Gdzie kupić podchloryn sodu?

Gotowy do użycia środek dezynfekujący na bazie podchlorynu sodu

Sprawdź gotowy do użycia środek, który świetnie sprawdza się jako preparat do dezynfekcji chodników, ulic, przystanków, klatek schodowych, magazynów i innych miejsc użyteczności publicznej.

Z chemicznego punktu widzenia podchloryn sodu jest solą sodową kwasu podchlorawego. Inaczej nazywany jest chloranem (I) sodu. Substancja ta jest znana od wieków i uważana za najstarszy i najważniejszy środek wybielający na świecie.

Jak powstaje podchloryn sodu?

Pierwsza synteza podchlorynu sodu miała miejsce w 1789 roku w Paryżu. Reakcja polegała na przepuszczeniu gazowego chloru przez roztwór ługu sodowego. W procesie oprócz wodnego roztworu podchlorynu sodu powstawał jako produkt uboczny chlorek sodu, który był usuwany ze środowiska reakcji.

Stosowanym obecnie sposobem wytwarzania podchlorynu sodu na skalę przemysłową jest elektroliza solanki. Jest to udoskonalona pierwotna metoda syntezy. W procesie tym powstaje wodorotlenek sodu i gazowy chlor, który następnie jest przepuszczany przez wodny roztwór zasady sodowej. W efekcie nasycenia ługu sodowego powstałym gazem produkowany jest podchloryn sodu.

Producenci podchlorynu sodu stosują powszechnie dodatek wodorotlenku sodu do gotowego wyrobu, w celu spowolnienia rozkładu chemicznego podchlorynu.

Zapytaj o ofertę podchlorynu sodu od Grupy PCC

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym informacji handlowych dotyczących tej spółki oraz Grupy Kapitałowej PCC kierowanych do mnie za pomocą poczty elektronicznej.

Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .

Jak wygląda podchloryn sodu?

Podchloryn sodu może występować w kilku postaciach.

Najbardziej niestabilną formą tego nieorganicznego związku chemicznego jest bezwodny chloran (I) sodu, który ulega rozkładowi, powodując wybuch. Czynnikami przyspieszającymi ten proces jest tarcie, wilgoć, ogrzewanie i kontakt z dwutlenkiem węgla.

Niebezpieczeństwo, jakie niosło ze sobą przechowywanie podchlorynu sodu w formie bezwodnego związku chemicznego, skłoniło naukowców do podjęcia próby krystalizacji tej substancji. W efekcie udało im się uzyskać stabilny pentahydrat w postaci jasnozielono-żółtego ciała stałego. Jednak ta forma również nie była do końca bezpieczna, gdyż wymagała przechowywania substancji w odpowiednich warunkach, między innymi  w obniżonej temperaturze.

Z tego względu najpopularniejszą obecnie formą występowania chloranu (I) sodu jest jego roztwór wodny o zielono-żółtej barwie. Dostawcy podchlorynu sodu transportują tę substancję wyłącznie w formie cieczy, ponieważ charakteryzuje się ona największą stabilnością w temperaturze otoczenia (w porównaniu z innymi formami).


Najstarszy wybielacz. Jak działa podchloryn sodu?

Efekt bielenia uzyskiwany podczas stosowania podchlorynu sodu wynika z konkretnego mechanizmu rozkładu tej substancji. Namoczenie tkaniny w wodnym roztworze chloranu (I) sodu, w kontakcie z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu, rozpoczyna cały proces. Wówczas na powierzchni materiału podchloryn sodu reaguje z CO2, co powoduje powstawanie wodorowęglanu sodu i kwasu podchlorawego. To właśnie on w wyniku rozkładu utlenia za pomocą tlenu zawarte w tkaninie barwniki.

Jednak podchloryn sodu to nie tylko wybielacz. Jego spektrum zastosowań jest na tyle szerokie, że wykorzystuje go niemal każda branża przemysłowa.

Jakie właściwości fizykochemiczne ma podchloryn sodu i gdzie można go wykorzystać?

Charakterystyka

Podchloryn sodu ma ostry, charakterystyczny zapach chloru. Czasami określany jest również jako słodkawy.

