Greenway – miljövänlig mobilitet med PCC Group

Varför utvecklar vi intermodala transporter? För det är miljövänligt! Endast 0,5 %av alla utsläpp av växthusgaser i EU kommer från järnvägssektorn. I PCC Group använder vi miljövänliga lösningar inom transport. Det vi tycker är bra och pålitligt rekommenderar vi även till våra kunder!
Möt Greenway – miljövänlig mobilitet, smarta transporter…

Järnvägstransporter –
en av de mest miljövänliga transportmetoderna

Miljontals ton CO 2 släpps ut i atmosfären varje dag. Transporter är en av de primära faktorerna för tillväxten av luftföroreningar. Men genom att göra ansvarsfulla val och driva ditt företag på ett hållbart sätt kan du börja ändra på det idag! Tänk globalt, agera intermodalt! Smarta och miljövänliga transporter är en rak väg till hållbar tillväxt.

Enligt beräkningar av experter från Europeiska miljöbyrån är de genomsnittliga CO 2 -utsläppen per tonkilometer (tkm):

för järnvägstransport
för vägtransport
0
30
60
90
120
150

Det betyder att man genom att byta från väg- till järnvägstransport minskar CO 2 -utsläppen till atmosfären med 124,2 g CO 2 för varje tonkilometer.

SPARAD ATMOSFÄRISK CO 2 UTSLÄPPSRÄKARE
Kontrollera hur mycket du kan minska dina CO 2 -utsläpp till atmosfären genom att välja järnväg framför lastbil
t
km
Grön kemi – PCC Greenline®

PCC Group är en av de ledande tillverkarna på den europeiska kemikaliemarknaden. Koncernen har ett helt spektrum av miljövänliga produkter i sitt sortiment, inklusive PCC Greenline®-linjen.

Hållbar produktion

Deras produktionsprocess är baserad på den senaste hållbara tekniken. De “gröna” produkterna från PCC Group har olika branschcertifikat som garanterar högsta kvalitet och säkerhet för människor och miljö.

Intermodala tjänster

PCC Group bedriver även transportverksamhet. Dess utbud av intermodala transporttjänster inkluderar järnvägsförbindelser, terminaltjänster och vägtransporter.

Grön transport - Greenway

En betydande del av PCC-gruppens intermodala verksamhet sker genom miljövänliga järnvägstransporter, vilket är PCC Intermodal SA:s ansvar.

Informerade kunder

Kunderna söker i allt högre grad hållbara ämnen och kemiska tillsatser. PCC-gruppens gröna produkter hittar både till nedströmsproducenter verksamma inom olika branscher och direkt till distributörer och detaljhandelskedjor.

Ett miljövänligt hus

De gröna kemikalierna som produceras av PCC Group finns överallt. De kommer till våra hem som olika material, enheter, utrustning, kläder och via många viktiga varor som erbjuds i lokala butiker och butikskedjor. Här på PCC Group ser vi till att våra produkter stödjer utvecklingen av hållbara teknologier inom livets alla områden.

En grön planet

Många val vi gör varje dag påverkar vår planets tillstånd. Det är vårt hem, och vi behöver alla ta hand om det lika mycket. I PCC Group försöker vi ta hand om miljön genom att successivt växa vårt gröna utbud och främja hållbara transporter.

300K ton.
Bara under 2019, genom användningen av intermodala tjänster, bidrog PCC-gruppens kunder till att minska CO 2 -utsläppen till atmosfären med nästan 300 000 ton.
166 trees
Ett träd behöver ett helt år för att bekämpa 6 kg CO 2 -utsläpp. För varje ton CO 2 behöver vi alltså 166 träd!
330MLN
Genom att driva intermodala transporter har PCC Intermodal SA gjort arbetet med nästan 330 miljoner träd under en 15-årsperiod.
Hållbar produktion i PCC-gruppen

När man inför ”gröna” lösningar i ett produktsortiment är det viktigt att ta hänsyn till råvarornas ursprung och hela produktionsprocessen. Även under planeringsstadiet för en ny produkt tar PCC Groups experter hänsyn till dess råvarusammansättning, produktionsteknik, förpackningstyp, transportmöjligheter och många andra faktorer. På så sätt framställer PCC-koncernen unika produkter som helt och hållet möter kundernas förväntningar, inklusive deras miljöaspekter.

Green Chemistry – PCC Greenline®
PCC Group är en nyckelleverantör av kemiska produkter på europeiska marknaden. Koncernen har ett helt spektrum av produkter i sitt sortiment som tillhör PCC Greenline®-klassen. De har olika “gröna kemiska” egenskaper. De följer konceptet med de 12 principer som definierades 1991 av den amerikanske vetenskapsmannen Paul Anastas. Se Greenbook – “Grön kemi från PCC Group”

Miljövänlig lösning
Att skapa den idealiska formeln för en kemisk produkt kräver omfattande analyser och tester. En designfas måste ske innan en hållbar kemisk produkt görs, där valet av rätt råvaror är avgörande för att uppfylla relevanta miljökriterier (hög biologisk nedbrytbarhet, naturligt ursprung). När formeln är klar är det dags för produktion. PCC-gruppen har definierat de väsentliga aspekterna av hållbar produktion av kemikalierna i sina anläggningar. De viktigaste processelementen inkluderar användning av energibesparande teknik (minskning av CO 2 -utsläpp), minskning av avfall, minskning av användningen av lösningsmedel, etc.
Gröna produkter
En stor del av produkterna som tillverkas i PCC Groups anläggningar genomgår tester och tester, utförda av olika organisationer och industricertifieringsorgan. De bekräftar högsta kvalitet och garanterar att restriktiva miljökrav uppfylls både för själva produkterna och för deras produktionsprocesser. Några av de certifikat som erhållits för olika produkter i PCC Greenline®-linjen är: ECOCERT, ECOCERT COSMOS, EU ECOLABEL, GMP, RSPO och AISE
Grön transport - Greenway

En betydande del av den gröna vägen för en produkt från producent till konsument är transport, som för PCC-koncernen delvis realiseras av PCC Intermodal SA. Detta företags tjänsteutbud täcker organisationen av inhemska och internationella transporter baserat på 3 olika tjänster:

Rail Connections
Det intermodala transportutbudet omfattar järnvägstransporter (containertåg). De fraktar containrar med kemikalier från PCC Group mellan terminaler och de största lastöverföringshamnarna.
Terminal Services
PCC Groups toppmoderna terminaler hanterar överföringen av produktbehållare. Från terminalerna reser de vidare över land eller hav. Valet av lämpliga transportmedel i PCC-gruppen baseras inte bara på ekonomiska faktorer, utan även på miljöaspekter (se utsläppskalkylatorn).
Lastbilsförsändelser
En integrerad del av intermodala transporter innebär transporter på väg. De är samordnade med godstransporter på järnväg så att produkterna säkert kan komma fram i tid precis vid kundens dörr.
Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan