PCC Greenline®
Zielona Chemia

Działając w międzynarodowych strukturach Grupy PCC możemy tworzyć i rozwijać się wielokierunkowo, wspólnie kreując trendy nowoczesnej chemii.

Zielona chemia od Grupy PCC
PCC Greenline®

Branża chemiczna, jako jedna z pierwszych gałęzi światowej gospodarki, przystąpiła do prowadzenia biznesu opierającego się na poszukiwaniu solidnych i wiarygodnych postaw zrównoważonego rozwoju. Producenci chemikaliów od dawna podejmują działania na rzecz wprowadzenia nowoczesnych programów środowiskowych, wdrażania czystych i bezpiecznych technologii oraz certyfikowanych produktów. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ wymaga sporych nakładów inwestycyjnych związanych w opracowywaniem nowych, innowacyjnych technologii, modernizacją infrastruktury produkcyjnej czy też budową nowych instalacji. Konieczne jest również wdrażanie i stosowanie szeregu lokalnych i międzynarodowych norm, systemów zarządzania oraz dostosowania produkcji i sprzedaży do szeregu regulacji prawnych.

Dziś trudno wyobrazić sobie nowoczesną chemię bez skutecznej strategii uwzględniającej środowiskowe aspekty funkcjonowania. Są one niezbędnym elementem polityki producentów wyrobów chemicznych takich jak Grupa PCC, gdzie działania operacyjne i projektowe muszą być prowadzone z uwzględnieniem aspektów związanych z eksplorowaniem środowiska naturalnego. Poprzez takie działanie jest możliwe równoważenie czynników ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Stąd obecnie jako producent szerokiej gamy wyrobów chemicznych Grupa PCC nie odbiega od standardów europejskich i światowych stosowanych w sektorze chemicznym.

Czym jest Zielona Chemia?

Zielona chemia to projektowanie produktów chemicznych i procesów, które ograniczają lub eliminują zużycie lub wytwarzanie niebezpiecznych substancji. Zielona chemia jest również znana jako chemia zrównoważona. Idea ta rozwijana jest na świecie od blisko 30 lat i opiera się na kilku kluczowych obszarach.

zapobiega zanieczyszczeniom na poziomie molekularnym
jest filozofią, która dotyczy wszystkich dziedzin chemii, a nie jednej dyscypliny chemii
wykorzystuje innowacyjne rozwiązania naukowe w rzeczywistych problemach środowiskowych
skutkuje redukcją źródeł zanieczyszczeń i zapobiega ich generowaniu w toku procesów

Klasyfikacja

Grupa PCC od lat wyznacza standardy w zakresie efektywnego planowania procesów produkcyjnych oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii. Bogate i zróżnicowane portfolio produktów z serii PCC Greenline® pozwala nam cieszyć się pozycją lidera także w kategorii zrównoważonej produkcji.
Produkty PCC Greenline®
Na bazie składników naturalnych
Naturalny detergent
100% biodegradowalny
Produkt biodegradowalny
Budownictwo ekologiczne
Produkty PCC Greenline®
W obliczu wyzwań związanych ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją, jednym z priorytetów Grupy PCC związanych z rozwojem portfolio produktowego jest budowanie oferty produktów wpisujących się w trend zielonej chemii. W dobie rosnącej świadomości i odpowiedzialności przemysłu za środowisko i zmiany klimatyczne, szczególny nacisk na „zieloną”, ekologiczną produkcję,  staje się ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Grupa PCC uczestnicząc w zielonej transformacji światowego przemysłu chemicznego proponuje swoim klientom nowy segment produktów o nazwie PCC Greenline®.  Produkty te odpowiedzią na potrzeby wielu firm operujących w różnych branżach przemysłowych, gdzie Grupa PCC jest jednym z ogniw łańcucha dostaw.
Budownictwo pasywne
Niska emisja lotnych związków organicznych
Niesklasyfikowany według Rozporządzenia CLP/GHS
Halogen free
Formaldehyde free
Low triphenyl phosphate
Phenol free
Produkcja bezrozpuszczalnikowa
Paraben free
GMO free
Bio raw materials
Product of natural origin
Technologie światłowodowe
SVHC free
Nietestowany na zwierzętach
Produkcja bezodpadowa
Produkcja wyrobów porecyklingowych
Technologia z udziałem katalizatora DMC
Wytworzono z surowców z recyklingu

Grupa PCC
Odpowiedzialna produkcja, zrównoważone technologie

Energia wodna
4

małe wodne elektrownie Grupy PCC zostały zarejestrowane w UNFCCC i uznane przez ONZ projekty z obszaru ochrony klimatu.

Energia słoneczna i wiatrowa
100%

energii niezbędnej do produkcji eteru dimetylowego w jednej z naszych spółek joint venture, to energia słoneczna oraz wiatrowa.

Energia geotermalna
100%

energii, którą wykorzystuje wytwórnia krzemometalu PCC BakkiSilicon hf. na Islandii, czerpana jest z naturalnie występujących źródeł geotermalnych.

Intermodalna logistyka
315k

ton CO2, to liczba o jaką ograniczyliśmy emisję gazów cieplarnianych w 2020 roku, wykorzystując kolejowo – drogowy transport intermodalny.

Energooszczędna produkcja
750kg

CO2 mniej na tonę ługu sodowego, oznacza ograniczenie emisji gazów jaką osiągnęliśmy dzięki energooszczędnej technologii membranowej do produkcji chloru.

Certyfikaty ISO

Działania naszej Firmy i procesy produkcyjne opierają się o systemy zarządzania jakością oraz systemy zarządzania środowiskowego. Uzyskane certyfikaty stanowią poświadczenie naszych kompetencji w tych dziedzinach. Staramy się udoskonalać efekty działań i dostosowujemy się do norm krajowych, dotyczących zarządzania środowiskowego, by móc brać udział w międzynarodowej wymianie handlowej. Stosujemy zasady pracy zgodne z procedurami, które pozwalają również na dopuszczalne prawem korzystanie ze środowiska. Dzięki temu dbamy o interesy naszych klientów oferując im produkty spełniające znormalizowane standardy, które świadczą o ich wysokiej jakości.

Chemia z klimatem

Dzięki globalnym projektom, w których uczestniczą spółki Grupy PCC, możemy mierzyć, planować i kontrolować nasz wpływ na zmiany klimatyczne, uzyskując przy tym unikalną szansę oceny przez międzynarodowe, prestiżowe gremia biznesowe, naukowe, branżowe ekologiczne i społeczne. Jedną z prestiżowych inicjatyw jest szeroko pojęte raportowanie emisji gazów cieplarnianych w ramach międzynarodowego projektu CDP (Carbon Disclosure Project) oraz podejmowanie inicjatyw realizowanych w celu ich redukcji. PCC EXOL SA należąc do grona spółek Grupy PCC prowadzących działania ograniczające emisje GHG, uczestniczy w projekcie CDP (Carbon Disclosure Project). Zgodnie z doktryną tej organizacji firma monitoruje swój wpływ na zmiany klimatyczne i podejmuje działania w zakresie redukcji gazów cieplarnianych. Dowiesz się więcej na www.cdp.net

PCC Greenline® blog