Ta ciecz o słomkowym kolorze wykazuje silne właściwości korodujące i utleniające. Te zdolności chloranu (I) sodu wykorzystywane są w chemii organicznej między innymi do wytwarzania modyfikowanych produktów skrobiowych, do otrzymywania sulfonów, chlorków sulfonylu czy odbarwiania fenoli. Podchloryn sodu stosowany jest również w chemii nieorganicznej i koordynacyjnej do utleniania metali oraz kompleksów.

Podchloryn sodu ma działanie czyszczące, wybielające, dezodorujące i żrące, wynikające ze zdolności do hydrolizy (zmydlania) i utleniania zanieczyszczeń. Brud pochodzenia organicznego pod wpływem działania tej substancji staje się nielotny i rozpuszczalny w wodzie, co ułatwia jego usuwanie bez nieprzyjemnego zapachu.

Ponadto sól sodowa kwasu podchlorawego produkowana w Grupie PCC charakteryzuje się bardzo dużą zawartością aktywnego chloru na poziomie powyżej 150g/l. Właściwości dezynfekujące i przeciwbakteryjne powodują, że podchloryn sodu zyskał ogromne możliwości aplikacji w różnych gałęziach przemysłu.

Aplikacja

Podchloryn sodu najczęściej wykorzystywany jest w chemii gospodarczej jako środek przeciwbakteryjny, dezynfekcyjny i wybielający. Dużą popularnością cieszą się produkty do czyszczenia i ochrony toalet, zawierające w składzie podchloryn sodu, który pełni rolę rozpuszczalnika osadów sanitarno-technicznych. W gospodarstwach domowych sól sodowa kwasu chlorawego wykorzystywana jest do usuwania pleśni ze ścian, do zmywania z naczyń plam powstałych przez garbniki znajdujące się w herbacie, a także do odplamiania.

W przemyśle stosowany jest do dezynfekcji wody pitnej i wody w basenach oraz stawach i kąpieliskach. Wykorzystywany jest również do dezynfekcji systemów, zbiorników i rurociągów w przemyśle mleczarskim, piwowarskim i winiarskim. Podchloryn stosowany jest także do wybielania tkanin, papieru, czyszczenia odpadów przemysłowych, usuwania organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Bieleniu poddawane są nie tylko materiały, ale również skóry i kości zwierzęce.

W placówkach opieki zdrowotnej podchloryn sodu jest szeroko wykorzystywany ze względu na właściwości przeciwdrobnoustrojowe i biobójcze. Stosowany jest także do dezynfekcji pomieszczeń w przypadkach zanieczyszczeń krwią lub innymi płynami ustrojowymi. W medycynie wykorzystywany jest do użytku miejscowego i zewnętrznego, w leczeniu ran, błon śluzowych czy skóry. W stomatologii znalazł zastosowanie jako środek antyseptyczny w leczeniu próchnicy.

Podchloryn sodu służy do syntezy wielu związków organicznych. Reaguje z reduktorami, silnymi kwasami, związkami organicznymi, metalami i celulozą. Jest także aktywny z większością związków azotu, tworząc lotne chloroaminy czy trichlorek azotu. Wykorzystywany jest również jako reagent w badaniach fotometrycznych.

Czy podchloryn sodu jest bezpieczny?

Tak naprawdę oddziaływanie podchlorynu sodu na człowieka powinno być rozważane w dwojaki sposób. Po pierwsze, w jaki sposób działa bezpośrednio na tkanki ludzkie? A po drugie, jak w bezpieczny sposób stosować tę substancję, aby uniknąć pośredniego wpływu na organizm?

Podchloryn sodu jako silny utleniacz powoduje poparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Dzieje się tak, ponieważ odtłuszcza i zmydla substancje uelastyczniające skórę, a następnie niszczy kolejne tkanki. Szczególnie niebezpieczne są stężone formy tej substancji. Już  roztwory o stężeniu 40% są zaliczane do groźnych dla zdrowia i życia człowieka. Z tego względu należy zachować ostrożność i stosować środki ochrony osobistej przy kontakcie z tą substancją. Bezwzględnie należy zakładać rękawice i okulary zabezpieczające przed poparzeniem.

