Grafiska beteckningar för PCC Groups produkter

Klassificering av produkter efter egenskaper och funktioner, miljöaspekter, grön teknik, hälsa, kultur och människors livsstil.

Produktens egenskaper och funktioner

Ökning av skumets flamskydd
Nanoteknik
Spraydesinfektion
Innovation
Hydro-isolering
Värmeisolering
Ökning av skumets flamskydd

En av metoderna för att minska lättantändligheten hos plaster är att modifiera dem genom att introducera speciella kemiska tillsatser som kallas flamskyddsmedel. Deras struktur innehåller atomer av sådana element som klor , brom, fosfor, kväve, bor eller aluminium, som förbättrar materialets brandmotstånd. PCC Group erbjuder ett brett sortiment av flamskyddsmedel, som kan användas för t.ex. flamskydd av polyuretanskum. De är försedda med piktogrammet "Ökning av skumets flamskydd".

Hög ren
Farmaceutisk kvalitet
Ny
Hög hydrofobicitet
Universell produkt
Hög effektivitet
Lätt polyuretanisolering
Lång livslängd
Låg behandlingsfrekvens
Akustisk isolering
Ultra Pure
ADR

Miljöaspekter och grön teknik

Teknik med DMC-katalysatorn
Tillverkning baserad på återvunnet material
Avfallsfri produktion
Ej testad på djur
SVHC fri
PCC Greenline ® produkter
Teknik med DMC-katalysatorn

Märket " teknik med DMC-katalysator " är anbringat på produkter tillverkade med en speciell dimetallcyanidkatalysator. Produktionstekniken som använder DMC-katalysatorn är ren och praktiskt taget avfallsfri och eliminerar bildningen av oönskade biprodukter i form av salter. Detta mildrar frågor som rör avfallshantering . Högmolekylära DMC-polyoler i plastapplikationer gör det möjligt att avsevärt minska eller till och med helt eliminera användningen av isocyanater .

Eko produkt
Baserat på naturliga ingredienser
Naturliga tvättmedel
100% biologiskt nedbrytbar
Biologiskt nedbrytbar produkt
Energieffektiv konstruktion
Passiv konstruktion
Energibesparande produktionsteknik
Koldioxidavtryck
CO2 Låga utsläpp
Lågt utsläpp av flyktiga organiska föreningar
Ej klassificerad enligt CLP/GHS-förordningen
Halogenfri
Formaldehydfri
Låg trifenylfosfat
Lösningsmedelsfri produktion
Utan parabener
GMO-fri