PCC Greenline®
Grön kemi

Genom att agera inom PCC Groups internationella strukturer kan vi skapa och utvecklas i många riktningar och tillsammans sätta trender inom modern kemi.

Green Chemistry från PCC Group
PCC Greenline®

Den kemiska industrin var en av de första globala ekonomisektorerna som började söka efter stabila och pålitliga strategier för hållbar utveckling. Kemikalietillverkare har ansträngt sig för att införa avancerade miljösystem, implementera rena och säkra processer och certifierade produkter under lång tid. Detta är ingen lätt uppgift, eftersom det kräver avsevärda kostnader för att utveckla ny och innovativ teknik, modernisera produktionsanläggningar eller bygga nya installationer. Det krävs också att man implementerar och tillämpar ett antal lokala och internationella standarder och ledningssystem, och att produktion och försäljning anpassas till en rad lagliga regler.

Idag kan vi knappt föreställa oss modern kemi utan en effektiv verksamhetsstrategi som inkluderar miljöaspekter. De är en väsentlig del av den policy som används av kemikalieproducenter som PCC Group, där drift- och ingenjörsverksamheten måste bedrivas på ett sätt som inkluderar utforskning av naturlig miljö. Ett sådant tillvägagångssätt gör det möjligt att balansera ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. För närvarande avviker PCC Group, som tillverkare av ett brett spektrum av kemikalier, inte från de europeiska och globala standarder som används inom den kemiska sektorn.

Vad är grön kemi?

Grön kemi står för att utveckla sådana kemikalier och processer som minskar eller eliminerar produktion eller konsumtion av farliga ämnen. Grön kemi är också känd som hållbar kemi. Konceptet har utvecklats i nästan 30 år och bygger på några viktiga områden.
[dragspel]

förhindrar kontaminering på molekylär nivå

det är ett begrepp som berör alla kemiområden, inte bara ett

använder innovativa vetenskapliga lösningar för verkliga miljöfrågor

minskar kontamineringskällor och förhindrar att de genereras under processerna

[/dragspel]

Klassificering

PCC Groups har satt standarder för effektiv planering av produktionsprocesser och användning av högteknologi i flera år. Med vår breda och mångsidiga portfölj av PCC Greenline®-produkter är vi också ledande inom hållbar tillverkning.
Tillverkning baserad på återvunnet material
Avfallsfri produktion
Ej testad på djur
SVHC fri
Teknik med DMC-katalysatorn
PCC Greenline ® produkter
Tillverkning baserad på återvunnet material

Industrins snabba utveckling, och därmed den ökande förbrukningen av olika råvaror, medför generering av enorma mängder avfall som förorenar miljön. Samtidigt stiger också konsumtionen och priset på de basråvaror som krävs för att producera dem. Följaktligen upptäcker producenterna av ämnen och kemikalier den växande potentialen för teknik för återvinning och avfallsminskning. Bearbetning och vidare användning av avfall kräver dock specifika tekniska processer samt användning av specialiserade råvaror, tillsatser och kemiska formuleringar.

PCC Group erbjuder kemikalier som används i produktionsprocesser, där de grundläggande råvarorna som krävs för att producera dem hämtas från återvinning. De är försedda med märket "Produktion baserad på återvunnet material". Exempel inkluderar lim som är utformade för att limma SBR-granulat som härrör från återvunna bildäck, eller rebond-skumlim tillverkade av markmadrasser.

Baserat på naturliga ingredienser
Naturliga tvättmedel
100% biologiskt nedbrytbar
Biologiskt nedbrytbar produkt
Energieffektiv konstruktion
Passiv konstruktion
Lågt utsläpp av flyktiga organiska föreningar
Ej klassificerad enligt CLP/GHS-förordningen
Halogenfri
Formaldehydfri
Låg trifenylfosfat
Lösningsmedelsfri produktion
Utan parabener
GMO-fri
Bio råvaror
Produkt av naturligt ursprung
Fiberoptisk teknik
Tillverkad av återvunnet material

PCC-gruppen
Ansvarsfull produktion, hållbar teknik

Vattenkraft
4

små vattenkraftverk i PCC-gruppen har registrerats hos UNFCCC och erkänts av FN som klimatskyddsprojekt.

Sol- och vindkraft
100%

av den energi som behövs för produktion av dimetyleter i ett av våra joint ventures genereras från sol- och vindkraftskällor.

Geotermisk energi
100%

av energin som används av en kiselmetallproduktionsanläggning av PCC BakkiSilicon hf. på Island erhålls från naturliga geotermiska källor.

Intermodal logistik
315k

ton CO 2 – det är den mängd som vi minskade utsläppen av växthusgaser med 2020 som ett resultat av att använda kombinerade järnvägs- och vägtransporter.

Energieffektiv produktion
750kg

av CO 2 mindre per ton kaustiksodalut, vilket leder till en minskning av gasutsläppen som vi har uppnått tack vare den energieffektiva membranteknologin för produktion av klor.

ISO-certifieringar

Vårt företags verksamhet och produktionsprocesser bygger på kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem. De erhållna certifikaten är ett intyg på vår kompetens inom dessa områden. Vi strävar efter att förbättra våra prestationer och följa nationella miljöledningsstandarder för att ta del av internationell handel. Vi tillämpar arbetsprinciper i enlighet med rutiner som även tillåter lagligt tillåten användning av miljön. På så sätt ser vi till våra kunders intressen genom att erbjuda dem produkter som uppfyller standardiserade standarder, vilket bevisar deras höga kvalitet.

Kemi med klimatet

Tack vare globala projekt där PCC-koncernens företag deltar kan vi mäta, planera och kontrollera vår påverkan på klimatförändringarna, samtidigt som vi får en unik möjlighet att bli utvärderade av prestigefyllda företags-, vetenskapliga, industri-, miljö- och sociala grupper av internationell omfattning. Ett prestigefyllt initiativ är omfattande rapportering av växthusgasutsläpp som en del av det internationella Carbon Disclosure Project (CDP) och de åtgärder som vidtagits för att minska dem. PCC EXOL SA, som ett av företagen i PCC-gruppen som bedriver aktiviteter för att minska utsläppen av växthusgaser, deltar i CDP (Carbon Disclosure Project). I linje med CDP:s doktrin övervakar företaget dess inverkan på klimatförändringarna och vidtar åtgärder för att minska växthusgaserna. Läs mer på www.cdp.net

PCC Greenline®


Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan