie pH ma kwas solny?
Kwas solny charakteryzuje się odczynem kwaśnym. Najczęściej dla porównania podaje się wartość pH dla 1M roztworu, która wynosi 0 lub dla 0,1M roztworu kwasu, która wynosi 0.
Jakie są podstawowe właściwości kwasu solnego?
Kwas solny występuje roztwór wodnego gazowego chlorowodoru, charakteryzuje go kolor od bezbarwnego do jasnożółtego (w przypadku kwasu technicznego). Chlorowodór jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. Kwas solny zaliczany jest do najmocniejszych kwasów nieorganicznych, skategoryzowany w grupie kwasów beztlenowych.
Czym różni się chlorowodór od kwasu chlorowodorowego?
Chlorowodór jest to bezbarwny gaz, będący połączeniem chloru i wodoru – HCl. Gaz ten bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, w wyniku czego możemy otrzymać właśnie kwas chlorowodorowy, czyli kwas solny.
Jak silny jest kwas solny?
Kwas solny zalicza się do grupy najmocniejszych kwasów nieorganicznych, na co wskazuje jego niska wartość pKa (wskaźnika mocy kwasu).
Czy kwas solny rozpuszcza metale?
Kwas solny rozpuszcza większość metali, takich jak np. magnez, żelazo czy cynk. Reakcję tą nazywamy trawieniem. Nie reaguje on jednak z metalami szlachetnymi czy też min. z miedzią.
Czy kwas solny to substancja niebezpieczna?
Kwas solny należy do substancji silnie żrących, którą charakteryzuje ostry i drażniący zapach. W postaci stężonego roztworu może tworzyć tzw. Kwaśne mgły, które powodują uszkodzenia tkanek w kontakcie z ciałem człowieka. Ekspozycja na działanie kwasu solnego może spowodować poparzenia, na które najbardziej narażone są narządy oddechowe, skóra oraz oczy. Dlatego też należy zachować ostrożność w przypadku pracy z tą substancją i wyposażyć się w odzież ochronną, kwasoodporne rękawice oraz okulary laboratoryjne.
Czy kwas solny występuje w ciele człowieka?
Kwas solny występuje w organizmie człowieka i znajduje się w żołądku. Mimo wątpliwości związanych ze żrącym charakterem substancji, nie jest on szkodliwy, a wręcz niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Jest to możliwe dzięki mechanizmowi polegającym na wydzielaniu osobno jonów wodorowych oraz chlorkowych przez komórki błony śluzowej żołądka. Kationy i aniony, które powstają, przedostają się następnie do światła żołądka i wspomagają proces trawienia.
Jak powstaje kwas solny?
Wyróżnia się kilka metod wytwarzania kwasu solnego. Do najpopularniejszych należy bezpośrednia synteza z pierwiastków (reakcja spalania chloru w wodorze) oraz reakcja chlorku sodu z kwasem siarkowym. Natomiast w przemyśle, najczęściej uzyskuje się kwas solny jako produkt uboczny innych procesów, np. z chlorowania organicznych związków. W zależności od tego jaka metoda została wykorzystana do produkcji, możemy uzyskać inny gatunek kwasu solnego.
Gdzie wykorzystuje się kwas solny?
Kwas solny to bardzo popularna substancja, którą wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu. Znajduje on zastosowanie min. w branży spożywczej, przemyśle tworzyw sztucznych, branży farmaceutycznej, kosmetycznej, w produkcji chemii przemysłowej czy też w procesach uzdatniania wody, ale także w wielu innych.