Podchloryn sodu może być niebezpieczny, jeśli zostanie zmieszany z innymi domowymi środkami czyszczącymi. Roztwory podchlorynu sodu, takie jak wybielacze, mogą po podgrzaniu lub w wyniku reakcji z innymi preparatami (na przykład octem) uwalniać toksyczny, gazowy chlor. Takie połączenie może spowodować podtrucie i wywołać utratę przytomności. Połączenie ze sobą środków czyszczących i dezynfekujących, które emitują lotne związki organiczne, może być przyczyną zachorowania na raka. Szczególnie niebezpieczne jest mieszanie podchlorynów z aminami. Gazowe produkty powstające po połączeniu tych związków mogą powodować uszkodzenia płuc. Największe ryzyko niesie stosowanie wybielaczy z metanolem, kwasem mrówkowym czy fenyloacetonitrylem, gdyż reakcje tych grup związków są wybuchowe.

 


Jaki jest wpływ podchlorynu sodu na środowisko?

Wpływ podchlorynu sodu na środowisko jest ograniczony. Wynika to z degradacji jonu podchlorynowego, który zanim zostanie wchłonięty przez żywe organizmy, ulega rozpadowi. Bardziej niebezpieczne są trwałe chlorowane związki organiczne, powstające w wyniku modyfikacji podchlorynu sodu. Klasyfikowane są jako czynniki rakotwórcze, które mogą być wchłaniane i metabolizowane przez faunę i florę. Do takiej sytuacji może dojść na przykład podczas zmieszania wybielacza i ścieków z różnych gospodarstw. Taka mieszanina jest środowiskiem bogatym w różne związki chemiczne pochodzenia organicznego i nieorganicznego, które są źródłem związków chloropochodnych.

Podchloryn sodu na sprzedaż – polskie realia

Podchloryn sodu powstaje w procesie nasycenia chlorem wodnego roztworu wodorotlenku sodu jako produkt uboczny, w wyniku odgazowania instalacji. W ten sposób działają niemal wszystkie elektrolizy na świecie, w tym również instalacja w Grupie PCC. W związku z tym ciężko ocenić, który producent chloranu (I) sodu jest największy.

W Polsce jest jedynie dwóch producentów podchlorynu sodu. Są nimi PCC Rokita, której dzienne możliwości produkcyjne są na poziomie 60-120 ton/dzień, oraz Anwil (Grupa Orlen), wytwarzający maksymalnie 80 ton/dzień. Biorąc pod uwagę możliwości produkcyjne oraz faktyczne roczne wysokości sprzedaży podchlorynu sodu, można stwierdzić, że Grupa PCC jest największym producentem podchlorynu sodu w Polsce.

Większość producentów podchlorynu sodu działających w Polsce  sprzedaje go na rynku krajowym pokrywając całe zapotrzebowanie na ten produkt. Niektórzy producenci decydują się na eksport podchlorynu sodu, jednak na bardzo niewielką skalę. Kraje, do których polskie firmy eksportują chloryn (I) sodu, to głownie kraje ościenne, czyli Litwa, Czechy, Słowacja i Ukraina. Wynika to z faktu dużych kosztów związanych z transportem tej substancji. Przewóz wymaga od producentów podchlorynu sodu specjalnego wyposażenia cystern, a z uwagi na niską cenę produktu i duże odległości jest to mało opłacalne.

Kolejnym czynnikiem, który może ograniczać sprzedaż podchlorynu sodu poza granice Polski, jest jego trwałość. Produkt wykazuje stabilność przez około miesiąc. Okres czasu, w którym produkt zachowuje swoją trwałość, znacznie się skraca w podwyższonej temperaturze przyspieszającej proces rozkładu tej substancji.

W tak zwanym sezonie – w okresie od maja do września – sprzedaż podchlorynu sodu rośnie. Wynika to z większego zapotrzebowania konsumentów, którzy otwierają baseny i kąpieliska. Używają tej substancji chemicznej do dezynfekcji i zapobiegania zakwitaniu wody.

W Polsce sprzedawane jest rocznie około 50 tysięcy ton chloranu (I) sodu. Grupa PCC jest największym i najstabilniejszym producentem podchlorynu sodu w kraju. W 2017r. wyprodukowano w tych zakładach chemicznych ponad 35 500 ton tej substancji.

Obecnie producenci podchlorynu sodu dysponują większymi możliwościami produkcyjnymi niż wskazuje na to zapotrzebowanie rynku. Zdolności te plasują się na poziomie około 60 tysięcy ton rocznie. Większość wytwórców poszukuje nowych substancji, będących zastępstwem chloropochodnych, jednak nie są jeszcze popularne. Substytutami występującymi na rynku są gazowy chlor i podchloryn wapnia.

Gdzie mogę kupić podchloryn sodu i jaka jest jego cena?

Dostawca podchlorynu sodu

W Grupie PCC, będącej producentem podchlorynu sodu, można kupić ten surowiec z gwarancją najwyższej jakości. Produkcja odbywa się na terenie Kompleksu Chlorowego PCC Rokita SA w miejscowości Brzeg Dolny. Instalacja elektrolizy membranowej jest jedną z najnowszych i najnowocześniejszych w Europie. Dzięki użyciu zaawansowanych technologii i starannemu prowadzeniu procesu, gotowy podchloryn sodu spełnia oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców zorientowanych przede wszystkim na jakość.

Grupa PCC jako dostawca podchlorynu sodu gwarantuje wysoką jakość produktu. Ponadto, firma oferuje szeroką gamę produktów chemicznych stosowanych w różnych aplikacjach przemysłowych. Z tego powodu specjaliści Grupy PCC chętnie doradzają swoim klientom, a przede wszystkim:

  • udzielą fachowej pomocy w doborze produktów chemicznych,
  • wskażą najlepszy wariant produktu do danej aplikacji,
  • zapewnią niezawodny i bezpieczny transport do miejsca docelowego,
  • przygotują korzystną ofertę cenową.

Oferta Grupy PCC

Cena podchlorynu sodu

Indywidualne podejście producenta do klienta i dokładna identyfikacja jego potrzeb jest zwykle gwarancją długiej współpracy. Z tego względu każdy obecny czy potencjalny klient Grupy PCC ma możliwość otrzymania indywidualnie przygotowanej oferty oraz negocjowania ceny podchlorynu sodu.

Wystarczy wypełnić krótki formularz, zadzwonić lub napisać maila, a eksperci firmy skontaktują się indywidualnie z każdym klientem i przygotują ofertę. W Grupie PCC istnieje możliwość zakupu zarówno niewielkich ilości produktu, jak i zakupów hurtowych. Jeżeli zastanawiasz się, gdzie kupić podchloryn sodu, odwiedź naszą stronę internetową. Wszelkie informacje na temat podchlorynu sodu stanowiącego stałą pozycję w ofercie grupy PCC, można znaleźć na Portalu Produktowym Grupy PCC (www.products.pcc.eu) lub klikając w poniższy link.

https://www.products.pcc.eu/pl/id/240889/podchloryn-sodu/

Poznaj najlepszego dostawcę podchlorynu sodu, lidera w branży chemicznej!

Dowiedz się, jakie są potencjalne zastosowania, warunki dostawy, dostępność i cena podchlorynu sodu.

Jak przechowywać podchloryn sodu?

Przechowywanie podchlorynu sodu powinno odbywać się w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub stalowych kontenerach powlekanych gumą. Bezpiecznymi opakowaniami są między innymi pojemniki zbudowane z:

  • Polietylenu (PE)
  • Polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
  • Polipropylenu (PP)
  • Polichlorku winylu (PVC)
  • Politetrafluoroetylenu (PTFE)

 

Może to być także opakowanie z innego materiału odpornego na korozję. W przeciwnym razie kontakt roztworu z reaktywnymi surowcami (na przykład metalami) mógłby spowodować wytworzenie gazowego wodoru, który jest palny.

Podchloryn sodu powinien być magazynowany w miejscach zacienionych i chłodnych, z dala od promieni słonecznych i innych źródeł ciepła. Podgrzanie roztworu w pojemniku spowodowałoby uwolnienie toksycznych substancji utleniających, co w efekcie mogłoby skutkować wybuchem. W temperaturze 25˚C z roztworu podchlorynu sodu wydziela się tlen, w 35˚C chlor, a w 100˚C dwutlenek chloru. Z tego względu temperatura, w której przechowywany jest podchloryn sodu, nie powinna być wyższa niż 23˚C.

Substancja ta ulega również destabilizacji pod wpływem kwasów i metali ciężkich, takich jak nikiel, chrom, żelazo czy mangan. Z tego powodu ważne jest, aby produkt miał jak najwyższą czystość, która przekłada się na jego wysoką jakość.

Pojemniki powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiać odprowadzanie tlenu powstającego podczas rozkładu podchlorynu w czasie, w przeciwnym razie mogą bowiem pęknąć. Ważne jest także, aby dwutlenek węgla nie dostawał się do środka opakowania.

Podchloryn sodu należy chronić przed wilgocią. Dostęp wody potęguje działanie korodujące tej substancji, zmieniając właściwości końcowego produktu.

Prawidłowe przechowywanie gwarantuje spowolnienie procesów rozkładu i pozwala zachować stabilność właściwości tej substancji chemicznej na dłuższy czas.

Przeczytaj także na temat ceny sody kaustycznej


FAQ - pytania i odpowiedzi

Co to jest podchloryn sodu?
Podchloryn sodu, znany również jako chloran (I) sodu, to sól sodowa kwasu podchlorawego. Należy do grupy związków nieorganicznych, a jego wzór to NaClO.
Jak wygląda podchloryn sodu?
Podchloryn sodu występuje jako ciało stałe, najczęściej o żółtej barwie. Jednakże w postaci wolnej pozostaje bardzo niestabilny, dlatego też najczęściej spotykamy go w formie roztworu wodnego, który może przybrać barwę od słomkowej po żółto – zieloną. Ciecz charakteryzuje specyficzny, ostry zapach chloru.

Jakie są podstawowe właściwości podchlorynu sodu?
Do najważniejszych właściwości podchlorynu sodu zaliczamy:działanie silnie utleniające, silne właściwości korozyjne, działanie biobójcze, wirusobójcze i bakteriobójcze, dobra rozpuszczalność w wodzie, żrące działanie.

Jakie pH ma podchloryn sodu?
Podchloryn sodu to związek silnie alkaliczny, który charakteryzuje pH w zakresie 12-13.

Jakie są zastosowania podchlorynu sodu?
Wśród zastosowań podchlorynu sodu wyróżniamy min.: mycie i dezynfekcja powierzchni, dezynfekcja miejsc publicznych, dezynfekcja wody pitnej i basenów, środek wybielający dla branży tekstylnej, środek wybielający dla przemysłu celulozowego i papierniczego, czyszczenie przemysłowe, środek antyseptyczny stosowany przy leczeniu zębów.

Jaki jest numer CAS podchlorynu sodu?
Numer CAS podchlorynu sodu to 7681-52-9.

Jakie środki ostrożności należy zachować podczas używania podchlorynu?
Podchloryn sodu należy do substancji, których użytkowanie wymaga szczególnej ostrożności. Dlatego mając kontakt z tym związkiem chemicznym należy pamiętać o: używaniu rękawic i okularów ochronnych,unikaniu kontaktu substancji ze skórą i oczami, przechowywaniu w szczelnych opakowaniach i odpowiednich warunkach.

Jak przechowywać podchloryn sodu?
Podchloryn sodu należy przechowywać w szczelnych opakowaniach z tworzywa sztucznego, min. Polipropylenu, polietylenu czy polichlorku winylu. Może to być również stalowe kontenery powlekane gumą lub inne materiały, które odporne są na korozję. Magazynowanie podchlorynu sodu powinno odbywać się w chłodnych i zacienionych miejscach, z dala od wszelkich źródeł ciepła. Istotne jest także by chronić go przed dostępem wilgoci oraz by pojemniki umożliwiały odprowadzanie tlenu, który może powstawać podczas rozkładu podchlorynu.

Czy podchloryn działa bakteriobójczo i wirusobójczo?
Tak, podchloryn sodu jest substancją bakteriobójczą, wirusobójczą, a także biobójczą. Dzięki temu znajduje zastosowanie jako preparat o działaniu dezynfekującym oraz antyseptycznym.

Jaką metodą produkuje się podchloryn na skalę przemysłową?
Na skalę przemysłową podchloryn sodu produkuje się stosując elektrolizę roztworu chlorku sodu. Grupa PCC stosuje w tym celu nowoczesną instalację do elektrolizy membranowej.