Tillverkare
PCC Rokita SA / Chlorine Business Unit
Kemiskt namn
CAS-nr.
Klor
Klor
Klor
Individuella förfrågningar
Ladda ner
MSDS Inventory status Allmänna försäljningsvillkor
Certifikat
ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001
Se andra varianter av denna produkt

Klor är en ren, bärnstensfärgad vätska som är cirka 1,5 gånger tyngre än vatten. Gasklor är gröngul till färgen. Den är ungefär 2,5 gånger tyngre än luft, vilket gör att den initialt förblir nära marken på platser med liten luftrörelse. Klor har en stickande lukt och är ett starkt oxidationsmedel.

Läs mer
Egenskaper och applikationer

Klor och dess föreningar har en mycket bred tillämpning:

  • för blekning inom pappers- och textilindustrin,
  • för desinfektion av stadsvattenresurser, hushållsblekning och bakteriedödande medel,
  • för produktion av många organiska och oorganiska kemiska ämnen,
  • separering av metaller som koppar, bly, zink, nickel och guld från malmer,
  • VMC- och PVC-produktion – den huvudsakliga kvantitativa komponenten i syntesprocessen (cirka 56%),
  • i kemisk syntes inom den agrokemiska och farmaceutiska industrin.
Kategorier

Marknader och applikationer
Byggnadskonstruktion / Betong & murbruk tillsatser, Rörskydd
I&I Städning
Jordbrukskemikalier / Växtskydd & gödningsmedel
Läkemedel / Funktionella tillsatser, lösningsmedel
Plast / Polymera tillsatser
Rengöringsmedel
Råvaror och mellanprodukter
Textilindustrin
Vatten- och avloppsrening / Vattenbehandling

Fungera
Desinfektionsmedel och biocider
Råvaror & intermediärer

Sammansättning
Klorderivat

Segmentet
Kloralkali, råvaror och intermediärer

Alternativa namn
Klor, Cl2, diklor, flytande klor, flytande klor teknisk

Tillverkare: PCC Rokita SA

PCC Rokita SA är ett av de största kemiföretagen i Polen samt Central- och Östeuropa. Dess verksamhet inkluderar framställning av kloralkali, polyeterpolyoler, polyalkylenglykoler och fosforderivat.

PCC-gruppen

Nyligen visade produkter

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan