Zobcza video

Transport intermodalny
PCC Intermodal SA

PCC Intermodal SA jest wiodącym operatoratorem logistycznym, działającym na polskim i międzynarodowym rynku transportowym.

Greenway – ekologiczna mobilność z Grupą PCC

Każdego dnia do atmosfery uwalniane są miliony ton CO2. Transport to jeden z głównych czynników wzrostu zanieczyszczenia powietrza. Jednak dokonując odpowiedzialnych wyborów i prowadząc swój biznes w zrównoważony sposób, możemy już dziś zacząć to zmieniać! Myślmy globalnie i działajmy intermodalnie!

Transport intermodalny
ładunków w kontenerach

PCC Intermodal SA jest wiodącym operatorem logistycznym, działającym na polskim i międzynarodowym rynku transportowym. Spółka organizuje transport intermodalny ładunków w kontenerach, dostarczając towary do drzwi klientów na terenie Polski, Niemiec, Holandii, Belgii, Czech, Białorusi, Rosji i dalej na wschód do: Mongolii, Japonii i Korei. Wykorzystując własne zasoby, firma gwarantuje kompleksową obsługę logistyczną zarówno pojedynczych dostaw, kontenerów, jak i dużych regularnych ciągów ładunkowych.

Działalność PCC Intermodal SA to przede wszystkim organizacja transportu krajowego i międzynarodowego obejmującego ładunki zjednostkowane. Serwis intermodalny odbywa się w oparciu o regularne, polskie i zagraniczne połączenia kolejowe (pociągi kontenerowe), pomiędzy morskimi i lądowymi terminalami przeładunkowymi oraz zsynchronizowane z nimi przewozy samochodowe.

Sieć połączeń PCC Intermodal SA gwarantuje regularne serwisy z/do terminali morskich zlokalizowanych w Hamburgu/ Bremerhaven, Rotterdamie, Antwerpii, Gdańsku i Gdyni, a także terminali lądowych w: Kutnie, Gliwicach, Brzegu Dolnym, Kolbuszowej, Poznaniu, Frankfurcie nad Odrą, Duisburgu oraz Brześciu (PL/BY)

Dostawa do drzwi klienta
Regularna siatka połączeń
Transport już od 1 kontenera!
Korzyści ze współpracy

Spółka PCC Intermodal jako pierwsza z branży w Polsce debiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest prekursorem wielu nowoczesnych rozwiązań intermodalnych oraz wykorzystuje swoje bogate doświadczenia w obsłudze najbardziej złożonych łańcuchów dostaw.

usługi i ceny dostosowane do potrzeb klientów
sieć regularnych połączeń kolejowych
dostarczanie kontenerów do drzwi klientów
doradztwo w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw
obsługa dokumentacyjna i celna
własne zasoby: kontenery, platformy, lokomotywy, terminale, oprogramowanie

5 własnych
terminali przeładunkowych

PCC Intermodal SA od lat wyznacza konkurencyjnym podmiotom standardy, realizując transport intermodalny na skalę krajową oraz międzynarodową. Zapewnienie najwyższej jakości obsługi możliwe jest dzięki odpowiednio zaplanowanej i właściwie wykorzystywanej siatce połączeń pomiędzy terminalami lądowymi oraz najważniejszymi europejskimi portami morskimi. W ostatnich latach operator stał się również liderem w ruchu intraeuropejskim. W obecnej chwili w ramach sieci PCC Intermodal  funkcjonują następujące terminale

PCC Frankfurt Nad Odrą – pozwalający na sprawny serwis transportowy w rejonie Berlina, Brandenburgii oraz umożliwiający komunikację pomiędzy najważniejszymi polskimi regionami, a portem w Hamburgu

PCC Kutno – największy terminal intermodalny w centralnej Polsce, mający możliwości przeładunkowe ponad 250 000 TEU rocznie, służy do obsługi regionu Warszawy, Łodzi, jest hubem konsolidacyjnym dla wszystkich transportów w relacji ze wschodem

PCC Gliwice – nowoczesny terminal przeładunkowy, zlokalizowany na terenie Śląskiego Centrum Logistyki, z możliwościami przeładunkowymi ok 150 000 TEU rocznie, umożliwiający sprawną obsługę łańcuchów dostaw z/do Górnego Śląska

PCC Brzeg Dolny – zlokalizowany w odległości 55 km od Wrocławia, nowoczesny obiekt przeładunkowy, skomunikowany codziennymi połączeniami z/do portów Gdańska i Gdyni, umożliwiający sprawną obsługę intermodalną logistyczną Dolnego Śląska

PCC Depot Przeładunkowy Kolbuszowa – przystosowany do obsługi transportów intermodalnych w regionie południowo-wschodniej Polski. Skupiający wokół siebie w odległości do 150 km takie ośrodki gospodarcze na Podkarpaciu jak: Rzeszów, Nowy Sącz, Tarnów i Stalowa Wola

Inwestycje w infrastrukturę punktową PCC Intermodal – Od 2010 r. PCC Intermodal SA angażuje się aktywnie w rozwój infrastruktury terminalowej w Polsce.

Lider transportu intermodalnego

Posiadana infrastruktura oraz wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesów spedycyjnych i logistycznych pozwalają w pełni wykorzystywać potencjał transportu intermodalnego, będącego atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych sposobów wykonywania dostaw. Realizując własną myśl organizacyjną spółka dostosowuje procesy przewozowe do indywidualnych wymagań klientów, sprawując jednocześnie stały nadzór nad efektywnością świadczonych usług.

Odwozy samochodowe
W swojej istocie przewóz intermodalny, gdzie najdłuższy odcinek realizowany jest kolejowo, zakłada obsługę początkowych i końcowych elementów trasy łańcucha dostaw z wykorzystaniem transportu samochodowego. Z tego względu w odległości do 150 km od wszystkich obsługiwanych terminali lądowych wykonywane są odwozy samochodowe ładunków pod drzwi klienta. Bazując na atrakcyjnej lokalizacji terminali intermodalnych oraz ich korelacji z kursami pociągów na regularnych liniach, operator intermodalny jest w stanie optymalizować przewozy, skracając czas oraz obniżając koszty realizacji usług logistycznych. Bliskość autostrad, dróg ekspresowych czy krajowych sprawia, że spółka jest w stanie szybko i sprawnie dostarczać towary do większości głównych ośrodków oraz mniejszych miast i miejscowości w pobliżu najważniejszych krajowych, oraz międzynarodowych szlaków komunikacyjnych.
Organizacja przewozów intermodalnych
PCC Intermodal SA oferuje kompleksowe podejście do spedycji międzymodalnej, będącej obecnie najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią sektora TSL. Co to jest transport intermodalny? Zgodnie z definicją jest to sposób organizacji usługi logistycznej, wykorzystujący różne gałęzie i środki transportu do przewozu Ładunku. Bardzo ważną cechą, jaką charakteryzuje się intermodalny transport jest używanie tej samej jednostki ładunkowej na całej trasie przewozu. Do najczęściej wybieranych zaliczają się kontenery, naczepy samochodowe lub wymienne nadwozia. Organizacja transportów intermodalnych w praktyce sprowadza się do łączenia przewozów samochodowych z transportem kolejowym, żeglugą śródlądową lub frachtami morskimi.
Przewozy intermodalne i ich najważniejsze zalety
Z czego bierze się rosnące zapotrzebowanie na przewozy wykorzystujące różne gałęzie i środki transportu? Przede wszystkim ze względu na przewagę, jaką transport intermodalny ma nad konwencjonalnymi sposobami realizacji dostaw. Do najważniejszych zalet tego rodzaju przewozów należy zaliczyć m.in.:

 • optymalizacja procesu logistycznego
 • pewność, regularność, niezawodność
 • bezpieczeństwo ładunku
 • możliwość wykonywania jednorazowych przewozów większych ilości towarów

Rozmawiając o zaletach spedycji międzymodalnej, nie sposób pominąć również korzyści płynących z ogólnej poprawy jakości i dostępności usług przewozowych. Mogą być one realizowane w systemie „door to door”, dzięki temu, że końcowy etap usługi zawsze realizowany jest za pomocą transportu samochodowego. Z uwagi na brak częstych przeładunków towaru, znacznie spada również ryzyko jego uszkodzenia w trakcie realizacji operacji logistycznych.

Kompleksowe usługi transportowe
PCC Intermodal SA oferuje swoim klientom całościowe podejście do organizacji procesu logistycznego oraz organizacji transportu. Wykorzystując terminale własne i partnerskie, rozlokowane w strategicznych regionach Europy środkowej i zachodniej, a także regularne połączenia kolejowe, firma jest w stanie dostarczać swoim kontrahentom ładunki pod drzwi, prowadząc w ten sposób do obniżenia kosztów i optymalizacji łańcucha dostaw.

Posiadana infrastruktura oraz wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesów spedycyjnych i logistycznych pozwalają w pełni wykorzystywać potencjał transportu intermodalnego, będącego atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych sposobów wykonywania dostaw. Realizując własną myśl organizacyjną spółka dostosowuje procesy przewozowe do indywidualnych wymagań klientów, sprawując jednocześnie stały nadzór nad efektywnością świadczonych usług.

Połączenia kolejowe na regularnych liniach

Jako ogólnopolski lider branży TSL z międzynarodowym doświadczeniem PCC Intermodal SA organizuje transport intermodalny z wykorzystaniem regularnych połączeń kolejowych pomiędzy portami morskimi w Polsce i za granicą, a lądowymi terminalami przeładunkowymi, usytuowanymi w strategicznych rejonach Polski i Europy. Aktualnie firma realizuje na bazie codziennej serwis w relacjach:

 • Rotterdam – 8 x w tygodniu
 • Antwerpia – 4 x w tygodniu,
 • Hamburg – 6 x w tygodniu, średni czas tranzytu z centralnej Polski: 12 godzin
 • Duisburg – 4 x w tygodniu,
 • Brześć – 2-3 x w tygodniu,
 • Gdańsk/Gdynia – łącznie 22 x w tygodniu.

Obsługa terminalowa w Polsce i na zachodzie Europy

PCC Intermodal SA od lat wyznacza konkurencyjnym podmiotom standardy, realizując transport intermodalny na skalę krajową oraz międzynarodową. Zapewnienie najwyższej jakości obsługi możliwe jest dzięki odpowiednio zaplanowanej i właściwie wykorzystywanej siatce połączeń pomiędzy terminalami lądowymi oraz najważniejszymi europejskimi portami morskimi. W ostatnich latach operator stał się również liderem w ruchu intraeuropejskim. W obecnej chwili w ramach sieci PCC Intermodal  funkcjonują następujące terminale:

 • PCC Frankfurt Nad Odrą – pozwalający na sprawny serwis transportowy w rejonie Berlina, Brandenburgii oraz umożliwiający komunikację pomiędzy najważniejszymi polskimi regionami, a portem w Hamburgu,
 • PCC Kutno – największy terminal intermodalny w centralnej Polsce, mający możliwości przeładunkowe ponad 250 000 TEU rocznie,  służy do obsługi regionu Warszawy, Łodzi, jest hubem konsolidacyjnym dla wszystkich transportów w relacji ze wschodem
 • PCC Gliwice – nowoczesny terminal przeładunkowy, zlokalizowany na terenie Śląskiego Centrum Logistyki, z możliwościami przeładunkowymi ok 150 000 TEU rocznie, umożliwiający sprawną obsługę łańcuchów dostaw z/do Górnego Śląska
 • PCC Brzeg Dolny – zlokalizowany w odległości 55 km od Wrocławia, nowoczesny obiekt przeładunkowy, skomunikowany codziennymi połączeniami z/do portów Gdańska i Gdyni, umożliwiający sprawną obsługę intermodalną logistyczną Dolnego Śląska
 • PCC Depot Przeładunkowy Kolbuszowa – przystosowany do obsługi transportów intermodalnych w regionie południowo-wschodniej Polski. Skupiający wokół siebie w odległości do 150 km takie ośrodki gospodarcze na Podkarpaciu jak: Rzeszów, Nowy Sącz, Tarnów i Stalowa Wola

Kontakt

Kontakt telefoniczny – centrala: Pokaż telefon

Kontakt e-mail – dział sprzedaży: Odkryj email