FDA

FDA är en amerikansk Food and Drug Administration som arbetar med kontroll över mat och foder, kosttillskott, mediciner (för människor och djur), kosmetika, medicinsk utrustning, utrustning som avger strålning (inklusive icke-medicinsk), biologiska material och blodderivat. Produkter från PCC Groups erbjudande märkta med "FDA"-piktogram skapades i enlighet med organisationens strikta regler och deras indirekta kontakt med livsmedel är tillåten. FDA:s kriterier bekräftar hög kvalitet på produkter, deras effektivitet och säkerhet vid användning. Efterlevnad av FDA:s föreskrifter tillåter bland annat användning av kemiska ämnen (råvaror) i slutprodukter, som har kontakt med livsmedel eller används i läkemedelsproduktion.

1 - 20 av 42 produkter Visa alla produkter Artiklar på sidan: 20 40 60
Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan