Greenway – ekologiczna mobilność z Grupą PCC

Dlaczego rozwijamy transport intermodalny? Ponieważ jest ekologiczny! Tylko 0,5% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z sektora kolejowego. W Grupie PCC stosujemy ekologiczne rozwiązania w transporcie. To co dobre i sprawdzone polecamy także naszym Klientom!
 
Poznaj Greenway – ekologiczna mobilność, inteligentny transport…

Transport kolejowy –
jedna z najbardziej ekologicznych metod transportu

Każdego dnia do atmosfery uwalniane są miliony ton CO2. Transport to jeden z głównych czynników wzrostu zanieczyszczenia powietrza. Jednak dokonując odpowiedzialnych wyborów i prowadząc swój biznes w zrównoważony sposób, możemy już dziś zacząć to zmieniać! Myślmy globalnie i działajmy intermodalnie! Inteligentny, ekologiczny transport to prosta droga do zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z wyliczeniami ekspertów z European Environment Agency, średnia emisja CO2 w przeliczeniu na tono-kilometr (tkm) wynosi:

w transporcie kolejowym
w transporcie drogowym
0
30
60
90
120
150

Oznacza to, że zmieniając transport drogowy na kolej zmniejszysz emisję CO2 do atmosfery o 124,2 g CO2 w przeliczeniu na każdy tonokilometr.

LICZNIK ZAOSZCZĘDZONEJ EMISJI CO2 DO ATMOSFERY
Sprawdź o ile można zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery wybierając kolej zamiast samochodu
t
km
Zielona chemia – PCC Greenline®

Grupa PCC jest jednym z wiodących producentów na europejskim rynku chemikaliów . W swojej ofercie posiada całą gamę produktów ekologicznych tworzących linię PCC Greenline®.

Zrównoważona produkcja

Proces ich wytwarzania przebiega w oparciu o nowoczesne i zrównoważone technologie. „Zielone” produkty Grupy PCC posiadają różnego rodzaju certyfikaty branżowe będące gwarancją najwyższej jakości i bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.

Usługi intermodalne

Grupa PCC prowadzi również działalność transportową. W ofercie transportu intermodalnego dostępne są połączenia kolejowe, usługi terminalowe oraz transport samochodowy.

Zielony transport – Greenway

Istotna część działalności intermodalnej Grupy PCC, to ekologiczny transport kolejowy, za który odpowiada spółka PCC Intermodal SA.

Świadomi klienci

Klienci coraz częściej poszukują zrównoważonych substancji i dodatków chemicznych. Zielone produkty Grupy PCC trafiają zarówno do kolejnych producentów operujących w różnych gałęziach przemysłu, jak i bezpośrednio do dystrybutorów i sieci handlowych.

Ekologiczny dom

Zielona chemia wytwarzana na instalacjach Grupy PCC jest wszechobecna. Trafia do naszych domów w postaci różnych materiałów, sprzętów, wyposażenia, odzieży oraz wielu dóbr pierwszej potrzeby, oferowanych w sklepach i sieciach handlowych. W Grupie PCC dbamy o to, by nasze produkty wspierały rozwój zrównoważonych technologii w każdej dziedzinie życia.

Zielona planeta

Od wielu wyborów, których dokonujemy każdego dnia zależy kondycja naszej planety. Jest ona naszym domem, o który wszyscy powinniśmy jednakowo dbać. W Grupie PCC staramy się troszczyć o środowisko sukcesywnie rozwijając zieloną ofertę i promując zrównoważony transport.

300K ton
W samym tylko 2019 roku, klienci Grupy PCC korzystając z rozwiązań intermodalnych, przyczynili się do redukcji emisji CO2 do atmosfery o prawie 300 000 ton.
166 drzew
Jedno drzewo potrzebuje roku, aby zrekompensować 6 kg emisji CO2. Do zrekompensowania 1 tony CO2 potrzebujemy zatem aż 166 drzew!
330MLN
Realizując transport intermodalny, w ciągu 15 lat firma PCC Intermodal SA wykonała pracę za prawie 330 milionów drzew.
Zrównoważona produkcja w Grupie PCC

Wprowadzając do oferty „zielone” rozwiązania istotne jest uwzględnienie pochodzenia surowców i całego procesu produkcyjnego. Już na etapie planowania nowego wyrobu, eksperci Grupy PCC biorą pod uwagę min. jego skład surowcowy, technologie produkcji, forma opakowania czy też możliwości transportowe. Dzięki temu Grupa PCC przygotowuje wyjątkowe produkty, które kompleksowo spełniają oczekiwania klientów również w kwestiach środowiskowych.

Zielona chemia – PCC Greenline®
Grupa PCC jest jednym z kluczowych dostawców wyrobów chemicznych na rynku europejskim. W swojej ofercie posiada całą gamę produktów nieleżących do grupy PCC Greenline®. Posiadają one różnego rodzaju znamiona „zielonej chemii”. Są one zgodne z koncepcją 12 zasad, które w 1991 roku opracował amerykański naukowiec Paul Anastas. Zobacz Greenbook – „Zielona Chemia od Grupy PCC”
Ekologiczne rozwiązania
Powstanie idealnej receptury produktu chemicznego wymaga wielu analiz i testów. Zanim powstanie zrównoważony wyrób chemiczny, mamy do czynienia z fazą projektowania, gdzie kluczowy jest dobór odpowiednich surowców, które powinny spełniać odpowiednie kryteria środowiskowe (wysoka biodegradowalność, pochodzenie naturalne). Gdy już zostanie stworzona receptura przychodzi czas na produkcję. Grupa PCC zdefiniowała najważniejsze aspekty zrównoważonej produkcji chemikaliów na swoich instalacjach. Kluczowe elementy procesów to min. stosowanie energooszczędnych technologii (ograniczenie emisji CO2), ograniczenie zrzutu odpadów, ograniczenie stosowania rozpuszczalników itp.
Zielone produkty
Duża część produktów wytwarzanych na instalacjach Grupy PCC jest poddawana badaniom i testom realizowanym przez różne organizacje i branżowe jednostki certyfikujące. Potwierdzają one najwyższą jakość oraz gwarantują przestrzeganie restrykcyjnych wymagań środowiskowych zarówno w odniesieniu do samych produktów jak i ich procesów wytwórczych. Przykładami certyfikatów, którymi identyfikują się różne produkty z serii PCC Greenline® są: ECOCERT, ECOCERT COSMOS, EU ECOLABEL, GMP, RSPO czy A.I.S.E.
Zielony transport – Greenway

Istotną część zielonej drogi produktu od producenta do odbiorcy stanowi transport, który w Grupie PCC realizuje min. PCC Intermodal SA. Oferta tej spółki obejmuje organizację transportu krajowego oraz międzynarodowego w oparciu o 3 różne usługi:

Połączenia kolejowe
W ofercie transportu intermodalnego znajdziemy przewozy kolejowe (pociągi kontenerowe). Dzięki nim kontenery z chemikaliami od Grupy PCC transportowane są pomiędzy terminalami a największymi portami przeładunkowymi.
Usługi terminalowe
W nowoczesnych terminalach Grupy PCC odbywa się przeładunek kontenerów z produktami. Z terminali ruszają one w dalszą podróż drogą wodną lub lądową. Odpowiedni wybór środków transportu w Grupie PCC jest uwarunkowany nie tylko względami ekonomicznymi, ale również aspektami środowiskowymi (patrz kalkulator emisji).
Odwozy samochodowe
Integralną część transportu intermodalnego są także odwozy samochodowe. Są one skorelowane z połączeniami kolejowymi w taki sposób, aby produkty mogły dotrzeć bezpiecznie, na czas i prosto pod drzwi klienta.